Digitální hlásiče EPIS 2.45

Samostatný digitální hlásič EPIS 2.45

(výroba ukončena – probíhala v letech 2001-2018 – v případě zájmu nás kontaktujte)

Jednotka EPIS 2.45 UIR

Digitální hlásiče EPIS jsou určeny pro řízení veškerých akustických výstupů a vstupů použitých ve vozidlech hromadné dopravy včetně řízení radiové komunikace s dispečerským stanovištěm a přijímačem pro nevidomé.

Velkou výhodou digitálního hlásiče EPIS je nezávislost sestavování hlášení na dodavateli zařízení. Výrobce dodá pouze program hlásiče a uživatel si sám ve vlastním podniku hlášení vytvoří, složí a tyto nahraje do paměti digitálního hlásiče EPIS. Pro přípravu akustických hlášení uživatel potřebuje pouze počítač PC s operačním systémem WINDOWS, zvukovou kartu, program EPIS-MASTER a kvalitního mluvčího pro nahrátí hlášení a vhodnou místnost.

Mezi další výhody patří nízká klidová spotřeba (cca 90 mA), široký rozsah napájecích napětí (od +15 V až do +34 V) a pracovních teplot okolí (-25°C až +60°C) a malé mechanické rozměry jednotky EPIS (165 x 105 x 90 mm – uvedeno bez připojených konektorů).

Digitální hlásič EPIS 2.45 UIR

Obr. č.1: Digitální hlásič EPIS 2.45 UIR

Jednotka EPIS 2.45 UIR obsahuje:

 • trojnásobný digitální hlásič zastávek a dalších předdefinovaných hlášení pro cestující do vozu, resp. vně vozu,
 • generátor služebních hlášení o stavu vozidla, radiové sítě či provozních informací k řidiči,
 • akustickou ústřednu umožňující rozhlas od řidiče k cestujícím do vozu a vně vozu,
 • radiokomunikační adapter pro fonické radiové stanice, které navíc doplní o funkce digitální selektivní volby a přenosy zpráv,
 • radiomodem pro datové přenosy stavových zpráv (zejména umožňuje předat informaci o poloze vozidla na trase na dispečerské stanoviště a identifikovat jej),
 • dispečerský rozhlas pro informování cestujících o aktuálním stavu sítě MHD od dispečera,
 • přijímač signalizace o přítomnosti nevidomých a slabozrakých (navíc umožní hrát trylek pro signalizaci otevření dveří),
 • řízení radiového modemu na krátké vzdálenosti (do 1km) o rychlosti až 882 kbit/s, vpásmu 2.4GHz (tato vlastnost je již integrovaná do digitální desky hlásiče),
 • řídicí jednotka indukčního modemu (tato vlastnost jejiž integrovaná do digitální desky hlásiče).

Tato integrace výrazně snižuje náklady, neboť obsahuje „pouze jednou mechanický kryt jednotek, zdrojovou soustavu, převodníky sběrnicí s izolací, některé řídící prvky apod. Přičemž velikost všech těchto integrovaných zařízení je pouze 170x110x75 mm.

JEDNOTKA EPIS 2.45 UIR MŮŽE OVLÁDAT EXTERNÍ ZAŘÍZENÍ JAKO JSOU:

JEDNOTKU EPIS 2.45 JE MOŽNO POMOCÍ MODULŮ ROZŠÍŘIT O:

 • R – rychlou sběrnici RS 485 s izolovaným výstupem,
 • N – modul přijímače signalizace od nevidomých EPNEV 1.12 doplněný o hraní trylku pro nevidomé a automatické otevírání dveří pomocí poptávkového systému,
 • U – řídící jednotka přijímače/vysílače a modem pro kmitočty 2,4 GHz s reálnou přenosovou rychlostí až 200 kbit/s,
 • I,M – řídicí jednotka bezkontaktního stavění výhybek určená pro řízení indukčního modemu BSV-TR xx.

Rozbor základních vlastností digitálního hlásiče

Způsob řízení pomocí palubního počítače

Digitální hlásiče EPIS pracují v závislém režimu (režim „SLAVE“) a jsou řízeny palubním počítačem. Tento způsob řízení jednotky EPIS využívá úplné databáze zastávek a jízdních řádů v palubním počítači rozšířené o příslušné příkazy pro digitální hlásič. Hlášení je možno skládat z elementárních hlášení a ty řadit za sebou do řetězce. U každého z nich je možno např. nezávisle nastavit i druh gongu.

Rozbor sériové komunikace

Rozhraní IBIS je technicky i protokolárně plně zvládnuto. Rychlá sběrnice je implementována na základě normy RS 485 a v současné době jsou definovány protokoly pro tuto sběrnici. Maximální použitelná rychlost je 250 kbit/s (příp. až 1 Mbit/s – na vyžádání). Hlásič je navíc doplněn o sběrnici RS 232 pro řízení vf. modulu 2.45 GHz a RS 232 pro komunikaci s GPS.

Neblokující D/A výstupy přehrávače

Maximální počet nezávislých kanálů jsou 4, z toho 3 kanály jsou standardně využívány pro vytváření současných akustických hlášení do tří samostatných akustických prostorů:

Navíc 4. kanál se využívá pro funkci softwareového radiomodemu a radiokomunikačního adapteru a umožňuje tak doplnit radiostanici o přenos stavových zpráv do vozu a vně vozu, přenos jednotného času do vozidel, selektivní volbu, apod. Funkce radiomodemu jednotky EPIS je v ceně a opět výrazně snižuje nároky na montáž, údržbu a prostory ve vozidle.

Analogové vstupy

Signál z kteréhokoliv vstupu je možno směrovat do kteréhokoliv výstupu hlásiče. Tímto způsobem je možno realizovat např. funkci dispečerského hlášení pro cestující.

DIGITÁLNÍ HLÁSIČ EPIS MÁ 3 ANALOGOVÉ VSTUPY:

 • vstup z radiostanice s možností elektronického nastavení úrovně vstupního i výstupního signálu včetně elektronického nastavení deemfáze a preemfáze (korekce charakteristiky radiové přenosové cesty)
 • mikrofonní vstup s možností elektronické regulace zesílení v rozsahu vstupních napětí od dynamického mikrofonu až po rozsah elektretového mikrofonu včetně korekce vstupní hlasitosti hovorů (obsahuje limiter). Je možno též elektronicky zapnout napájení elektretového mikrofonu.
 • vstup analogové linky, který lze s výhodou použít jako vstup od externího zařízení (např. přehrávače reklam).

Výstupní výkony zesilovačů

Jednotlivé výkony větví akustických výstupů do reproduktorů vozu jsou dostačující, kdy např. pro hlášení pro cestující do vozu je nutný výkon cca 2 W na reproduktor.

Výkony jednotlivých zesilovačů jsou následující
zesilovač reproduktorů do vozu 20 W (můstkové zapojení)
zesilovač reproduktorů vně vozu 20 W (můstkové zapojení)
zesilovač reproduktoru řidiče 5 W
zesilovač pro modulaci radiostanice max. 1 V (linkový výstup)

Výstupy do vozu a vně vozu mají provedeny ochrany proti trvalému zkratu, proti přetížení, proti zničení reproduktorů stejnosměrným proudem a tepelnou ochranu.

Úroveň akustického výkonu je možno elektronicky nastavovat u všech výstupních větví nezávisle a to v 64 krocích digitálními potenciometry. Tato funkce umožňuje realizovat změnu hlasitosti např. z palubního počítače nebo v závislosti na čase (standardně se ve večerních hodinách hlásí z nižší úrovní hlasitosti), apod.

Jsou-li akustické výstupy neaktivní, procesor příslušný zesilovač vypne. Tímto způsobem se dosahuje velmi nízké spotřeby systému a tento není přehříván (klidová spotřeba jednotky EPIS je menší než 2 W). Reproduktory při aktivaci zesilovačů „nelupou“ .

Jednobitové vstupy a výstupy

Digitální hlásič má 11 vstupů, které slouží pro snímání stavů tlačítek ve vozidle (do vozu, do vozu a vně vozu, nouzové volání a klíčování radiostanice) a stavů radiové sítě a 10 výstupů pro řízení radiostanic. Jednobitové vstupy/výstupy jsou též připraveny pro komunikaci sintegrovanou jednotkou napájení IJN xx tak, aby bylo možno efektivně zorganizovat sledování vozidel i mimo jízdní řád ve vozovnách, apod.

Kmitočtový rozsah

Kmitočtový rozsah hlásiče je 30 Hz až 10 kHz. Tohoto kmitočtového rozsahu je dosaženo použitím vzorkovací frekvence 22 kHz, což zajišťuje vynikající kvalitu řeči ve srovnání s ostatními systémy. Navíc je možno individuálně nastavit kompresní poměr pro různé zvuky při sestavování obsahu paměti digitálního hlásiče tak, aby se dosáhlo vynikající kvality přehrávaných hlášení.

Pro kódování zvuků se nově používá metoda M-PEG vrstva 2 – druh LFE(low frekvence encoding) upravená pro potřeby DP, což výrazně zvyšuje dobu záznamu.

Doba digitálního záznamu

Délka digitálního záznamu je vtéto nabídce standardně rozšířena na 30 a víceminut záznamu a bude obsahovat velikost paměti 8Mbajtů.

Rozhraní pro programování

Standardně jsou digitální hlásiče vybaveny sériovým rozhraním RS 232, který umožňuje nenákladné programování digitálních hlásičů standardním kabelem nebo pomocí programovacího adapteru. Doba programování pomocí adapteru je okolo 8 minut a je závislá na kvalitě přenosného počítače a množství přenášených dat. Při doplňkové změně databáze je doba programování okolo jedné minuty.

Alternativní možností je dálkové programování přes paměťovou kartu vloženou do palubního počítače nebo automaticky pomocí jednotky RÁDIOVÉHO KOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU 2.4GHz bez zásahu obsluhy na vozidle

Konstrukce pro montáž v uzavřené skříni kabiny řidiče vozidla

Přístroj je konstruován dle standardu SDP/DPS/RIS i doporučení IBIS a plně vyhovuje a překračuje požadavky kladené na ozvučení vozidla MHD popsané v materiálu „Akustická ústředna MHD“, který je doporučující pro výrobce vozidel MHD.

Jednotka EPIS nemá žádné ovládací prvky určené pro přímé ovládání řidičem (ovládání se provádí pomocí palubního počítače či tlačítek vyvedených na pult řidiče), a proto může být umístěna v uzavřené skříni kdekoliv ve vozidle pouze s ohledem na připojovací vodiče.

Mechanicky i elektricky je chráněn bezotvorovou kovovou krabičkou přichycenou speciálním držákem k vozu. Poloha uchycení digitálního hlásiče je libovolná.