Řídicí jednotka EPC – 4.0B

Řídicí jednotky řady EPC – 4.0B

Úvod

Řídicí jednotka EPC 4.0B je vyráběna od konce roku 2014 a je součástí nového typu palubního systému (palubního počítače) EPIS 4.0B, který koncepčně navazuje na typ EPIS – 4.0A, ale rozšiřuje jej v mnoha funkcích (řídicí PC je shodné). Základem tohoto uspořádání jsou řídicí jednotka EPC 4.0B, invovaný LCD terminál řidiče EPT 4.08B a standardní sestava antén EPW 58.

Koncem roku 2015 byla zahájena výroba zjednodušené varianty řídicí jednotky EPIS 4.0B1, která neobsahuje vysoce účinný měnič napětí 24V/12V pro napájení radiostanice a možnost vyžádaného buzení systému za účelem aktualizace pomocí nezávislé nízkopříkonové radiové komunikace.

Řídící jednotka EPC - 4.0B

Řídící jednotka EPC - 4.0B

Rozšiřující vlastnosti EPC 4.0B

Tato inovovaná řídicí jednotka EPC 4.0B (EPC 4.0B1, EPC 4.0B2) se vyznačuje následujícími změnami oproti EPC 4.0A:

  • má integrován měnič radiostanice MR 12/15 e (vestavné provedení) – tím odpadá nutnost přidávat do systému další komponent pro napájení radiostanic ve vozidle (neplatí pro verzi EPC 4.0B1). Oproti standardnímu externímu provedení je omezeno trvalé vysílání na dobu 5 minut (ochranná doba proti přehřívání systému). Obdobný inovovaný měnič radiostanice je vyráběn pod označením MR 12/15B.
  • jsou doplněny řídicí výstupy napětí pro nezávislé řízení ukazatele kurzu (např. náš typ VLP 14/15) a pro externí řešení napájení ethernetovské přepínače (např. ECU-08x). Je tak možno ve vozidle minimalizovat spotřebu LED tabel na konečných, kde se tyto vypnou, a vozidlo i nadále zobrazuje svoji službu, protože napájení pro “kurzovku” je zapnuto po požadovanou dobu. Taktéž je samostatně ovládán ethernetovský přepínač tak, aby bylo možno zajistit komunikaci s aktivní jednotkou v systému.
  • možnost dálkové konfigurace radiových stanic – systém umožňuje na vyžádání pomocí sběrnice RS 232 dálkově změnit konfiguraci nastavení radiostanice, tj. složení radiových kanálů
  • možnost externího resetu systému - jednotka EPC má vyveden externí reset systému, který je možno umístit do prostoru řidiče.
  • byly zdokonaleny funkce přenosu izolované sběrnice mezi spřaženými tramvajemi následovně: byla zdvojnásobena komunikační rychlost mezi vozy, byla zavedena digitální hlasová (zvuková) komunikace mezi palubními počítači v režimu Master-Slave (např. digitální přenos hlasu od mikrofonu řidiče či z radiostanice od dispečera), byly zavedeny služby pro odemykání SAM modulů a další funkce pro odbavení.
  • Možnost vypnutí/zapnutí napájení pro USB konektor vyvedený do prostoru řidiče. Aby se zamezilo zneužívání konektoru řidiči, je napětí zapínáno pouze tehdy, pokud je přihlášena obsluha se servisním oprávněním.
  • vnitřní úpravy jako jsou vylepšené zpracování signálu od mikrofonu (precizní limiter), zvýšení výpočetního výkonu procesoru jednotky IJN, zvýšení paměťové kapacity digitálního hlásiče (4x), zpracování některých vybraných signálů od technologie vozidel, apod.

Odlišnosti jednotky (systému) EPC 4.0B1

Jak bylo uvedeno, řídicí jednotka EPC 4.0B1 je zjednodušená verze EPC 4.0B a neobsahuje měnič a budící radiovou frekvenci. Tím platí, že jednotka EPC 4.0B1 není schopna provádět buzení systémů vozidel na vyžádání – radiový modul není osazen. Systém je možno buď aktualizovat při příjezdu nebo odjezdu vozidla z vozovny nebo je nutno do jednotky zadat časy buzení a tato poté zkontroluje, zda na serveru vozovny RADON nejsou data pro aktualizaci. V tomto případě není nutno použít kombinovanou anténní jednotku EPW 58 a tato může být nahrazena jiným typem WiFi komunikace (např. na frekvenci 2,4 GHz).

Odlišnosti jednotky (systému) EPC 4.0B2

Jak bylo uvedeno, řídicí jednotka EPC 4.0B2 je zjednodušená verze EPC 4.0B, která neobsahuje měnič radiostanice (modem pro budící radiovou frekvenci je obsažen). Tím platí, že jednotka EPC 4.0B2 je schopna provádět buzení systémů vozidel na vyžádání ve vozovnách, přičemž v tomto zapojení není obsažena vozidlová wifi pro aktualizaci dat ve vozidlech ve vozovnách. Pro aktualizaci se pak používá GSM modem – EPG 4.0x v provedení komunikace na metodou UMTS či LTE. Díky GSM modemu je tak možno vozidlový systém aktualizovat kdykoliv za provozu vozidla a není tak závislý jen na pobytu vozidla ve vozovně. Přesto však umožňuje provádět aktualizaci dat ve vozovně ve vybraném času buzení odbavovacích a informačních systémů vozidla (OIS) a tak mít vozidlo před výjezdem aktualizováno. V tomto případě není nutno použít kombinovanou anténní jednotku EPW 58 a tato je nahrazena jinými typy antén.

Systém palubního počítače EPC 4.0B2 je zejména vhodný tam, kde je obsažen odbavovací systém zejména s bankovní kartou, kdy je nutno on-line provádět transakce (zejména bankovní), a kdy je nutno stahovat aktuální blacklisty, whitelisty, apod.

Podívejte se také na ostatní související stránky:

  • EPC 4.0 – řídicí jednotky systému EPIS 4.0
  • EPC 4.0A - řídicí jednotka systému EPIS 4.0A