Modem 2,45 GHz

KOMUNIKAČNÍ MODUL

Modul KM 2.45

Modul se již nevyrábí a nedodává – byl součástí jednotky EPIS 2.45 UIR

Komunikační modul KM 2.45 pracuje ve volném frekvenčním pásmu pro WiFi sítě – 2,402 – 2,478 GHz. Pro přenos dat využívá rozprostřené spektrum a změnu nosné frekvence při vysílání při výstupním výkonu 200 mW. Systém umožňuje vyčlenění 77 komunikačních kanálů. Dosah je až 250 m na otevřeném prostoru, v zástavbě činí min. 90 m. Dosah může být zvětšen použití směrové antény až na 1 km.

Přenosová rychlost dat vysokofrekvenčním kanálem je 1 Mbit/s. Reálně dosažitelná užitečná rychlost přenosu dat je do 200 kbit/s (reálná rychlost je cca 150 kbit/s).

Komunikace po vysokofrekvenčním kanále může probíhat dle standardu IEEE 802.11. Tato vlastnost je volitelná, tzn. že přenos lze přizpůsobit jakémukoliv protokolu, s čímž pak souvisejí další významné parametry týkající se přenosu dat a kompatibility s jinými systémy.

Parametry modulu
 Rychlost přenosu dat 822 kbit/s
 Pracovní středová frekvence 2,45 GHz
 Vyzářený výkon (max.) 200 mW
 Dosah ve volném prostoru (dle antény) až 900 m
 Počet komunikačních kanálů 77 kanálů

Modul se využíval pro vybudování komunikační sítě ve vozovnách dopravních podniků a to pro:

  • nahrávání dat do vozidel radiovou cestou - jízdní řády, programování informačních systémů (tabla a digitální hlásič), konfigurace zařízení (např. systém BSV), apod.
  • čtení dat z vozidel radiovou cestou – vyčtení statistiky o jízdě, vyčtení konfigurace, apod.

Žádný výrobek obsahující tento modul již nelze objednat. Týká se jednotky digitálního hlásiče - verze EPIS 2.45 UIR a verze přístupových bodů ve vozovnách.

Ukázka integrace modulu KM 2.45 do jednotky digitálního hlásiče EPIS 2.45 UIR.

Obr. č.1: Ukázka integrace modulu KM 2.45 do jednotky digitálního hlásiče EPIS 2.45 UIR.