Způsoby ovládání EPIS 5 FCC

Způsoby ovládání EPIS 5 FCC

Obsah stránky:

Palubní počítač s odbavením EPIS 5 FCC díky velkému LCD displeji (10.4″) a kvalitní kapacitní dotykové ploše umožňuje nové principy ovládání odbavení cestujících a nastavení informačních systémů vozidla. Proto je dále uveden pro představu zjednodušený popis.

Protože na vývoji řídicí aplikace palubního počítače s odbavením i nadále pracujeme, bude tento popis postupně zpřesňován a doplňován o některé další prvky. Současně se omlouváme se za kvalitu nafocení.
Ukázka stávajících významných obrazovek palubního počítače s odbavením EPIS 5 FCC:

  1. Úvodní obrazovka EPIS 5 FCC
  2. Prodej jízdenky MHD
  3. Prodej jízdenky pro veřejnou linkovou dopravu bez návaznosti v jízdném
  4. Prodej jízdenky pro veřejnou linkovou dopravu s návaznostmi v jízdném
  5. Obrazovka turnusu
  6. Řešení spojů na zavolání

Úvodní obrazovka EPIS 5 FCC

Na úvodní obrazovce může řidič přímo zvolit konkrétní samostatnou linku, jízdu dle turnusu, prohlížet a tisknout jednotlivé jízdní řády, volit odbavení, práci s bezkontaktní čipovou kartou, uzavřít a otevřít odpočty, provést nastavení systému či kontrolovat stav systému, odhlásit se a další volby. Boční pravá lišta umožňuje rychlé přepínání mezi jednotlivými obrazovkami – základní obrazovka, prodej lístků, stav bezkontaktní čipové karty, obrazovka nastavení a tlačítko návratu. Dolní řádky vyjadřují stav vozidla (řidič, stav odpočtů, verze SW a HW) a palubního počítače s odbavením (informační systémy, komunikace s dispečinkem, GPS, odbavení).

Prodej jízdenky MHD

Pokud řidič jezdí linku MHD a zadá její číslo (ručně či automaticky dle turnusu), palubní počítač si automaticky nastaví přiřazený ceník lince (v tomto případě zjednodušený ceník MHD), který není kilometrický. Ceník je v tomto případě velmi jednoduchý – plné, poloviční, zvláštní a bezplatné jízdné a to platí v tomto případě na celé lince. Z důvodu evidence musí řidič (není podmínkou) při vydávání jízdenek zvolit tarifní číslo výstupní zastávky. Lze platit kartou či hotově.
Systém je založena na posunu výchozí zastávky pomocí GPS polohy. Řidiči se proto nastaví automaticky.

Prodej jízdenky pro veřejnou linkovou dopravu bez návaznosti v jízdném

Pokud řidič jezdí standardní regionální linku a zadá její číslo (ručně či automaticky dle turnusu), palubní počítač si automaticky nastaví přiřazený ceník lince (v tomto případě VLD ). Ceník je v tomto případě složitější – kilometrický a má několik skupin cen. Při vydávání jízdenek musí řidič zvolit tarifní číslo výstupní zastávky. Pro zjednodušení vydávání jízdenky (pokud řidič zná tarifní čísla zastávek), je obrazovka přednastavena na “obyčejné jízdné” a výchozí zastávku (přednastavena pomocí GPS). Řidič tak zadá pouze tarifní číslo cílové zastávky cestujícího a vybere způsob platby.

Prodej jízdenky pro veřejnou linkovou dopravu s návaznostmi v jízdném

Pokud řidič jezdí standardní regionální linku a zadá její číslo (ručně či automaticky dle turnusu), palubní počítač si automaticky nastaví přiřazený ceník lince (v tomto případě VLD). Při vydávání jízdenek musí řidič zvolit tarifní číslo výstupní zastávky (zadáním jejího čísla nebo výběrem z pomocné obrazovky zastávek na lince).
Palubní počítač s odbavením umožňuje i zadávání tzv. návazností  v jízdném, tj. cestující si může zakoupit jízdenku na navazující spoj a tím ušetřit za jízdné. Řidiči se navazující spoje ukáží nahoře napravo na obrazovce, kde si může vybrat navazující spoj a poté vybrat příslušnou zastávku.

Obrazovka turnusu

Palubní počítač umožňuje řízení jízdy pomocí zadávání jednotlivých linek a spojů, což zejména u kratších spojů je docela nepříjemné (zadává se často). Druhou možností je zadat jednou před jízdou číslo turnusu (u MHD služby) a poté již jen potvrzovat následné linko/spoje tohoto turnusu.
Na vedlejší obrazovce je ukázka vybraného turnusu dopravce 100010 s řazením jednotlivých linek a spojů tak, jak je řidič bude postupně vykonávat. Do této automatické posloupnosti lze vstoupit a ručně vybrat nový linko/spoj (při výměně vozu, změnách při zpoždění, apod.).

Obrazovka “spojů na zavolání”

Palubní počítač s odbavením EPIS 5 FC má plně integrováno řešení objednávání spojů na zavolání. V tomto případě umožňuje jednoduché a intuitivní vyhledávání zastávky na zavolání (přímé či pomocí našeptávače), nabídne možné spoje s jejich odjezdy a poté umožní zadat i datum požadovaného spoje. Taktéž je tato objednávka zaslána na dispečink, příp. může být do 10 minut i stornována. Podrobnější popis funkce je na stránce “Spoje na zavolání”.