Jednotka sledování polohy vozidel – MSP 3D2

Jednotka sledování polohy vozidel MSP-3D2

Obecný popis jednotky sledování polohy vozidel

Modul sledování polohy MSP

Obr. č.1: Modul sledování polohy MSP

Jednotka sledování polohy vozidel MSP – verze 3D2 je rozšířena zejména o komunikaci s vozidlovou pokladnou USVC a na základě informací z ní získaných provádí hlášení o zastávkách do vozidla u verze 3D2 i pro hlášení vně vozidla. Další výhodou je, že čelní rozměry a základní funkcionalita MSP 3Dx jsou shodné s verzí jednotky sledování polohy MSP 1.1. Příkazová sada je splňuje standard IPIS, a proto je kompatibilní s jednotkami APEX ICU 08, apod.

Jednotka sledování polohy vozidel MSP – verze 3D2 je schválena pro použití v IDS JMK jako dvojnásobný nezávislý digitální hlásič.

Objednací kód Název produktu
72131.3D2 MSP 3D2 – Modul sledování polohy vozidla s hlášením (samostatně)(2 kanály)

Základní rozšíření jednotek MSP 3D

 • dvojnásobný nezávislý digitální hlásič, který může mít několik hodin hlášení, reklam či hudby – hlášení k cestujícím uvnitř a vně vozu.
 • akustická ústředna pro hlášení k cestujícím dovnitř nebo vně vozu (hlášení k řidiči nebo vně vozu se přepíná dle potřeby – na vyžádání).
 • interní zesilovače jsou: do vozu 15W, k řidiči 3W, do vnějšího reproduktoru 15W.
 • oba hlásiče mají samostatný digitální potenciometr pro regulaci hlasitosti.
 • akustické hlášení z CED*) po GSM je možno přímo distribuovat do vozu.
 • vyhlašování zastávek dle “dveřního kritéria” nebo dle příkazů z IBISu.
 • kódování zvuku hlášení dle MP3 (paměť hlášení až 32 Mbajtů).
 • snadná práce se skládáním hlášení pomocí zdarma dodávaného skládacího programu MSP Master.
 • možnost dálkového přehrávání zvuků z dispečinku CED.

*) CED – centrální dispečink regionální dopravy.

Doplňková rozšíření jednotek sledování polohy MSP 3Dx jsou:

 • použití ve spolupráci s povelovými přijímači signalizace od nevidomých EPNEV 3.04I .
 • možnost použít jednotku jako zabezpečovací zařízení včetně odesílání “bezpečnostních” zpráv na CED (bezpečnostní zprávy se vždy odesílají na dispečink přepravce (při plné verzi i včetně napětí akumulátoru).
 • v případě jízdy mimo CED přímé odesílání zpráv o poloze na dispečink přepravce.
 • možnost off-line uchovávání dat z GPS do vnitřní paměti.
 

Modul sledování polohy s dvojitým digitálním hlásičem – MSP 3D2

Jednotka MSP – verze 3D2 je schválena pro použití v IDS JMK jako dvojnásobný nezávislý digitální hlásič.

Jednotka sledování polohy vozidel MSP-3D2 obsahuje navíc oproti verzi jednotky sledování vozidel MSP 1.1vodiče pro napájení vnitřních a vnějších reproduktorů vozidla (každý zesilovač dodá výkon 15W), kabel s vodiči pro připojení na sběrnici IBIS a kabel pro připojení na rychlou sběrnici vozidla. Ostatní zapojení zůstává nezměněno.

Zapojení jednotky sledování polohy vozidel MSP 3D2 pouze pro linkové autobusy

Jednotka sledování polohy vozidel MSP 3D2 je doplněna o druhý hlasový kanál určený pro vnější hlášení pro nevidomé a slabozraké spoluobčany pracující na základě příjmu příkazu z povelového vysílače VPN 01 či obdobných (výrobce ELVOS s.r.o. či APEX s.r.o.). Digitální hlásič tak může reagovat na povel sběrnice IBIS -hG0lllzzzz - zasílaný od řídící jednotky vozidla (3-místný kód linky a 4-místný kód cílové stanice). Vnější reproduktor lze umístit na střechu nad první dveře nebo dolů taktéž před první dveře.

Zapojení MSP 3D2 - pro linkový autobus

Obr. č.2: Zapojení MSP 3D2 - pro linkový autobus

Zapojení MSP 3D2V - pro linkový autobus a vyčítání dat z pokladny Mikroelektroniky

Obr. č.3: Zapojení MSP 3D2V - pro linkový autobus a vyčítání dat z pokladny Mikroelektroniky

 

Zapojení jednotky sledování polohy vozidel pro linkové i zájezdové autobusy

Jednotka sledování polohy vozidel MSP 3D2 umožňuje pro autobusy, které jsou provozovány jako linkové a současně i jako zájezdové propojit stávající akustický systém vozidla od zesilovače či rádia, videa apod. pomocí relé. Jednotka sledování polohy vozidel MSP 3D2 pak v případě hlášení zastávky do vozu aktivuje výstup z jednotky a sepne externí pomocné relé. Tím se odpojí vnitřní zesilovače autobusu a připojí zesilovače z jednotky sledování polohy vozidel MSP 3D2 a provedou hlášení. Po jeho ukončení pak relé odpadne a linka reproduktorů do vozidla je opětovně průchozí směrem k zesilovači autobusu. Ve schématu je zakreslen povelový přijímače signalizace od nevidomých EPNEV 3.04I schválený pro použití v IDS JMK (obecně je možno použít i jinde, kde se provádí pouze příjem a předávání signálů po sběrnici IBIS).

Zapojení MSP3D2 s vozidlovým MONO zesilovačem

 

Zapojení MSP3D2 s vozidlovým STEREO zesilovačem

Zapojení konektoru MSP3D2/V

Zapojení konektoru MSP 3D2V

Obr. č.8: Zapojení konektoru MSP 3D2V

Dodávané příslušenství k MSP

Propojovací kabely k jednotce sledování polohy vozidel – MSP 3D2

Kabely pro připojení k jednotce sledování polohy vozidelMSP 3Dx (označení KMSP) obsahují několik svazků kabelů a vodičů s různou délkou. Standardně jsou dodávány kabely délkou viz. tabulka níže (uvedená délka je délka nejdelšího vodiče v kabelu). Ve schématu kabelu jsou uvedeny také délky všech vodičů v kabelu. Na přání lze kabel dodat i v jiných délkach, než jsou standardně uváděny.

Objednací kód Kabel připojení jednotky sledování polohy Pro typ MSP Schéma
72133.K_3D2 KMSP 3D2 – Kabel připojení MSP 3D2 (5m) MSP 3D2  ZDE

Montážní balíček k MSP

Jako příslušenství k MSP dodáváme i kompletní instalační balíčky obsahující vše, co je potřeba ke správne instalaci do vozidla. Obsah balíčků pro jednotlivé verze obsahuje vždy stejné komponenty až na propojovací kabel k MSP. Kabel je u každé verze MSP jiný. Balíčky se objednávají s klientsky definovatelným parametrem délky propojovacího kabelu. Teno parametr je uveden v objednacím kódu balíčku na konci v závorkách, délka se uvádí v metrech.

Instalační balíček k modulu sledování polohy obsahuje:

 1. 31131.MSP držák, typ A (DRMSP-028-v02)
 2. 31131.MSP podložka (PDMSP-038-v01)
 3. 72133.AN600.5m – MSP AN600/5m – Sdružená anténa k modulu MSP s kabelem 5m
 4. 72133.Záslepka k anténě – Záslepka k anténě (montážní sada MSP)
 5. 72133.MSP_CAN25K60L – MSP CAN 25K60L – Krytka CAN25 černá přímá (frézovaná)
 6. 2112.ZB5AA3 – ZB5AA3 – tlačítko zelené
 7. 2112.ZB5AZ101 – ZB5 AZ101 polosestava kontaktů – spínací
 8. 34.KZHŠ-V6HR-M6 – Krytka zápust. hlavy šroubu s vnitř.6HR – M6
 9. 33111.M6x16 OH-V6HR-zn – M6x16 šroub okrasná hl.-vnitř.6HR, Zn
 10. 3321.M6 MS-Zn – M6 matice samojistná, Zn
 11. 3341.M6 PR-Zn – M6 – podložka 6,4 rovná, Zn
 12. Kabel připojení MSP

Kabel připojení MSP je v rámci balíčku dodáván podle typu MSP, pro který je určen. Verze kabelu pro MSP 3D a 3D2 se v zapojení a počtu vodičů liší.

Instalační balíček k MSP 3D2.

Obr. č.9: Instalační balíček k MSP 3D2.

V tabulce jsou uvedeny nejčastěji dodávané instalační balíčky.

Objednací kód Balíček Pro typ MSP
72133.3D.inst(2m) MSP 3D/2M-INST – Instalační balíček pro montáž MSP 3D MSP 3D
72133.3D.inst(3m) MSP 3D/3M-INST – Instalační balíček pro montáž MSP 3D MSP 3D
72133.3D2.inst(2m) MSP 3D2/2M-INST – Instalační balíček pro montáž MSP 3D2 MSP 3D2