(Česky) Označníky doplněné o informační panel – ELP řady 15x