UCU 5.0-S-LWVG-01 – komunikační jednotka

Komunikační jednotka UCU 5.0-S-LWVG-01

Obr. č.1: Ukázka umístění dělené UCU - anténní část CB 5.x na střeše autobusu.

Jedná se o dělenou variantu provedení jednotek řady UCU-5.0. Je to kompletní jednotka obsahující nejen LTE modem, WiFi s možností 8x SSID a standardem IEEE 802.11 až ac, ale i jednotkou V2X a module GNSS (sledování polohy). Jednotka je určena zejména pro veřejnou dopravu. Výhodou dělené varianty je, že není třeba řešit zvláštní antény – Všechny antény mimo WiFi se nacházejí na střeše vozidla v anténní části.

Základnová část může mít až 2x Ethernet do vozidla, integrován směrovač toku dat, VPN tunel, odesílat údaje o uživatelích WiFi na router a další – kompaktní varianta do vozidla vhodná jako standardní řešení služby Wi-Fi pro cestující či pro nahrávání dat ve vozovnách. Rozšířením je i  V2X komunikace.

Obr. č.2: Princip zapojení jednotky UCU 5.0-S-LWVG2E ve vozidle MHD.

Funkce jednotky:

 • Poskytnutí připojení do internetu pro cestující přes bezdrátovou síť Wi-Fi.
 • Komunikace mezi vozy navzájem přes V2X
 • Komunikace s dispečinkem a jinými centrálními jednotkami přes mobilní připojení LTE

Vlastnosti jednotky:

 • Mobilní internetové připojení přes LTE – uplink 50 Mb/s, downlink 100 Mb
 • Enterprise-grade Wi-Fi access point 802.11 ac 1×1, rychlost až 450 Mbit/s.
 • V2X komunikace – možnost práce na dvou kanálech současně
 • GNSS: GPS + Galileo + Glonass
 • 1x 1Gbit Ethernet, 1x 100MBit Ethernet
 • 2x USB
 • RS-232, RS-485, CAN
 • Binární I/O

Jednotka UCU 5.0-V-S-LWVG je určena pro použití v MHD.

Společné parametry Popis
UCU 5.0-S – LWVGE- 01 jednotka obsahující 1x LTE modem, 1x WiFi s 8x SSID a standardem až ac, 1x Ethernet, jednoduchý router, externě připojené antény WiFi a LTE. Softwareové složení na dotaz
UCU 5.0 – S – LWVG2E-01 jednotka obsahující 1x LTE modem, 1x WiFi s 8x SSID a standardem až ac, 2x Ethernet – ve vozidle je možno použít dvě oddělené sítě z toho 1x GBit/s, jednoduchý router, externě připojené antény WiFi a LTE. Softwareové složení na dotaz
UCU 5.0 – S – xxx Jeden z předchozích typů s tím rozdílem, že může být napojen na CAN, RS 485, jednobitové vstupy a výstupy, a další – další možnosti na dotaz

Jednotka UCU 5.0-S-LWVG-01 je rozdělena do dvou dílčích částí, z nichž každá je umístěna na jiném místě a které jsou vzájemně propojeny SFTP kabelem (viz Obrázek 1):

1)      Hlavní část – obsahuje výpočetní modul, Wi-Fi modul a další veškeré součásti, nutné pro napojení na palubní systémy (2x Ethernet, CAN, RS-485, RS-232, USB, jednobitové I/O, konektor pro Wi-Fi anténu). Tato část je obvykle umístěna v přístrojové skříni vozidla

Obr. č.3: Základní jednotka MB jednotky UCU 5.0-S-LWVGE ve vozidle MHD.

2)      Komunikační část (foto v úvodu) – obsahuje moduly pro vzdálenou komunikaci a pro komunikaci s okolím. Nachází se na ní LTE modul, V2X modul a GPS. Všechny potřebné antény jsou součástí této jednotky a nacházejí se pod nehořlavým bílým plastovým krytem jednotky. Stejně tak SIM karta pro mobilní datové připojení LTE je součástí této jednotky. Tato část je umístěna na střeše vozidla v přední části vozu (obvykle nad řidičem). Důvodem umístění v přední části vozu je zejména komunikace V2X, která má co nejlépe pokrýt prostor před vozem (viz požadavky např. na varování před hrozící srážkou).

Obě jednotky pak jsou propojeny jedním SFTP kabelem v maximální délce 5 metrů.

Hlavním důvodem takového rozdělení jednotky na dvě části je snaha zajistit co nejlepší kvalitu signálu, zejména pro V2X. Vzhledem k tomu, že V2X komunikace probíhá na frekvenci 5,9 GHz, byly by ztráty na případném anténním kabelu velké a kvalita signálu by se výrazně snížila.

Barva krytu komunikační části na střeše je bílá, protože je snaha minimalizovat ohřívání jednotky slunečním zářením.