Jednotka sledování polohy vozidel – MSP 5.0

Jednotka sledování polohy – MSP 5.0

Nová jednotka MSP 5.0 je určena jako náhrada stávajících jednotek MSP 1.1 a MSP 3Dx, jejichž výroba byla ukončena v lednu 2014. Jedná se v podstatě o výrazně zjednodušený palubní počítač EPIS 5 FCC, a proto přebírá jeho základní vlastnosti. Mechanické rozměry a připojovací konektor zůstává shodné s původními řady MSP 1.1 a MSP 3D2. Proto bude možno bez dalších úprav původní zařízení nahradit zařízením novým.
Jednotka MSP 5.0 po náročných testech v terénu splňuje standardy IDS JMK.
Pohled na prototyp MSP 5.0 - úvodní obrazovka.

Obr. č.1: Pohled na jednoduchý palubní počítač v provedení modulu pro sledování polohy MSP 5.0 - úvodní obrazovka.

Způsob použití

Modul MSP 5.0 je ve své podstatě nový typ palubního počítače pro vozidla veřejné dopravy osob a nejen tam. Lze použít i jako jednoduchá a malá řídicí jednotka v rámci MHD či VLD. Může se chovat jako řídicí i jako podřízená jednotka z hlediska připojení na vozidlové sběrnice (volí se výbavou SW či vnitřních modulů). Díky vestavěnému GSM/UMTS/LTE modemu lze využít i jako komunikační centrálu vozidla. V základním provedení nahrazuje původní provedení MSP 3D2 pro IDS JMK a současně umožňuje hlasovou komunikaci s dispečinkem IDS.

Tento nový typ palubního počítače lze použít jako:

 • náhrada modulu sledování polohy MSP 3D2, MSP 3D a MSP 1.1. (obsahuje až tři nezávislé digitální hlásiče) určeného pro řízení dopravy v rámci IDS JMK,
 • zdroj dat pro WiFi pro cestující,
 • řízení a zdroj dat pro dálkově ovládané LCD pro cestující,
 • jednotka dálkového vyčítání/nahrávání dat z/do odbavovacích zařízení,
 • samostatný palubní počítač řídicí informační systémy vozidla.

Základní technické parametry

Základní parametry jsou dány ARM procesorem s taktovací frekvencí 1 GHz minimum (jedno až čtyř jádro), 1 GB RAM, rychlá SD karta standardně 8 GB, příp. SSD 8 GB nebo 32 GB. MSP 5.0 obsahuje LCD obrazovkou s kapacitní dotykovou plochou o velikosti 5“ s vysoce svítivým displejem. Podle počtu obsluhovaných prvků je možné zvolit komunikační rozhraní počítače vysokorychlostním 2,4 GHz WiFi modulem, GSM/GPRS/UMTS/LTE modemem, izolovanou sběrnicí RS 485, standardními RS 485, CAN, IBIS popř. USB rozhraními.

Obecné parametry:

 • operační systém Linux – doba náběhu 40 sekund,
 • spotřeba provozní – 24 V / 0,3A, cca 7W (závisí od nastavení podsvitu displeje),
 • spotřeba maximální – 24V / 3A (platí při plném akustickém výkonu hlášení do vozu a vně vozu),
 • možnost dálkového řízení zapnutí jednotky (vstup od startéru, zabezpečovací vstup).

Audio cesty

Audio cesty umožňují hlášení či propojení:

 • 2 x nezávislé akustické hlášení – každé o výkonu 20 W sinus (určeno do vozu a vně vozu),
 • 1 x nezávislé hlášení do reproduktoru řidiče o výkonu 5 W (vestavěn do jednotky MSP),
 • Jednotný mikrofon integrovaný do řídicí jednotky MSP 5.0 (elektretový s kompresorem). Lze jej přepínat pro hlášení k cestujícím či do vozu nebo vně vozu.

Jednotka splňuje standardy pro komunikaci s centrálním dispečinkem uváděné pro IDS JMK a IDP (Integrovaná doprava Plzeňska). Umožňuje dálkové nahrávání/vyčítání vozidla buď přes WiFi sítě ve vozovnách nebo přes GSM sítě. Dále umožňuje hlášení do vozidla, případně zobrazení dat na LCD displejích získaných z dispečinků IDS.

Základní vstupy/výstupy

Základní vstupy (I/O) do a z jednotky MSP 5.0:

 • 4 x izolovaný jednobitový vstup +24 V (z toho jeden je určen jako zabezpečovací vstup),
 • 4 x jednobitový výstup spínaný k nule 100 mA (hlídáno elektronickou pojistkou),
 • 2 x analogový vstup (měří do 32 V)

Konektivita jednotky:

 • WiFi IEEE 80.2.11b/g (volitelné – možno realizovat wifi do vozidel pro cestující),
 • GSM / GPRS / UMTS / LTE – typ modemu je volitelný. Ve standardní dodávce je použit UMTS modem (3G), na vyžádání je možno dodat i modem typu LTE (řešení s ním má význam při použití veřejné Wifi sítě pro cestující ve vozidle),
 • 1 x Ethernet 10/100 Mbps (volitelný a s PoE),
 • 2x USB (nahrávací a provozní),
 • IBIS | CAN 2.0 | RS 485 (volitelně na rozšiřujícím modulu DPS, mohou být všechny zároveň). U sběrnice IBIS lze použít řešení jako podřízená či řídicí stanice (master – funkce palubního počítače a slave – podporuje odbavovací zařízení).
 • RS 232.

Ostatní vlastnosti:

 • GPS – SiRF STAR IV – přesnost určení polohy až 2,5 m,
 • USB – pro připojení snímací kamery pro čtení elektronických jízdenek zobrazovaných na mobilních telefonech,
 • Možno uvnitř připojit rozšiřující konektor pro sběr více dat (na dotaz). Tento může být uživatelsky definován.

Mechanické rozměry

Mechanické montážní rozměry jednotky MSP 5.0 zůstaly shodné s jednotkami MSP 3Dx viz následující obrázek.

Mechanické rozměry jednotky MSP 5.0

Obr. č.2: Mechanické rozměry jednotky MSP 5.0