Výbava vozidel pro veřejnou přepravu

Výbava vozidel pro veřejnou přepravu

Pro vozidla veřejné dopravy vyrábíme komponenty již od roku 1994, kdy jsme poprvé představili náš trojnásobný digitální hlásič založený na signálových procesorech a zavedli tím nový standard pro ČR. Od té doby jsme portfolio výrobků značně rozšířili a nyní jsme schopni dodat pro vozidla veškeré komponenty pro informační, odbavovací a komunikační systémy.

Komplexní informační systém ve vozidle

Pro vozidla veřejné dopravy osob nabízíme:

  Palubní počítače EPIS - vhodné zejména jako informační, řídicí, komunikační a odbavovací systémy vozidel MHD. Dnes jsou základními představiteli EPIS 4.0x, EPIS 5FCx a MSP 5.0.
  Odbavovací systémy  - jsou určeny pro vozidla MHD (obsahuje palubní počítač s databází pro odbavení a čtečky BČK) a pro veřejnou linkovou dopravu (tzv. strojky).
Kamerový systém  – Modulární sestava vozidlového kamerového systému umožní integraci různých typů kamer a umožní nezávislé a spolehlivé nahrávání kamerových záznamů na integrované uložiště. Kapacitu uložiště je možné měnit dle požadavků zákazníka na dobu uchování záznamů. Sestava kamerového systému se skládá z jednotky LCD s integrovaným datovým úložištěm, komunikační jednotky (příp. více) a z kamer.
  Sledování polohy vozidel  - způsoby sledování polohy včetně nabídky jednotek, které jsou schopny sdělovat polohu vozidla na dispečink, zajistit hlasovou komunikaci a přenášet soubory do a z vozidla.
  Zobrazovací systémy vozidel  - kompletní výrobní řada zobrazovacích informačních jednotek uspokojujících veškeré potřeby zobrazování uvnitř a vně vozidel včetně nových technologií (např. dynamické fonty) a charakteristických nízkou spotřebou a vysokým kontrastem. LED panely se vyrábí v pěti řadách dle hustoty LED diod, LCD pro cestující pak jedno i oboustranné s možností integrace WiFi či GSM komunikace.
  Bezkontaktní stavění výhybek - jedná se o sdělovací či řídicí jednotky, které zajišťují ruční, poloautomatické či plně automatické stavění tramvajových či trolejbusových výhybek nebo umožňují přesnou lokalizaci autobusů.
  Samostatné digitální hlásiče a akustické prvky - tj. komponenty pro ozvučení vozidel – digitální vícekanálové hlásiče, mikrofony a reproduktory.
  Komunikační jednotky - popisuje řešení rozvodu dat ve vozidlech (tj. sběrnice IBIS, RS 485, CAN či ethernet a jednotky, které lze použít za tímto účelem) a možnosti bezdrátového zpracování dat (tj. GSM/GPRS/UMTS/LTE modemy, WiFi systémy do vozidel, komunikace na řadiče křižovatek, apod.).
Napájecí systémy vozidel - jedná se o jednotky a principy, jak provést napájení informačních a odbavovacích systémů ve vozidlech včetně zajištění jejich pravidelné dálkové aktualizace. Jednotky mohou být integrovány do palubních počítačů či dodány jako samostatné.
  Senzorické systémy - jedná se o jednotky sledování veličin ve vozidle.  Nejvýznamnějším z nich je systém sledování obsazenosti vozidla APC (systém počítání cestujících – Automatic Passenger Counting).