Integrované jednotky napájení 10 a 12

Samostatné jednotky řízení napájení ve vozidlech MHD

Integrovaná jednotka napájení IJN 10N

Integrovaná jednotka napájení IJN 10N nahrazuje doposud používanou jednotku IJN 10, dříve vyráběnou integrovanou jednotku – IJN 01, měnič radiostanice MR 01 nebo měnič radiostanice. Hlavním úkolem IJN 10 je koordinovat činnost napájení informačního systému ve vozidle s ohledem na dálkové zapnutí a vypnutí systému.

Typ jednotky Objednací kód Cena
72141.10NE2008 IJN 10NE – Inteligentní napájecí jednotka Na dotaz

Použití integrovaných jednotek napájení je nutné ze tří důvodů:

 • pro spolupráci s radiovou sítí
 • za účelem bezobslužného přehrávání dat ve vozidlech
 • rozlišení stavu vozidla za účelem šetření baterií vozidla na konečných

Základní vlastnosti jednotky IJN 10N

 • zajistit „bezpečné“ napájení informačních systémů vestavěnou ochranou proti přepětí nad 36V,
 • možnost dálkového zapnutí 2 větví informačních systémů (u typu IJN 10N mají oba plnou elektronickou ochranu proti zkratu na výstupu),
 • hlavní spínač HS – proud do 16A – je určen pro napájení optických ukazatelů a označovačů (tabel či LED panelů). Spínáno pomocí elektronického relé,
 • pomocný spínač PS – proud do 5A – za účelem jejich přeprogramování či vyčtení dat pomocí rychlého přenosu dat na krátké vzdálenosti ve vozovně. Spínáno pomocí elektronického relé,
 • zajistit nezávislé napájení vozidlových radiostanic (fónické i datové) ve spolupráci s řízením radiové sítě. Toto je nutné z hlediska specifik jednotlivých zdrojů z důvodu energetické úspory vozidla,
 • možnost indikace vypnutím napájení informačních systémů, kdy je tato skutečnost nahlášena na dispečink dopravního podniku,
 • kontrolovat radiostanici proti trvalému zakličování či nadměrnému odběru (nad 5A)
 • pomocí časového spínače nastavit zvolenou dobu v vypnutí informačních systémů po vypnutí pohonných jednotek vozidla. Pomocí rychlé sběrnici je možno tuto dobu servisně nastavovat, případně ji vyčítat.
 • indikace spínání systému je galvanicky oddělena od ostatních částí
 • v případě závady je možno provést manuální řízení spínaných větví informačního systému
 • možnost vypnutí zdroje v případě provádění prací na údržbě informačních systémů
 • Novinka u jednotky IJN 10 N je možnost integrovaného FLASH disku o kapacitě až 32 Mbajtů.
Jednotka IJN 10N

Obr. č.2: Jednotka IJN 10N.

Zapojení jednotky IJN 10N

Obr. č.1: Zapojení jednotky IJN 10N

 Ukázka použití manuální stavění výhybky na konečné stanici

Obr. č.3: Ukázka použití manuální stavění výhybky na konečné stanici

 
 
Technické parametry jednotky IJN 10N:
Základní parametry:
Maximální vstupní proud 25 A
Maximální napájecí napětí 36 V (pak začíná působit přepěťová ochrana)
Odběr IJN v nečinném stavu 9 mA (platí při palubním napětí 24V)
Ovládané napájecí výstupy:
Maximální proud hlavního spínače (HS) 16A
Maximální proud pomocného spínače (PS) 5 A (při použití měniče radiostanice 3A)
Maximální proud zdroje fonické RDST (FONIE) 13,8V / 8 A po dobu několika minut, trvale 13,8V/4A
Maximální proud zdroje datové RDST (DATA) 13,8V / 4,5 A(má velmi rychlou dobu náběhu a velmi nízký vnitřní odpor)
Maximální proud zdroje radiomajáku 13,8V / 1 A
Maximální proud pro GPS 13,8V / 0,5 A
Vlastní odběr IJN při zapnutých PS a HS 45 mA
Účinnost měničů radiostanice větší než 90%
Proudová pojistka měniče radiostanice 10A (fónická), 5A (datová)
Trvalý odběr radiostanice 2,5A (musí být zapnuto)
Komunikační schopnosti Rychlá sběrnice RS 485 - 115,2 kbit/s
Rozměry (v x š x h) 72 x 206 x 115 mm
Hmotnost 900 g

Poznámka: Veškeré napěťové výstupy mají integrováno měření výstupního napětí.

Stručný popis funkcí jednotky

Časová relé hlavního a pomocného spínače:

Integrovaná jednotka napájení se aktivuje přivedením signálu 24V od spínače zapnutí pohonných jednotek vozidla (startéru). Tehdy pomalu blikající červená dioda IJN začne blikat velmi rychle a jsou zapnuty oba dva spínače, tj. HS a PS. Po vypnutí pohonných jednotek vozidla (startéru) se aktivují dvě časová relé, a to časové relé hlavního spínače HS a pomocného spínače PS.

Doba aktivity časového relé do vypnutí HS je nastavena v konfigurační paměti IJN pevně na 5 minut, tj. po 5-ti minutách klidu pohonných jednotek vozidla je automaticky odpojena tato větev informačních systémů (tabla, znehodnocovače, apod.). V tomto stavu červená dioda IJN bliká středně rychle.

Doba aktivity časového relé PS je načtena po zapnutí IJN z DIP spínače dostupného z čelního panelu jednotky. Hodnota se vypočítává binárně (součtem jednotlivých zapnutých spínačů) a po té násobí 3. Tím se vypočítá celková doba do „odhlašovacího režimu“ pomocného spínače, tj. napájení palubního počítače, radiokomunikačního adapteru (hlásiče EPIS) a případně měniče radiostanice.  V tomto stavu červená dioda IJN bliká středně rychle.

„Odhlašovacím režimem“ se rozumí doba, po kterou radiostanice provádí „odhlášení se“ na dispečinku dopravního podniku. Tento režim je radiokomunikačnímu adapteru indikován buď pomocí sběrnice IBIS nebo speciálním vodičem. Doba odhlášení závisí na rychlosti komunikace mezi radiokomunikačním adapterem a dispečinkem, maximálně je však 60s a je konfigurovatelná v paměti EEPROM jednotky IJN 10. V tomto stavu červená dioda IJN 10 bliká středně rychle.

Stav nečinnosti je indikován pomalu blikající červenou diodou IJN. V tomto stavu jsou monitorovány jednotlivé stavy vstupů jednotky.

Režim ručního řízení:

Ruční řízení se použije tehdy, má-li jednotka poruchu. Nastavení tohoto spínače do polohy „ON“ provede zapnutí všech tří větví jednotky IJN. V případě, že je procesor jednotky IJN funkční, je tento stav indikován trvalým svitem červené diody IJN.

Režim vypnutí:

Režim vypnutí provádí trvalý RESET procesoru IJN. Tím jsou odpojeny všechny výstupní napájecí větve (neplatí pro režim ručního řízení). Žádná dioda na čelním panelu IJN nesvítí.

Řízení měniče radiostanic:

Řízení měniče radiostanice se provádí pomocí několika stavů. Měnič radiostanice lze aktivovat či deaktivovat po sběrnici RS 485 nebo pomocí jednobitového vstupu.

Integrovaná jednotka napájení IJN 12Ec

ntegrovaná jednotka napájení IJN 12Ec nahrazuje doposud používanou jednotku IJN 11, IJN 01 či měniče radiostanice MR 01 nebo MR 02. Jejím hlavním úkolem koordinovat činnost napájení informačního systému ve vozidle s ohledem na dálkové zapnutí a vypnutí systému.

Typ jednotky Objednací kód Cena
72142.12Ec IJN 12Ec – Integrovaná jednotka napájení Na dotaz
Použití integrovaných jednotek napájení je nutné ze tří důvodů:
 • pro spolupráci s radiovou sítí
 • za účelem bezobslužného přehrávání dat ve vozidlech
 • rozlišení stavu vozidla za účelem šetření baterií vozidla

Vlastnosti jendotky IJN 12Ec

 • zajistit „bezpečné“ napájení informačních systémů vestavěnou ochranou proti přepětí nad 36V,
 • možnost dálkového zapnutí 2 větví informačních systémů
 • hlavní spínač HS – proud do 16A – je určeno pro napájení optických ukazatelů a označovačů
 • pomocný spínač PS – proud do 5A – za účelem jejich přeprogramování či vyčtení dat pomocí rychlého přenosu dat na krátké vzdálenosti ve vozovně,
 • zajistit nezávislé napájení vozidlových radiostanic (fónické i datové) ve spolupráci s řízením radiové sítě. Toto je nutné z hlediska specifik jednotlivých zdrojů z důvodu energetické úspory vozidla
 • možnost indikace vypnutím napájení informačních systémů, kdy je tato skutečnost nahlášena na dispečink dopravního podniku,
 • pomocí časového spínače nastavit zvolenou dobu v vypnutí informačních systémů po vypnutí pohonných jednotek vozidla. Pomocí rychlé sběrnici je možno tuto dobu servisně nastavovat, případně ji vyčítat.
 • indikace spínání systému je galvanicky oddělena od ostatních částí
 • v případě závady je možno provést manuální řízení spínaných větví informačního systému
 • možnost vypnutí zdroje v případě provádění prací na údržbě informačních systémů
Jednotka IJN 10N

Obr. č.4: Jednotka IJN 10N

Zapojení jednotky IJN 12E

Obr. č.5: Zapojení jednotky IJN 12E

 
 
 
Technické parametry jednotky IJN 12Ec:
Maximální vstupní proud 25A (musí být zapojeny obě napájecí svorky)
Maximální napájecí napětí 36V (pak začíná působit přepěťová ochrana)
Odběr IJN v nečinném stavu 9 mA (platí při palubním napětí 24V)
Maximální proud hlavního spínače 24V/16A (maximálně 30A krátkodobě)
Maximální proud pomocného spínače 24V/5A (maximálně 10A krátkodobě)
Maximální proud zdroje fonické RDST 13,8V / 10A po dobu několika minut, trvale 13,8V/4A
Maximální proud zdroje radiomajáku 13,8V / 0,7A
Maximální proud pro GPS 13,8V / 0,5A
Vlastní odběr IJN při zapnutých PS a HS 20 mA
Účinnost měničů radiostanice větší než 90%
Proudová pojistka měniče radiostanice 10A (fónická), 0,7A (radiomaják)
Komunikační schopnosti Rychlá sběrnice RS 485 - 115,2 kbit/s
Rozměry (v x š x h) 50 x 103 x 103 mm
Hmotnost 500g