Komunikační jednotka UCU 5.0

Univerzální komunikační jednotka UCU 5.0x

Obr. č.1: Ukázka umístění kompletní jednotky UCU 5.x na autobusu.

Univerzální komunikační centrála vozidla –  router LTE/Wi-Fi/V2X/ethernetu - jednotka UCU  5.0x  je produkt firmy Herman. Jedná se o univerzální komunikační vozidlovou jednotku, kterou si může zákazník sám HW „nakonfigurovat“, tj. lze definovat vybrané funkce, o které má být jednotka doplněna.  Jedná se o univerzální komunikační centrálu (router) vozidla, tj. nezávislé řešení vhodné pro jakýkoliv komunikační systém ve vozidle, přičemž jednotka zajišťuje autorizované přístupy (firewall) a zabraňuje tak útokům z vnější, slouží jako GNSS (GPS, Glonas, Galileo) server, snímá dění ve vozidle. Na této jednotce mohou být spuštěny nezávislé “komunikační” aplikace, které budou řešit sběr dat z vozidla, preferenci vozidel veřejné dopravy a veřejnou wifi pro cestující, apod..

Jednotka může obsahovat i komunikační funkce dle V2X, směrovače a snímače otřesů, gyroskop, kompas a pod.

Úvod

Ukázka plné verze jednotky UCU 5.0 2L2WVG:

Obr. 2: Princip plné verze  nejsložitějšího  routeru UCU 5.0 – 2L2WVG (použito v DPMB a.s.).

Komunikační vozidlová jednotka (router) v sobě integruje:

 1. GNSS modul (GPS, Glonass či Galileo pozice) – lze použít jako GPS router pro komponenty ve vozidle a současně je schopen přiřadit informaci o poloze vozidla k odesílaným zprávám na centrální servery,
 2. 2x LTE/UMTS/GSM modul pro komunikaci ve dvou nezávislých GSM sítích (např. APN dopravní společnosti a WiFi pro cestující) – jednotka může mít 1-2 SIM karty dle požadovaného typu jednotky,
 3. WiFi modul IEEE 802.11 a/c, který zajistí nahrávání ve vozovnách a zajistí WiFi pro cestující nejnovějším standardem. Umožňuje současné připojení více jak 50 uživatelů WiFi a použití až 8 SSID sítí. Komunikační rychlost připojení je 860/430 Mbit/s.
 4. V2X modul, který zajistí preferenci vozidla na křižovatkách dle standardu V2X (C2X) – ITS-G5 a to jednosměrnou či obousměrnou komunikací vozidlo-řadič. Současně může vykonávat další úkony – např. zabránit srážce tramvají.
 5. Senzorické obvody (gyroskop a akcelerometr) vhodné pro budoucí použití, např. snímání otřesů či zrychlení vozidel. Taktéž jsou vhodné pro případné rozšíření budoucích funkcí V2X.
 6. Funkce směrovače – 1x ETH rozhraní 1 Gbit/s (pro rychlou komunikaci s PP) a 1x ETH rozhraní 100 Mbit/s (pro připojení do vozidlové počítačové sítě přední tramvaje u spřažených tramvají)

Zjednodušený princip jednotky UCU 5.0 zajišťující veřejný internet pomocí WiFi do vozidel (Wifi router do vozidel) je uveden na následujícím obrázku (zjednodušená verze):

Obr. č. 3: Uspořádání komunikací vozidla pomocí jednotky UCU 5.0 LWG

Vyráběné typy

Společné parametry Popis
UCU 5.0-C- 2L2WVG jednotka obsahující 2x LTE modem, 2x WiFi s 8x SSID a standardem až ac, s V2X komunikací, s GNSS serverem (GPS a GLONASS), senzory pohybu a otřesů, 2x nezávislý Ethernet, router a další – kompaktní varianta na do vozidla či na střechu vozidla
UCU 5.0 – S – LWVG jednotka obsahující 1x LTE modem, WiFi s 8x SSID a standardem až ac, s V2X komunikací, s GNSS serverem (GPS a GLONASS), senzory pohybu a otřesů, 2x Ethernet, router a další – dělená varianta (anténní jednotka je na střeše)
UCU 5.0 – C – LWVG jednotka obsahující 1x LTE modem, WiFi s 8x SSID a standardem až ac, s V2X komunikací, s GNSS serverem (GPS a GLONASS), senzory pohybu a otřesů, 2x Ethernet, router a další – kompaktní varianta varianta (k routeru je připojena kombinovaná anténa)
UCU 5.0 – C- LWG jednoduchá jednotka obsahující 1x LTE modem, WiFi s 8x SSID a standardem až ac, až 2x Ethernet, router a GNSS server (poskytuje GPS polohu) – kompaktní varianta do vozidla vhodná jako standardní řešení služby Wi-Fi pro cestující (výkonný Wi-Fi router do vozidel s určením polohy přihlášení cestujících)
UCU 5.0 – C- LW jednoduchá jednotka obsahující 1x LTE modem, WiFi s 8x SSID a standardem až ac, až 2x Ethernet, router a další – kompaktní varianta do vozidla vhodná jako standardní řešení služby Wi-Fi pro cestující (výkonný Wi-Fi router do vozidel)
UCU 5.0 – I – LVG Jednotka určená jako RSU pro křižovatky
UCU 5.0 – V – VG Jednotka určená pro komunikaci V2X umístěná nad kabinou B obousměrné tramvaje (obecná jednotka pouze V2X) – umístění na střechu vozidla

Základní parametry routeru (komunikační jednotky UCU 5.0x)

Jednotka má následující základní parametry:

 • Operační systém:   Linux (Debian), RTOS pro systém procesoru v reálném čase
 • Procesor:                  2 jádra 1 GHz, RAM 1 GB, SD – 8GB (min.)
 • Výstupy ethernet:   2x oddělené sítě ethernet – např. sít informačního systému a síť kamerového systému, z toho 1x Gbit/s a 1x 100 Mbit/s
 • Výstup Wifi:            samostatná oddělená wifi síť komunikující dle IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (8 nezávislých SSID) s komunikační schopností až 860/430 Mbit/s
 • Možnost spuštění požadované aplikace – např. čtení na dění na vstupech, na sběrnici IBIS, RS 485, CAN, z tachografu,  apod.
 • Možnost dálkového dohledu na námi dodávaném serveru, příp. lze integrovat do dispečerské aplikace SPRINTER
 • Jednotku lze vybavit i komunikačním modulem V2X dle standardů ETSI G5 - více zde
 • Napájení:               samostatný konektor či PoE typ B + 24V nebo samostatně / spotřeba 15W

Při použití dalších rozhraní je nutné doplnit aplikaci o nové funkce spojené s využitím těchto rozhraní. Z důvodů možného vytížení přenosové kapacity LTE je implementování řízení QoS v tomto pořadí priorit:

 1. Dispečerské informace – poloha, stavy vozu, zprávy na LCD displeje
 2. Obraz z kamer ve vozidle (pokud jsou napojeny do vozidlové sítě), pokud si je dispečer vyžádá
 3. Internet pro cestující