Hlásiče a akustické prvky

Akustické prvky vozidel

(digitální hlásiče, zesilovače, mikrofony, zesilovače)

Digitální hlásiče

Digitální hlásiče vyrábíme samostatné a vestavěné. Elektroakustické palubní informační systémy (dále jen EPIS) obsahují vícenásobné digitální hlásiče s možností řízení radiových a radiomodemových komunikací vozidla a jsou obvykle určeny pro řízení veškerých akustických výstupů a vstupů použitých ve vozidlech hromadné dopravy včetně řízení radiové komunikace s dispečerským stanovištěm a přijímačem pro nevidomé. Digitální hlásiče z hlediska provozovatele integrují (mohou integrovat) v jednom zařízení:

Základní funkce:

 • vícenásobný nezávislý digitální hlásič zastávek a dalších předdefinovaných hlášení pro cestující do vozu, resp. vně vozu,
 • generátor služebních hlášení o stavu vozidla, radiové sítě či provozních informací k řidiči,
 • akustickou ústřednu umožňující rozhlas od řidiče k cestujícím do vozu a vně vozu.

Rozšiřující funkce:

 • radiokomunikační adapter pro fonické radiové stanice, které navíc doplní o funkce digitální selektivní volby,
 • radiomodem pro datové přenosy stavových zpráv pro komunikaci s dispečerem (zejména umožňuje předat informaci o poloze vozidla na trase na dispečerské stanoviště a identifikovat jej),
 • dispečerský rozhlas pro informování cestujících o aktuálním stavu sítě MHD od dispečera,
 • a další telematické či paměťové funkce (viz. popis EPIS 2.45).

Samostatné digitální hlásiče jsou konstruovány dle německého doporučení VÔV 04.06.2. Pro akustickou pohodu cestujících poskytují dostatečný akustický výkon umožňující napájet 2 x 8 reproduktorů ve voze či vně vozu a 2 reproduktory pro řidiče (platí pro obousměrnou tramvaj).

Použitá velmi moderní metoda kódování obecného zvuku M-PEG je upravena pro potřeby dopravních podniků a vychází z metod kodování zvuku pro CD-ROM kvalitu. Oproti jiným metodám neobsahuje šumy, má výrazně vyšší kvalitu zvuku a klade výrazně nižší požadavky na paměť digitálního hlásiče a přitom dosahuje frekvenční rozsah nad 10 kHz.

Pozn.: Frekvence do 10 kHz je obvykle maximální, kterou přenesou vozidlové reproduktory, a proto není třeba používat HiFi kvalitu.

Vyraběné typy samostatných hlásičů :

 • EPIS 2.01 – 2.12 – výroba v letech 1995-1997
 • EPIS 2.35 – výroba 1997 – 1998
 • EPIS 2.36 – výroba 1998 – 2001
 • EPIS 2.45 – výroba od 07/2002 – trvá
 • EPIS 3.02 – výroba od 07/2014 – připravujeme

Digitální hlásiče integrované (vestavěné) v palubních počítačích, jednotkách sledování polohy a odbavovacích systémech:

Příslušenství související s ozvučením vozidel

Příslušenství související s ozvučením vozidel je následující:

 • Vnější reproduktory včetně držáků – jejich popis je uveden na stránce s reproduktory. Jsou vyráběny i pro umístění na střechu dle orientace jejich předpokládaného prostoru ozvučení.
 • Mikrofony pro řidiče – jejich popis je uveden na jiné stránce.
 • Regulátory hlasitosti – jsou určeny pro bezprostřední regulaci hlasitosti do reproduktoru příposlechu řidiče.
 • Ruchové mikrofony – jsou určeny pro snímání úrovně hluku uvnitř vozidel a na základě něj je nastavena vnitřní hlasitost hlášení pro cestující. Tato metoda byla postupně nahrazena dvojí hlasitostí hlášení – denní a noční, které jsoou interně nastavovány digitálními potenciometry výstupního zesilovače dle pokynů z palubního počítače.
 • Optronové oddělovače – oddělují spínací napětí +24V od vstupů do jednotek. Dnes se vyrábí za jiným účelem.
 • Adaptery kabin obousměrného vozu – viz. níže

Způsob ozvučení oboustranných tramvají – použití adapterů kabiny A

Na níže uvedeném obrázku je uvedeno řešení ozvučení vnějšího prostoru okolo oboustranné tramvaje a to z jednoho zdroje akustického signálu. Za tímto účelem vyrábí naše firma dva typy zvukových adapterů:

 • adapter kabiny B – zajišťuje sběr stavu vybraných tlačítek včetně povelu nevidomého, sběr signálu z GPS a zesílení signálu od mikrofonu řidiče z kabiny B,
 • adapter kabiny A – zajišťuje vnější ozvučení dle otevřených dveří vozidla včetně řízení hlášení pro nevidomého, sběr tlačítek, stavění výhybek apod. Součástí adapteru kabiny A je i zajištění přenosu video signálu pro terminál kabiny B.
Ukázka uspořádání vnějších střešních reproduktorů REXT-8D ovládaných z adapteru kabiny A obousměrné tramvaje.

Obr. č.1: Ukázka uspořádání vnějších střešních reproduktorů REXT-8D ovládaných z adapteru kabiny A obousměrné tramvaje.

Pro vnější ozvučení oboustranné tramvaje platí následující pravidla:

 • Ozvučení správné strany tramvaje pro cestující se provede dle strany, která má dveře otevřené nebo uvolněné (levá strana nebo pravá strana tramvaje). V případě, že tramvaj je na konečné, která má na obou stranách nástupiště, lze ozvučit tramvaj při všech otevřených dveřích “dokola” kolem celé tramvaje.
 • Ozvučení hlášení pro nevidomé je poněkud komplikovanější. Oblast hlášení pro nevidomého vychází z podmínky, že nevidomý má nastupovat předními dveřmi. Přední dveře jsou za řidičem ve směru jízdy tramvaje a na straně, kde jsou otevřeny dveře. Proto, aby se správně vyhodnotila oblast hlášení pro nevidomého, platí zde podmínky směr jízdy a otevření/uvolnění dveří.

Řešení výše uvedených podmínek pro oblast hlášení provádí adapter kabiny A, tj. kabiny, ve které je umístěn digitální hlásič. V našem případě to může být samostatný EPIS 2.45 nebo digitální hlásič integrovaný do palubního počítače EPIS 4.0x.