Počítací jednotka UCP-02

Jednotka obsazenosti UCP-02

Použití jednotky

Senzorická jednotka sčítacího systému UCP-02 (unit of counting passengers) je vybavena výkonnou řídící jednotkou sloužící ke snímání a  hlavně následnému zpracování obrazu. Snímaný signál z stereo kamery je výpočetně on-line zpracován v jednotce a převeden na číselnou podobu v čidle (nastupující/vystupující cestující v době otevření dveří). Proto tento kamerový systém není v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů. Výsledkem tohoto zpracování je informace o počtu nastupujících a vystupujících cestujících ve dveřích, nad kterými je jednotka umístěna. Tyto údaje jsou posílány nadřazené jednotce systému, která agregovaná data zašle do palubního systému – přidá do nich informace o čase, zastávce, GNSS (GPS) pozici, službě, jízdě, řidiči, apod.)

Jednotka má dvoje použití:

  • je řízena z palubních počítačů EPIS  (EPIS 4.0x nebo EPIS 5.0x). Tehdy data pro zpracování v SW ADA připravují tyto palubní počítače.
  • je řízena jiným palubním počítačem ve vozidle – tehdy je nutno zasílat základní informace pro zpracování dat z tohoto PP. Jako řídicí jednotka se pak chová obvykle jednotky UCP nade předními dveřmi a ostatní ve vozidle jsou poté podřízené. Přesnost statistického zpracování pak závisí na podkladech získaných pro toto zpracování, tj. znalosti jízdního řádu ve vyhodnocovacím SW.
  • je použita v jiné aplikaci než je vozidlo – např. pro sledování proudu chodců a cyklistů ve dveřích či branách. Tehdy vyhodnocovací SW vytváří spíše časové vytížení dráhy chodců či cyklistů.

Technické parametry

Nový typ jednotky UCP – 02 je založen na velmi výkonné výpočetní jednotce, která umožňuje zpracovávat minimálně 20 snímků za sekundu s vysokým rozlišením disparitní mapy (husté rozložení bodů pod jednotkou).

Parametry jednotky UCP-02
Materiál obalu kov
Krytí IP 30
Komunikační rozhraní Ethernet 100Mbit/s
Vstupy/výstupy 2x digitální vstup/výstup (vhodný pro dveřní kontakt)
Napájení
  • PoE + 24 V – pasivní typ B
  • PoE  + 48V – na vyžádání
Provozní teplota od-25°C do +70°C
Skladovací teplota od-40°C do +85°C
Procesor jednotky taktovací frekvence 1 GHz
RAM 1GB DDR3
Snímkovací rychlost min. 20 snímků / sekunda
Přesnost rozpoznání Min. 98%
Detekční vzdálenost Nastavitelná hloubka v rozsahu 20 cm až 1,5 m
Detekční rozpětí 1,6 až 4 m (v závislosti na výšce instalace)
Výška pro instalaci 2,1 m až 4 m
EMC ČSN EN 50121-3-2
Drážní normy ČSN EN 50155
Příkon max. 450 mA při 24V
Rozměry 120×92×50 mm (ilustrativní – budou zpřesněny)
Hmotnost 270 g
Protokol SOAP/XML, rozhraní API, Telnet

Použití ve vozidle

Jednotky budou připojeny přes sběrnici Ethernet, která bude sloužit také pro napájení těchto jednotek (systém PoE – pasivní typ B). K jednotkám UCP-02 tak vede pouze jeden UTP kabel, který současně zajišťuje napájení i datovou komunikaci. To umožní snížené nároky na nynější i budoucí instalace systému. Navíc bude umožněno pomocí inteligentní komunikace mezi palubním počítačem a ethernetovským switchem ECU – 08P0 (viz. popis eth. switchů) sledovat, zda jsou jednotky napájeny a případně je zapínat a vypínat. Ve vybraných případech i pomocí ECU 08P1 nebo ECU 08P3.

Mechanické provedení

Mechanické provedení se obvykle připravuje na zakázku dle profilu vozidla. Níže uvedené rozměry jsou orientační a mohou být upraveny na přání. Při instalaci je nutno uvažovat i tepelnou ztrátu jednotky, a proto nad ní musí být ponechán “jistý” prostor, do kterého se bude jednotka chladit (nesmí být  umístěna přímo do izolační hmoty střechy vozidla). Při instalaci je nutno vždy řešit “podchodnou” výšku umístění jednotky.

Možná řešení provedení a uchycení jsou:

Provedení Fabion

Toto provedení se dává do zaoblených prostor a vyznačuje se schopností jednotku natáčet tak, aby měla optimální záběr prostoru dveří.

Obr. č. 2: Uchycení jednotky UCP-02 v boční straně stropě vozidla - typ

Přímé provedení

Toto provedení je vhodné zejména tam, kde je dostatek prostoru za jednotkou a tuto je možno do tohoto prostoru zapustit. Jednotku nelze natočit a toto se děje SW definováním prostoru při konfiguraci jednotky.

Obr. č. 3: Přímé provedení uchycení AUCP-02 do stropu vozidla.

Vystouplé provedení

Toto provedení je shodné jako předchozí, ale nad jednotkou není prostor pro chlazení či se nad ní nacházejí nosné prvky stropu vozidla, které nesmí být narušeny.

Obr. č. 4: Vystouplé provedení uchycení UCP-02 do stropu vozidla.