(Česky) Označníky doplněné o informační panel – ELP řady 13x