Čelní bezpečnostní kamera

Čelní bezpečnostní kamera

Obr. č. 1: Možné umístění ve vozidle na palubní desce tramvaje.

Nově je možno připojit k palubnímu počítači EPIS 4.0Cx nebo EPIS 5.0A čelní bezpečnostní kameru.  Vozidla MHD jsou vybavena vnitřní statickou bezpečnostní kamerou pro snímání prostoru před vozidlem. Kamera je umístěna v blízkosti čelního skla a snímá provoz před vozidlem – minimálně pravou stranu vozovky a protisměrný jízdní pruh.

Záznam z kamery je možno nahrávat jak do palubního počítače, zasílat na dispečink nebo ukládat na externí USB disk

Činnost čelní kamery

Činnost spojená s čelní kamerou je rozdělena do tří částí:

  1. Samotná snímací kamera umístěná před palubní deskou řidiče nebo na čelním table vozidla. Může mít po dohodě má vypnutý či zapnutý IR přísvit prostoru před kamerou v nočních hodinách. Pokud je přísvit vypnut, je pro záznam využíváno světlo ze světlometů vozidla či z veřejného osvětlení.
  2. Jednotka zpracování obrazu – v tomto případě je to řídicí jednotka EPC 4.0Cx nebo EPC 5.0A, která signál zpracovává snímaný obraz pro externí záznamovou jednotku USB a pro vnitřní SSD disk (délka záznamu je dle velikosti disku) a to formou buď snímků či videa.
  3. Záznamová jednotka  – externí USB Flash disk pracující na shodném principu jako SD karta, ale s jiným sériovým rozhraním. Tato tato jednotka je umístěna do zvoleného prostoru provozovatele, přičemž uživatel má tak snadnou možnost ji v případě potřeby vyjmout a odebrat. Vyjmutí je možno provádět v případě poruchy oprávněnou osobou zadavatele.

Záznam z kamery je možné následně vyhodnocovat v souvislosti s ostatními provozními parametry logovanými v palubním počítači – mají jednotné časové razítko. Struktura USB Flash disku je linuxový systém EX4 a dle dohody může být či nemusí být šifrovaná.

Obr. č. 2: Záznam z čelní kamery vozidla přehrávaný v prohlížeči.

Součinnost s palubním počítačem

Jak bylo uvedeno palubní počítač EPIS 4.0Cx nebo EPIS 5.0Ax slouží jako řídicí a záznamová jednotka obrazu z čelní bezpečnostní kamery. Na SSD disk lze nahrávat záznam buď ve formě video záznamu (stream) nebo ve formě obrázků (např. 3 snímky za sekundu).

Palubní počítače EPIS v sobě obsahují i servisní menu pro práci s USB záznamem. V případě odebrání záznamového USB při nehodě je nutno zrušit nahrávání a poté záznamové USB odebrat. Poté se vloží nové USB Flash a aktivuje se záznam. Odebrané USB pak slouží k analýze dějů před vozidlem.

Pokud se jedná o oboustrannou tramvaj, pak palubní počítač EPIS určuje, která kamera jede čelním směrem (kabina A či kabina B) a dle toho aktivuje záznam z “čelní” kamery.

Obr. č.3:

Obr. č.3: Ukázka servisního menu pro kontrolu  čelních kamer a případně nezávislého kamerového systému vozidla. Tlačítko “odpojit USB” se mění dle stavu práce se záznamovým USB Flash diskem.

Zobrazení  on-line čelní kamery na dispečinku

V rámci řídicího dispečerského SW SPRINTER je možno se na čelní bezpečnostní kameru ve vozidle přímo připojit a on-line sledovat dění před vozidlem. Tím je dispečerům poskytnuta možnost, aby v naléhavých případech byly schopni zjistit okamžitý stav před vozidlem zejména při dopravní nehodě. Obraz z kamery je tak promítán ve speciálním okně.

Obr. č.

Obr. č.4: Ukázka zobrazení obrazů z čelní kamery na dispečinku pro vyhodnocování dění nejen při havárii, ale zejména za účelem kontroly situace na linkách a zastávkách. On-line zobrazení pak dispečinku ušetří mnoho kontrolních výjezdů – stačí si jen počkat, kdy vozidlo MHD jede okolo. Je to rychlejší a levnější.

Zapojení ve vozidlech veřejné dopravy

Pro snadné zapojení ve vozidlech napájení kamery +48V – typ PoE s vyjednáváním (standard IEEE 802.3 af) byl vyvinut ethernetový switch ECU 08P3. Čelní kamera je tak zapojena přímo do switche a nepotřebuje žádný další prvek pro zajištění napájení. Výhodou také je, že zapnutí/vypnutí čelní kamery zajistí palubní počítač dle zadaného typu provozu.

Obr. č.3:

Obr. č.5: Princip zapojení čelní kamery ve vozidle za použití ECU 08P3 .1F5P- obsahuje speciální s výstup PoE dle standardu IEEE 802.3 af a to s vyjednáváním ohledně připojení napájení.

Tam, kde je dostačující zajistit napájení PoE pouze pro čelní bezpečnostní kameru a ostatní rozvody sběrnice ethernet jsou již standardní (bez PoE), je určen switch ECU 08L.1F (jednoduché a levné řešení). Ten zajistí napájení kamery +48V – typ PoE s vyjednáváním (standard IEEE 802.3 af).

Oba výstupy PoE jsou schopny poskytnou na +48V napájecí výkon až 9W.

Záznamový USB Flash disk

Součástí dodávky je průmyslový USB Flash disk s prodlouženou životností pro ukládání dat o velikosti odpovídající délce záznamu min. 4 hodiny v plném rozlišení a to min. 20 snímků za sekundu. Jeho velikost činí 8 GB s možností přepisu v řádu 64 TB, což zajišťuje životnost mnoho let. V případě nestažení záznamu z palubního počítače po konci směny je záznam automaticky přemazáván.

Souborový systém je použit Linuxový formát EX4, který umožňuje automatickou opravu poškozených souborů oproti FAT 32 z Windows, což v průmyslovém prostředí je obzvláště výhodné.

Mechanicky je záznamové USB Flash instalováno do prostorů snadno přístupných pro dispečera v případě nehody. Záznamové USB se zapojuje zezadu do USB konektoru řídicí jednotky palubního počítače EPC – tzv. USB 2. Při instalaci kabelů delších než 5 m se používá USB kabel se zesilovačem.

Obr. č.5:

Obr. č.6: Držák záznamového USB Flash, na který je nahráván záznam z čelní bezpečnostní kamery za posledních 8 hodin či více (dle kapacity Flash USB).