Sledování osvětlení

SLEDOVÁNÍ STAVU A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Systém MSB

Systém MSB (monitorování světelného bodu) je ojedinělý systém sledování stavu veřejného osvětlení, jeho vzdáleného zapínání a vypínání včetně možnosti dálkové regulace svitu. Systém lze s výhodou použít i pro řízení slavnostního osvětlení budov a památníků včetně řídící jednotky s kalendářem svitu. Systém byl vyvinut ve spolupráci s firmou DAT-MO-LUX s.r.o.

Systém MSB (monitoring světelného bodu) veřejného osvětlení se skládá z následujících komponentů:

  •     koncentrátoru MSB-K vytvářející řídící vysokofrekvenční signál pro tři fáze a sbírající informace o stavu veřejného osvětlení.
  •    řídícího modemu MSB-C umístěného v lampě veřejného osvětlení a sledující výpadky ve svitu lampy doplněný o možnost svitu lampy
  •  oddělovače vysokofrekvenčního signálu MSB-VFO pro potlačení přenosu vf. signálu mezi jednotlivými částmi energetické soustavy.
Ukázka zapojení sestavy MSB v rámci jednoho rozvaděče.

obr. č.1: Ukázka zapojení sestavy MSB v rámci jednoho rozvaděče.

Možnosti zapojení systému MSB jsou uvedeny na předchozím obrázku a řeší tři možné způsoby zapojení na vedení:

  1. standardní kabel – tj. větev do 600 m délky kabelu a počtu do 25 modemů
  2. přetížený kabel – tj. větev do 600 m délky kabelu a počtu nad 25 modemů
  3. dlouhý kabel – tj. větev nad 600 m délky do 900 m délky a počtu modemů nad 20 do 50 kusů.

Tyto podmínky jsou stanoveny na minimálně 80% schopnost komunikace, tj. každý pátý pokyn z koncentrátoru se může ztratit.

Omezující podmínka: na jeden koncentrátor je možno připojit maximálně 60 modemů, tj. v případě použití standardních kabelů do délky 600 m nesmí celkový počet modemů přesáhnout toto číslo (nikoliv 100 kusů dle podmínky č. 1). Tato podmínka je definována proto, že každý modem spotřebuje část energie koncentrátoru.

V systému je nutno vždy zvážit použití vysokofrekvenčního oddělovače, který „izoluje“ energetickou soustavu od soustavy veřejného osvětlení zapojené za rozvaděčem. Při počtu modemů do 30 kusů není třeba tento oddělovač zapojit vůbec. To neplatí, pokud je více rozvaděčů blízko a mohly by se ovlivňovat.

Použití oddělovače je nutné i v případě, že je na jednom kabelu použito velké množství modemů nebo je příliš dlouhý a rozdělení signálu v rozvaděči by způsobilo neschopnost komunikace (signál by rozdělením do více směrů značně zeslábl). Řešením je doplňkový modem MSB-D, který by pouze komunikoval na tomto kabelu a jehož činnost by byla koordinována s hlavním koncentrátorem MSB – pracovaly by střídavě. Jednotlivé sekce je nutno vysokofrekvenčně oddělit – MSB-VFO 2 a MSB-VFO 3.