Počítací jednotka UCP-01

Jednotka počítání cestujících UCP-01

(výroba jednotky byla ukončena 10/2018)

Každá sledovací jednotka systému počítání cestujících UCP-01 je vybavena výkonnou řídící výpočetní jednotkou sloužící ke snímání a následnému zpracování obrazu. Výsledkem tohoto zpracování je informace o počtu nastupujících a vystupujících cestujících ve dveřích, nad kterými je jednotka umístěna. Tyto údaje jsou zasílány do řídicí jednotky systému APC, kterou může být palubní počítač EPIS 4.0x nebo EPIS 5FCC či jedna ze sčítacích jednotek UCP-01 (nastavuje se v konfiguraci palubního počítače).

Obr. č. 1: Identifikace sčítacích jednotek UCP 01 v servisním menu palubního počítače.

Sledovací jednotka UCP-01 využívá k rozpoznání nastupujících/vystupujících pasažéru systém dvou kamer (stereokamerový systém vlastní konstrukce). Systém je tak založen na stereoskopickém vidění snímaném pomocí dvou kamer, které zaručí funkčnost počítání i při různých světelných odrazech. Snímaný signál z kamer je výpočetně on-line zpracován a převeden na číselnou podobu, proto tento kamerový systém není v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů. Senzor pro určení počtu cestujících na základě jejich počítání při nástupu a výstupu z vozidla je určen k evidenci vytíženosti jednotlivých dopravních prostředků a následnou tvorbu statistik.

Celá jednotka je určena pro montáž nad dveře do vnitřní části vozidla. U vozidel s více dveřmi je třeba umístit vždy jednu jednotku nade příslušným vstupem, tj. vozidlo musí obsahovat tolik jednotek, kolik je dveří, aby dosažené výsledky měření odpovídaly skutečnosti.

Obr. č. 2: Způsob montáže jednotky UCP 01 ve vozidle - zapuštěné řešení.

Před montáží jednotky je nutné připravit následující otvor u zapuštěné verze.

Obr. č. 3: Montážní otvor pro UCP 01 nade dveřmi vozidla.

Jednotky UCP-01 předávají data přes sběrnici Ethernet do aplikace, která shromažďuje údaje od jednotek, provede jejich vyhodnocení a odešle pro další zpracování. Pokud jsou jednotky připojeny přes sběrnici ethernet, pak jsou též touto sběrnicí napájeny (systém PoE). K jednotkám UCP-01 tak vede pouze jeden UTP kabel, který zajišťuje napájení i datovou komunikaci. Za tímto účelem máme nově vyvinut ethernetovský inteligentní přepínač (switch) – ECU 08PO. Pro vozidla, která jsou kloubová, je nutno použít pro rozvody ethernetu ke dveřím za kloubem námi vyráběnou kloubovou propojku pro UTP kabel KP2_UTP.

Samotný senzor je určen pro montáž nad dveře do vnitřní části vozidla, v případě vozidla s více možnými vstupu a výstupy by senzor měl být nade všemi vstupy, aby výsledky měření odpovídaly skutečnosti, viz následující obrázek:

Obr. č.2: Rozmístění jednotek UCP-01 nade dveřmi.

Obr. č. 4: Rozmístění jednotek UCP-01 nade dveřmi.

Technické parametry jednotky sledování cestujících UCP – 01 (výroba ukončena)
Materiál obalu ABS plast v kombinaci s kovovým víkem
Krytí IP 3x
Komunikační rozhraní Ethernet 100 Mbit/s (na vyžádání RS 485 či CAN)
Napájení PoE – + 24V (+48V na vyžádání)
Provozní teplota od -25°C do +70°C
Procesor jednotky taktovací frekvence 1.0 GHz / dual core
RAM 1GB DDR3
Snímkovací rychlost 15 snímků / sekunda
Přesnost rozpoznání 95% (při zpracování off-line zpracování až 97-99%)
Detekční vzdálenost Nastavitelná hloubka v rozsahu 20 cm až 1,5 m
Detekční rozpětí 1,6 m až 4 m (v závislosti na výšce instalace)
Výška pro instalaci 2,1 m až 4 m
EMC ČSN EN 50121-3-2
Drážní normy ČSN EN 50155
Spotřeba jednotky 450mA
Rozměry 120×92×50mm
Hmotnost 270g