Senzorické systémy

Senzorické systémy do vozidel

Jedná se o systémy, které obsahují senzory pro vyhodnocování situací v dopravě.

Systémy počítání cestujících - APC

Senzory pro určení počtu cestujících jsou založeny na stereokamerovém systému (obdoba lidského vidění) na základě jejich počítání osob při nástupu a výstupu z vozidla jsou určeny k evidenci vytíženosti jednotlivých dopravních prostředků a následnou tvorbu statistik. Pro výpočet se používá hloubková (disparitní) mapa sledování objektů.

Tento senzor počítání cestujících je umístěn do každých dveří vozidla – jednotka UCP 0x – a je primárně určen k propojení:

  • na palubní počítač EPIS 4.0x nebo na odbavovací systém EPIS 5A FCC a odtud směrem na dispečink či pro následné zpracování
  • nezávislé řešení – potřebné informace jednotky UCP-0x získávají ze stávající palubní informatiky a SW ADA je poté dle možností doplňuje z jiných zdrojů.

Na přání je senzor možno upravit pro použití i mimo dopravní prostředky.

Digitální akcelerometry

Senzor akcelerometru a teploměru do vozidel je samostatná jednotka pro měření zrychlení a teploty ve vozidle. Je určen jako rozšíření palubního systému EPIS 4.0x nebo 5FCC. Mohou komunikovat po sběrnici RS485,  USB nebo Ethernet.

Další možností je integrace těchto senzorů do jiných jednotek – akcelerometr a gyroskop jsou (mohou) být součástí u vozidlových jednotek UCU 5.x, kde jsou spolu s údaji ze systémů GNSS (Globální navigační satelitní systém -  GPS, Galileo, Glonas, Baidu, ….) a sběrnice CAN jsou schopny poskytnou celkový obraz o chování vozidla a to zejména při zpracování údajů v rámci V2X komunikace.

Měření teploty

Jsou určeny pro měření teploty ve vozidlech městské a linkové hromadné dopravy nebo okolní teploty. Přes palubní počítač lze pomocí těchto senzorů např. řídit vytápění ve vozidle, způsob chlazení zařízení, pro statistické sledování funkčnosti zařízení.

V rámci našich výrobků je instalujeme do námi vyráběných zastávkových panelů ELP nebo je možno je připojit pomocí standardních sběrnic – RS 485, USB nebo Ethernet.