Posilovací jednotka IBIS (PSI 01)

POSILOVACÍ JEDNOTKA IBIS – PSI 01

Základní vlastnosti PSI 01

Jednotka PSI-01

Obr. č.1: Jednotka PSI-01

Posilovací jednotka IBIS – PSI 01 – je určena jako posilovač sběrnice IBIS pro případ, kdy palubní počítač není schopen napájet všechna připojená zařízení na sběrnici IBIS. Používá se zejména u obousměrných tramvají typu KT-8 nebo u vícečlánkových tramvají (např. u tramvají KT-8 je 7 optických tabulí, 5 označovačů, 2x ukazatele času, digitální hlásič, terminál palubního počítače, tachograf, 2x vysílače BSV a další – tj. např. 19 zařízení, přičemž norma IBIS (IPIS) definuje až 12 zařízení).

Posilovací jednotku IBIS PSI 01 je navržena tak, aby byla schopna přenášet datové komunikace do rychlosti 20 kbit/s, to je tak, aby i při použití tohoto posilovače bylo možno přeprogramovat tabla BUSE datovou rychlostí 9,6 kbit/s či 19,2 kbit/s, tj. úroveň odpovídající sběrnici IBIS (posilovač sběrnice je pro tyto signály transparentní). Jednotka může spolupracovat s jednotkou PJI 01 (programovací jednotka IBIS – PJI 01) a spolu s ní zajistit dálkové přeprogramování tabel BUSE přes jednotku EPIS 2.45 UIR.

 
 
Objednací kód Název produktu Cena
72162.PSI01 Posilovací jednotka IBIS – PSI-01 na dotaz
72162.PSI01A Posilovací jednotka IBIS – PSI-01A na dotaz

Blokové zapojení PSI 01 ve vozidle

Blokové schéma zapojení jednotky PSI 01 ve vozidle je na následujícím obrázku:

Zapojení posilovací jednotky sběrnice IBIS PSI-01 ve vozidle.

Obr. č.1: Zapojení posilovací jednotky sběrnice IBIS PSI-01 ve vozidle.

Provedení posilovací jednotky PSI 01

Posilovací jednotka sběrnice IBIS – PSI-01 se vyrábí ve dvou provedeních, která jsou rozdílné ve výstupním konektoru K2, který může být jednoduchý PSI-01 nebo dvojitý PSI-01A.

Mechanické rozměry jsou dány krabičkou MODULBOX H53 – modul 3M – způsob uchycení na DIN lištu.

Rozložení konektorů na posilovací jednotce sběrnice IBIS PSI-01.

Obr. č.1: Rozložení konektorů na posilovací jednotce sběrnice IBIS PSI-01.

 
 
Technické parametry jednotky PSI 01
komunikační rychlost pro programování > 20 kbit/s
napájecí napětí +24V /150 mA
zdroj proudu pro posílenou větev IBIS standardně 120 mA
velikost modul H53 – 3M (shodné s PJI-01)
zapojení konektorů kompatibilní s jednotkou PJI 01

Konektory na posilovací jednotce IBIS – typy PSI-01 a PSI-01A

A. Zapojení konektoru K1 a K2

pin Funkce Popis
1. SD WBSD – kladný vodič příkazové linky
2. MS WBMS – zem příkazové linky
3. ED WBED – kladný vodič linky odpovědí
4. ME WBME – zem linky odpovědí
5. STÍNĚNÍ STÍNĚNÍ

B. Zapojení dvojitého konektoru K2a u PSI-01a

pin Funkce Popis
1. SD WBSD – kladný vodič příkazové linky
2. MS WBMS – zem příkazové linky
3. ED WBED – kladný vodič linky odpovědí
4. ME WBME – zem linky odpovědí
5. STÍNĚNÍ STÍNĚNÍ

POZOR: u zdvojeného konektoru je obráceno pořadí pinů

C. Napájecí konektor K3

  • +24V – kladné napájecí napětí +24V
  • GND  - zem

D. Signalizace signálů pomocí LED diod:

  • D2  - signalizace přítomnosti příchozího signálu SD na lince IBIS od palubního počítače
  • D12 – signalizace odchozího signálu SD do posilované větve