Vnitřní LED tabla

Vnitřní zobrazovací informační LCD panely do vozidel

Vnitřní LED panel 10x120 s reproduktory pro hlášení k cestujícím

Vnitřní LED panel 10×120 s reproduktory pro hlášení k cestujícím

Základní vlastnosti vnitřních LED panelů

Vnitřní LED panely do vozidel MHD a VLD (veřejné linkové dopravy) poskytují cestujícím aktuální informaci o čísla linky, o aktuální a příští zastávce, o názvu cílové stanice (min. 20 znaku výrazným fontem), o názvech důležitých nácestných stanic s přestupními vazbami, o aktuálním čase a tarifní zóně a další doplňující informace (např. plánovaná výuka).

Zejména dvojřádkové provedení dává nové možnosti zobrazení, např. stavu navazujících linek, informace o jejich zpoždění, aktuálním dění v dané zastávce, apod.

Informační panely jsou ovládány prostřednictvím palubního počítače přes sběrnici IBIS, RS 485 či Ethernet. Způsob zobrazování může uživatel zvolit: statický, rotující, inverzní nebo i grafickou plochu. Informace jsou zobrazovány v barvě červené či žluté s nastavitelnou velikostí znaků dle typu písma. Pro panely je možno vytvořit texty při využití vlastních fontů a ikon (školní spoj, bezbariérová přeprava, objížďka, zkušební provoz, náhradní autobusová doprava, přestup na vlak apod.).

Vnitřní LED panely je možné dálkově přeprogramovat z palubního počítače (SW i data). Panely mají elektronickou regulaci svitu dle intenzity okolního světla založenou na napěťové regulaci a časovém multiplexu. Napěťová regulace zajišťuje nízkou spotřebu a prodlužuje životnost panelu. Velikost textu je čitelná z kteréhokoliv místa pro cestující ve vozidle. Výška písma min. 3,5 cm je zaručena roztečí LED diod 5 mm (resp. 6,2 mm) a 10 LED diodami na jeden textový řádek.
Obecné vlastnosti vnitřních informačních LED panelů:

  • Fonty s různou velikostí (jednoduché, tučné, šikmé, dvojnásobné)
  • Volitelné pohyby směrů rotací textů a cyklů zobrazování dle stavu vozidla
  • Řízení jasu dle okolního světla
  • Široký rozsah napájecích napětí od +12V do 32V
  • Nízká spotřeba a prodloužená životnost daná napěťovým řízení LED panelu
  • Jednoduchá montáž do vozidel (obdoba stávajících způsobů)

Vozidlový LED panel

Vozidlový LED panel VLP 10x120R5ETA s napájením PoE dle standardu IEEE 802.3at a akustickým výstupem

Vozidlový vnitřní LED panel, jednořádkový – VLP 10 × 12x

Vnitřní vozidlový LED panel poskytuje cestujícím uvnitř vozidel přehledné vizuální informace o lince, cíli, nácestných zastávkách, směru jízdy, hlášení od dispečera apod. V případě potřeby je možné panely též využít jako informační panely. Panely jsou ovládány prostřednictvím palubního počítače přes sběrnici IBIS, RS 485 či Ethernet.

Vnitřní LED panely je možné dálkově přeprogramovat z palubního počítače (SW i data). Panely mají elektronickou regulaci svitu dle intenzity okolního světla založenou na napěťové regulaci a časovém multiplexu. Napěťová regulace zajišťuje nízkou spotřebu a prodlužuje životnost panelu.

Barva panelů je obvykle červená, spotřeba okolo 5W pro dvojřádkový panel. Vyrábí se v provedení rozteče buď 5 mm nebo 6,2 mm (dle typu vozidla a podchodné výšky). Barva panelu na vyžádání.

Přehled dodávaných vozidlových panelů – jednotková cena (pro větší množství se sjedná individuální cena). Další typy dle dohody.

Objednací kód Typ panelu CENA
72381.VLP10Ax120RI6,2-01A Vozidlový vnitřní LED panel 10×120 – červený, IBIS, jednořádek, jednostranný, 6,2 mm na dotaz
72381.VLP10Ax120RE6,2-01A Vozidlový vnitřní LED panel 10×120 – červený, Ethernet, jednořádek, jednostranný, 6,2 mm na dotaz
72381.VLP10Ax128RI6,2-01A Vozidlový vnitřní LED panel 10×128 – červený, IBIS, jednořádek, jednostranný, 6,2 mm na dotaz
72381.VLP10Bx120RI5,0-01B Vozidlový vnitřní LED panel 10×120-červený, IBIS, jednořádek, oboustranný, 5,0 mm na dotaz
72381.VLP10Bx120RE6,2-01B Vozidlový vnitřní LED panel 10×120-červený, Ethernet, jednořádek, oboustranný, 6,2mm na dotaz
72381.VLP10Bx128RI6,2-01B Vozidlový vnitřní LED panel 10×128 – červený, IBIS, jednořádek, oboustranný, 6,2mm na dotaz
Vozidlový LED panel vnitřní jednořádkový - VLP 10 × 120.

Obr. č.1: Vozidlový LED panel vnitřní jednořádkový – VLP 10 × 120.

 
Ukázka zobrazování informačních cyklů na vnitřním jednořádkovém panelu.
Možnosti cyklů jednořádkových tabel VLP 10 × 120.

Obr. č.2: Možnosti cyklů jednořádkových tabel VLP 10 × 120.

 
 
Parametry panelu VLP 10x120R(I/E/R)-01(A/B)
Počet zobrazovaných bodů 10 × 120 (10×128)
Rozteč LED diod 6,2 mm (příp. 5 mm)
Barva LED diod červená (R) – jiná na dotaz
Aktivní plocha LED 748 × 66 mm
Komunikační rozhraní IBIS (I), Ethernet (E), RS 485 (R)
Celková velikost panelu (D x V x Š) 788 × 94 × 55 mm
Barva panelu RAL 7035
Hmotnost 10 kg
Provozní teplota od -20°C do +70°C
Příkon (jednostranná varianta) 35W max, 10W průměr
Provedení jednostranné (A) /oboustranné (B)
Mechanické provedení panelu - VLP 10 x 120 Rx-01A.;

Obr. č.3: Mechanické provedení panelu – VLP 10 × 120 Rx-01A.

 

Vozidlový vnitřní LED panel, dvouřádkový – VLP 20 × 120

Dvojřádkový vnitřní vozidlový LED panel poskytuje cestujícím uvnitř vozidel přehledné vizuální informace o lince, cíli, nácestných zastávkách, směru jízdy, hlášení o dispečera apod. V případě potřeby je možné panely též využít jako Informační panely jsou ovládány prostřednictvím palubního počítače přes sběrnici IBIS, RS 485 či Ethernet. Způsob zobrazování může uživatel zvolit: statický, rotující, inverzní nebo i grafickou plochu. Informace jsou zobrazovány v barvě červené či žluté s nastavitelnou velikostí znaků dle typu písma. Pro panely je možno vytvořit texty při využití vlastních fontů a ikon (školní spoj, bezbariérová přeprava, objížďka, zkušební provoz, náhradní autobusová doprava, přestup na vlak apod.).

Vnitřní LED panely je možné dálkově přeprogramovat z palubního počítače (SW i data). Panely mají elektronickou regulaci svitu dle intenzity okolního světla založenou na napěťové regulaci a časovém multiplexu. Napěťová regulace zajišťuje nízkou spotřebu a prodlužuje životnost panelu.

 

Panely jsou homologovány pro provoz v IDS-JMK

Objednací kód Typ panelu CENA
72381.VLP20Ax120RI5,0-01A Vozidlový vnitřní LED panel 20×120 – červený, IBIS, dvouřádek, jednostranný, 5 mm na dotaz
72381.VLP20Ax120RE5,0-01A Vozidlový vnitřní LED panel 20×120 – červený, Ethernet, dvouřádek, jednostranný, 5 mm na dotaz
72381.VLP20Ax128RI-01A Vozidlový vnitřní LED panel 20×128 – červený, IBIS, dvouřádek, jednostranný, 5 mm na dotaz
72381.VLP20Bx120RI5,0-01B Vozidlový vnitřní LED panel 20×120-červený, IBIS, dvouřádek, oboustranný, 5 mm na dotaz
72381.VLP20Bx120RE5,0-01B Vozidlový vnitřní LED panel 20×120-červený, Ethernet, dvouřádek, oboustranný, 5 mm na dotaz
72381.VLP20Bx128RI5,0-01B Vozidlový vnitřní LED panel 20×128-červený, IBIS, dvouřádek, oboustranný, 5 mm na dotaz

Uváděné ceny platí při odběru 10 kusů kompletních vozidlových sestav

Vozidlový vnitřní LED panel dvojřádkový jednostranný - VLP 20×120.

Obr. č.4: Vozidlový vnitřní LED panel dvojřádkový jednostranný – VLP 20×120.

 
Parametry panelu VLP 20×120R(I/E/R)-02(A/B)
Počet zobrazovaných bodů 20 × 120 (20×128)
Rozteč LED diod 5 mm
Barva LED diod červená (R)
Aktivní plocha LED 604 × 104 mm
Komunikační rozhraní IBIS (I), Ethernet (E), RS 485 (R)
Celková velikost panelu (D x V x Š) 650 × 153 × 71 mm
Barva panelu RAL 7035
Hmotnost 12 kg
Provozní teplota od -20°C do +70°C
Příkon (jednostranná varianta) 50W max, 12W průměr
Provedení jednostranné (A) /oboustranné (B)

Mechanické provedení panelu:

 
Mechanické provedení vnitřního LED panelu - VLP 20×120.

Obr. č.5: Mechanické provedení vnitřního LED panelu – VLP 20×120.

 

 Ukázka zobrazování informačních cyklů na vnitřním dvojřádkovém panelu:

V níže uvedeném textu je ukázka možných cyklů vnitřních LED panelů (lze upravit dle požadavků zákazníka):

  1. Při odjezdu ze zastávky se zobrazuje název příští zastávky, čas a zóna.
  2. V průběhu jízdy je na prvním řádku označení linky a střídavě příští zastávka a cílová stanice, na druhém pak seznam nácestných zastávek, návazné spoje, zprávy od dispečera, regionální informace apod. (tečka značí možnost náhrady obecným běžícím textem).
  3. Při zastavení v zastávce název zastávky, na kterou vozidlo přijelo a to dvojitým fontem.
  4. Při stání na zastávce označení linky, současná zastávka a rotující seznam nácestných zastávek, v případě čekání na jiný spoj – linka/označení vlaku, výchozí zastávka, čas příjezdu.
Cykly dvojřádkového vnitřního LED panelu - VLP 20×120.

Obr. č.6: Cykly dvojřádkového vnitřního LED panelu – VLP 20×120.