Povelové přijímače vestavné – Již se NEVYRÁBÍ

Vestavné povelové přijímače signalizace od nevidomých

Řada povelových přijímačů 1.12 a 2.02 se již nevyrábí, jsou nahrazeny řadou 1.13 a 2.12

Od dubna 2014 jsou vestavné povelové přijímače EPNEV 1.12 nahrazeny povelovými přijímači EPNEV 1.13 a povelové přijímače EPNEV 2.02 typem EPNEV 2.12. Oba dva typy navazují na výraznou změnu koncepce v radiovém provedení přijímačů zvyšujícím dosah a odolnost proti rušení na blízkých kmitočtech.

Vestavné povelové přijímače jsou určeny pro vestavbu do jiných zařízení a zjednodušují tak koncepci nabízených systémů. Přijímače nemají provedeny ochrany proti přepětí a přepólování – to musí zajišťovat zařízení, do kterého je přijímač umístěn. Vyrábí se ve dvou provedeních – a to jednoduchém, kdy přijímač poskytuje pouze přijatá data bez schopnosti jejich zpracování (EPNEV 1.12) a kompletní přijímače se zpracováním signálů a s předdefinovanými činnostmi (EPNEV 2.02).

Povelový přijímače vestavný – EPNEV 1.12

Jedná se pouze o vysokofrekvenční jednotku poskytující „surová“ data pro povelové přijímače signalizace od nevidomých, a proto neobsahuje řídící část. Ta musí být standardní součástí jiných řídicích jednotek: např. digitálního hlásiče EPIS 2.45 nebo řídicích jednotek zastávkových panelů. Výhodou tohoto řešení je snížení nákladů pro splnění funkce povelového přijímače u cílové zařízení. Takto lze za minimální náklady pořídit přijímač signalizace od nevidomých, kdy se např. digitální hlásič chová i jako řídicí jednotka povelového přijímače. Povelové přijímače signalizace EPNEV 1.12 jsou nezávislé na povelech – poskytují pouze čistá demodulovaná data, proto výslednou funkci je nutno naprogramovat do řídicí jednotky. Jsou vyráběny technologií SMD ve dvou mechanických provedeních dle typu vestavby (hlásiče a zastávkové panely).

Základní společné parametry povelových přijímačů jsou:
Přijímaný kmitočet 86,790 MHz (SK 87,100 MHz)
Vstupní impedance 50 Ω
Anténa drátová, spirálová, plochá
Rozsah pracovních teplot  -20 °C + 60 °C
Rozměry EPNEV 1.12 30 x 102 mm
Výstupy dat EPNEV 1.12 (otevřený kolektor) 5V
Modulace FSK (frekvenční modulace)
Kmitočtový zdvih + 3 kHz

Povelový přijímač vestavný – EPNEV 2.02 

Provedení povelového přijímače EPNEV 2.02

Jedná se o úplnou vestavnou jednotku povelového přijímače signalizace od nevidomých a doplněnou o 8 jednobitových výstupů (typ otevřený kolektor) a o 3 jednobitové vstupy. Jednotka pracuje samostatně v rozsahu +5V až +30V a je možno ji zabudovat do zařízení přímo přes konektor nebo pomocí přívodního kabelu.

Objednací kód Název produktu Cena
72412.EPNEV202CZ EPNEV 2.02 CZ – Vestavný povelový přijímač signalizace od nevidomých – verze ČR – 86,790 MHz na dotaz
72412.EPNEV202SK EPNEV 2.02 SK – Vestavný povelový přijímač signalizace od nevidomých – verze SK – 87,100 MHz na dotaz

Povelový přijímač signalizace od nevidomých EPNEV 2.02 je koncipován jako 6-ti či více povelový ve verzi CZ a SK a je možno je kdykoliv doplnit o další požadované funkce (lze je přeprogramovat). Povelové přijímače EPNEV jsou kompatibilní s vysílači dodávanými pro nevidomé firmou ELVOS nebo APEX a hrazenými zdravotními pojišťovnami. Výška přijímače EPNEV 2.02 je pouze 7 mm a je proto je možno integrovat i do jiných zařízení, než jsou jednotky EPIS, případně je doplnit o krabičku. Je vyráběn plně technologií SMD.

 

Parametry základního provedení přijímačů EPNEV 2.02.xx
Přijímaný kmitočet 86,790 MHz (Cz), 87,100 MHz (Sk), verzi 87,050 (Sk) MHz po konzultaci
Vstupní impedance antény 50 Ω
Rozsah pracovních teplot od -20 °C do +60 °C
Připojovaná anténa drátová, spirálová, plochá ( doporučujeme AN-1N nebo AN-2N)
Modulace FSK (frekvenční modulace)
Kmitočtový zdvih +3 KHz
Spotřeba modulu v klidu cca 12 mA
Napájecí napětí +5 V až +36 V (široký rozsah napájení)
Ochrana proti přepětí a přepólování není – nutno zajistit ve vestavné desce
Mechanické rozměry bez konektorů (d x š) 80 x 140 mm
Výstupy EPNEV 2.0x (otevřený kolektor) 35 V / 0,2 A (platí pro jeden výstup trvale)

Zapojení vstup/výstupního konektoru

Zapojení vstup/výstupního konektoru K 450 pro snímání přijatých příkazů a další nastavení parametrů je následující:

Pin Funkce Popis
1 Unap*) napájení +5 až +20V (nesmí se přepólovat – nemá ochranu)
2 GND zem
3 SEL1 volba trylku vstup – aktivní při připojení na GND (v klidu +3V)
4 AI aktivace trylek vstup – aktivní při připojení na GND (v klidu +3V)
5 SEL2 volba zpoždění vstup – aktivní při připojení na GND (v klidu +3V)
6 NC nezapojen
7 APN výstup trylku výstup OC**)
8 AEN signalizace trylku výstup OC**)
9 O_1 signalizace 1.kanálu výstup OC**)
10 O_2 signalizace 2.kanálu výstup OC**)
11 O_3 signalizace 3.kanálu výstup OC**)
12 O_4 signalizace 4.kanálu výstup OC**)
13 O_5 signalizace 5.kanálu výstup OC**)
14 O_6 signalizace 6.kanálu výstup OC**)
*) V případě potřeby je možno zvýšit vstupní napětí až na 35 V.
**) Výstup otevřeného kolektoru nesmí překročit napětí 33 V (ochrana zenerovou diodou) a proud tranzistorem nesmí přesáhnout 100 mA.