Řídicí jednotka EPC – 4.0A

Řídicí jednotka EPC 4.0A palubního počítač EPIS – 4.0A

Palubní počítače EPIS 4.0A se skládají z řídicí jednotky EPC 4.0A a LCD terminálu řidiče EPT 4.07EPT 4.08 nebo připravovaného EPT 4.08B ve vestavném provedení v provedení na stojánku. Pro snadnou aktualizaci je součástí i jednotka antén na střechu vozidla EPW 58.

Řídicí jednotka palubního počítače EPIS 4.0A

Obr. č.1: Řídicí jednotka EPC 4.0A palubního počítače (systému) EPIS 4.0A

Základní vlastnosti řídicí jednotky EPC 4.0A palubního počítače (systému) EPIS 4.0A

Objednací kód Název produktu CENA
72121.EPC40A EPC 4.0A – Řídící jednotka informačního systému EPIS 4.0A na dotaz

Základní vlastnosti řídicí jednotky EPC 4.0A

Řídicí jednotka EPC 4.0A se obsahuje tři vnitřní řídicí desky – počítač PC, desku hlášení a komunikací a integrovanou jednotku napájení. Pospolu pak mají následující vlastnosti:

 • Palubní počítač založený na standardu PC kompatibilní x86 (INTEL ATOM) pracující s taktovací frekvencí 1 000 MHz (na vyžádání může být vyšší).
 • 3 násobný nezávislý digitální hlásič založený na MPEG 3 standardu s dobou hlášení několika hodin.
 • Radiový modem 1200 bit/s, 2400 bit/s a vyšší včetně radiokomunikačního adaptéru pro přímou komunikaci s radiovou sítí a pro komunikaci s řadiči křižovatek. Radiokomunikační adapter umožňuje komunikaci v režimu dodané radiové sítě určené pro přenos hlasu a dat při použití pouze jedné radiostanice. Pro pevně definované řízení komunikací na trati (např. s křižovatkou) je použito řízení výkonu na speciálním vyhrazeném kanálu tak, aby se „nezarušovalo“ okolí.
 • Digitální akustickou ústřednu s vstupy od mikrofonu, radiostanice, externího modulu GSM/GPRS či jiné analogové linky a zvukové karty PC a od trojnásobného digitálního hlásiče. Akustická ústředna je doplněna zesilovači o trvalém sinusovém výkonu 2x20W (špičkově 2x 50W) a 1x5W.
 • Integrovanou jednotku napájení IJN®21 do sestavy PC založenou na elektronických spínačích se schopností měření okamžité spotřeby a napětí jednotlivých řízených větví (tabla – LED panely, LCD displeje, odbavovací systém, radiostanice, tachograf, WiFi komunikací, apod.). Spínače jsou doplněny o elektronické HW i SW pojistky proti nadměrnému proudu. IJN 21 obsahuje řídící procesor s nízkou spotřebou řídící vyžádané buzení při aktualizaci dat ve vozidle. Integrovaná jednotka napájení zapíná pouze ty větve informačního systému, které jsou pro správnou funkci v dané chvíli potřeba.
 • Dvě radiové komunikační rozhraní ve vozovnách s vozidly – vysokorychlostní WiFi 5,4 GHz a nízkopříkonové ISM rozhraní. Vysokorychlostní komunikační rozhraní WiFi 802.11b/g umožňuje komunikaci protokolem UDP 28 Mbit/s a 15 Mbit/s pomocí TCP a tak přenášet soubory do a z vozidel. Nízkopříkonové „nezarušitelné“ rozhraní ISM s typem komunikace FHSS umožňuje zjistit nutnost zapnutí vozidla pro nahrávání souborů ve vozovně. Řízení této komunikace nevyžaduje „startování“ PC pro dotazy na nutnost aktualizace dat ve vozidle. Teprve pokud se má provádět nahrávání souborů, je zapnuta řídicí jednotka PC, které převezme řízení nad komunikacemi a aktualizací dat.
 • Bohatá komunikační výbava – systém obsahuje izolovanou sběrnici RS 485, standardní RS 485 pro komunikaci s odbavovacím systémem, se systémem bezkontaktního automatického stavění výhybek, s tachografem, apod. Dalším použitelným rozhraním je RS 232 či USB.
 • Ovládací terminál s dotykovým 7″ nebo 8“ širokoúhlým vysoce svítivým LCD panelem (příp. s technologií IPS – řada EPT 4.08x) o velikosti 480 x 800 bodů s automatickým nastavením podsvícení dle jasu okolí a regulací svitu mezi zastávkami. LCD terminál řidiče je napojen jediným DVI-HDMI kabelem.
 • LCD terminál umožňuje naprosto nové možnosti zobrazení. Např. možné uspořádání obrazovky terminálu palubního počítače obsahuje základní informace jízdě (např. změny na trase) o jízdním řádu pro řidiče, informace o aktuální zastávce včetně popisu návazností:
 • Klasické rozhraní IBIS pro komunikaci s tably o rychlosti 1200 bit/s. Toto rozhraní má integrovánu schopnost nahrávání tabel BUSE rychlostí 9600 bit/s nebo 19200 bit/s.
 • Integrovaný citlivý GPS přijímač Sirfstar IV pro zjišťování polohy se schopností výpočtu predikce budoucího výskytu vozidla. Tento přijímač je i využit jako časový normál systému EPIS. Přesnost až 2,5 m při 8 satelitech.
 • Směrovač pro Ethernetové rozhraní s vnitřní IP adresací ve vozidle – napojeni systému odbavovacího systému, CITY SCREEN (LCD displeje pro cestující), tachograf, apod. Řídící jednotka EPIS se tak chová jako firewall pro nežádoucí přístup do vozidla. Vnější a vnitřní komunikace má tak samostatnou síť Ethernet.
 • Schopnost zobrazit obraz z kamer vozidla na terminálu řidiče.

Parametry palubního počítače EPIS 4.0A

Jednotka EPIS 4.0A je založena na průmyslovém jednodeskovém PC, který splňuje:

 • teplotní požadavky na provoz ve vozidle (-20°C až +70°C) – pro vyšší záporné teploty to znamená, že se bude muset vůz po určitou dobu držet v RESETu, aby se vnitřní prostor zahřál „odpadním“ teplem,
 • výkonnostní požadavky – dáno použitým procesorem INTEL ATOM E 640 na taktovací frekvenci 1 GHz (má minimálně 10× vyšší výkon než běžně používané palubní počítače v ČR – např. obsahující procesory PXA, Toshiba, apod.),
 • nízkou spotřebu energie, a proto nevyžaduje chlazení za pomoci ventilátoru (má pouze pasivní chlazení – oteplení za provozu o cca 15-18°C),
 • velké kapacity pamětí – mikro SD FLASH 8 Gbajt a vyšší a RAM DDR 1 Gbajt,
 • univerzální použití – tramvaje, obousměrné tramvaje, trolejbusy, autobusy, vlaky…

Zásadní inovace oproti typu EPIS 4.0 byla ve výrazném zvýšení parametrů PC, zmenšení velikosti palubního počítače a zlepšení přesnosti GPS. Z hlediska SW vybavení je nový palubní počítač vybaven schopností přímo řídit radiovou síť na straně vozidla (není nutno použít externí “radiokomunikační adapter”).

Parametry palubního počítače EPIS 4.0A
Procesor jednotky Intel Atom (Tunnel Creek) E640 @1GHz
Paměti řídicího počítače standardně mikro SD – 8GB, DDR2 – 1GB
Rozhraní palubního počítače:
 • Ethernet 2 × 100 Mbit (RJ-45) z toho 1x TPoE
 • DVI - rozhraní LVDS včetně napájení pro terminál EPT 4.08
 • GSM - konektor pro připojení externí antény (příprava)
 • GPS - konektor pro připojení externí antény
 • USB - 4 × USB 2.0
 • RDST - konektor připojení radiostanice s řídicím rozhraním
 • RS 485 - 2x standardní, 1x izolovaná, 1x přepínaná s RS 232
 • IBIS - standard se schopností funkce do 19,2 kbit/s
 • CAN - na vyžádání
 • HS, PS, FS, RS, CS - napájecí výstupy inf. systémů vozidla – 5 A až 30 A
 • I/O - konektor jednobitových vstupů a výstupů včetně izolovaných
 • Konektor sběrnic - IBIS, RS 485, analogové vstupy a výstupy
Napájení +24V / vstupní proud až 41 A (směřuje do spínaných výstupů)
Spotřeba řídicí jednotky EPC do 10 W při běžném provozu
Hmotnost jednotky 1056 g
Vnější rozměry (Š × V × H) 203 × 60 × 115 mm
Provozní teplota od -20°C do +70°C

Zapojení palubního počítače EPIS 4.0A ve vozidle

Spolu s palubním počítače EPIS 4.0A jsme schopni dodat i další komponenty do vozidel a vytvořit tak optimalizovaný celek:

Obr. č.2: Zapojení palubního počítače EPIS 4.0A

Obr. č.2: Zapojení palubního počítače EPIS 4.0A

 1. Měnič radiostanice, který provádí konverzi napětí palubní sítě +24V na +12V s dostatečně rychlou odezvou.
 2. Anténí jednotka EPW-58 určená pro nahrávání/vyčítání dat do/z vozidel.
 3. Vnitřní LCD panely pro cestující typu VCS v různém provedení a s možností dálkového nahrávání.
 4. VLP 24×200 – řešení vnějších LED tabel s plným českým textem případně jiné dle požadavků.
 5. Vnitřní vozidlový LED panel VLP 20×120 pro informování cestujících uvnitř vozidel.
 6. VLP 24×160 – řešení vnějších LED tabel s plným českým textem případně jiné dle požadavků.
 7. VLP 24×40 – řešení vnějších LED tabel s plným českým textem případně jiné dle požadavků.
 8. Povelové přijímače samostatné EPNEV 3.0x v mnoha variantách s různými funkcemi.
 9. Komunikační jednotky do vozidel pro rozvod Ethernetu k moderním komponentům.
 10. Klávesnice manuálního stavění výhybek či stavění dle zvoleného cíle (linky).
 11. Vnější tlakové reproduktory na vozidlo buď samostaný nebo se speciálním držákem.
 12. Reproduktory trylku pro indikaci dveří pro nevidomé.
 13. Vozidlové vysílací cívky pro tramvaje, trolejbusy i autobusy.
 14. Vozidlové vysílací jednotky BSV pro trolejbusy BSV-TR 14 a pro tramvaje – BSV-TR 12 či starší BSV-TR 02.

Podívejte se také na ostatní související stránky:

 • EPC 4.0 – řídicí jednotky systému EPIS 4.0
 • EPC 4.0B - řídicí jednotka systému EPIS 4.0B – připravovaná verze