Dispečerské systémy – SPRINTER

DISPEČERSKÉ A DOHLEDOVÉ SYSTÉMY – SW SPRINTER

Obr. č.1: Dispečerské pracoviště MHD s SW Sprinter.

V rámci řízení dopravy, sdělování informací a odbavení cestujících nabízíme komplexní systémy dispečerského řízení, dálkového dohledu nad vozidly a zastávkami a odbavení v podobě několika řešení – a to od dispečerského SW SPRINTER v mnoha verzích:

 • pro dopravní podniky MHD – SPRINTER MHD,
 • pro dopravní společnosti veřejné linkové dopravy,
 • pro krajské dispečinky IDS – SPRINTER IDS,
 • pro řízení zastávkových panelů – SPRINTER ELP,
 • pro řízení dopravních terminálů – SPRINTER TERMINAL,
 • pro řízení městských platform – SPRINTER CITY
 • pro dálkové řízení vozidlových panelů – SPRINTER VLP.

Obr. č. 2: Dispečink MHD řízený SW Sprinter.

Dále velmi důležitým SW je nový Backofffice system (BOS) s novým jádrem COMPASS pro zpracování odbavení ve vozidlech a pro dohled nad vozidly po technické stránce, např. nahrávání vozidel a sledování jejich stavu. Jeho součástí je i vícenásobný přístup mnoha dopravců v  nichž, každý spravuje v jednom systému vlastní vozidla (popis připravujeme).

Další serverové SW pak zajišťují:

 • řízení reklamy na vozidlových LCD - tzv. MEDIA WEB SERVER (dispečink “reklamy”)
 • řízení reklamy na zastávkových LCD - SW DARWIN (zastávkové systémy v kombinaci se střídáním reklam či informací o městě).
 • řízení a dohled pro nahrávání/vyčítání dat do/z vozidel a to provozních dat nebo dat týkajících se sledování např. WiFi ve vozidlech, UCU ve významu V2X a dalších.

Obsah stránky:

Struktura systémů pro řízení dopravy

Pro řízení dopravy, dohledu a odbavení máme v provozu 3 typy globálních systému řízení:

Samostatný systém řízení

Jedná se o systém, který je ovládán z jednoho serveru. Jádrem systému je SW SPRINTER-MHD, který má komunikační vazby do různých směrů. V tomto systému hraje nezastupitelnou roli samostatná nezávislá radiová síť pro sledování polohy vozidel a pro hlasovou komunikaci.

Obr. č.2: Samostatné uspořádání systému řízení dopravy.

Krajské uspořádání synchronizovaných systémů

Jednou z možností řešení je uspořádání 2 serverů, které spolu “intenzivně” sdílí data. Tato těsná vazba koordinace systémů nastává obvykle na úrovni krajského města a krajského koordinátora, kde si oba servery vyměňují vzájemně data.

Způsob synchronizace závisí na požadavcích – od plné synchronizace databází serverů až po pouhý přenos informací pomocí komunikačního protokolu.

Obr. č. 3: Propojení krajského dispečinku IDS a dispečinku DP krajského města.

Uspořádání krajského řídicího a odbavovacího systému

Na dalším obrázku je uvedeno schéma uspořádání komplexního systému a to:

 1. Řešení odbavení (zejména předplatné), nahrávání dat a reklamy, sledování stavu vozidel – BOS
 2. Řízení dopravy  – centrální dispečink – CED
 3. Odbavení na jednotlivé jízdenky – aktualizace prodaných jednorázových jízdenek
 4. V případě potřeby je vyhledáno spojení a složení jednotlivých zón při prodeji jízdenek či komunikaci se zákazníkem
 5. On-line či off-line plateb bankovní kartou .

Obr. č. 5: Schéma komplexního systému včetně řízení, odbavení a nahrávání dat.

Dispečerský SW SPRINTER

Dispečerský systém SPRINTER je vyvíjen již od roku 2001 a do jeho vývoje byly investovány nemalé prostředky. Dnešní verze v sobě integruje jak dispečerské řízení vozidel v dopravních podnicích MHD včetně správy dat ve vozidlech – služba RADON (jejich automatické nahrávání a stahování), tak i řízení zastávkových informačních panelů LED či LCD panelů v městech či regionech. V současné době máme v provozu více jak 20 verzí tohoto dispečerského SW.

Obr. č.6: Složení rozhraní dispečerského SW SPRINTER.

Modulární koncepce dispečerského SW SPRINTER umožňuje i samostatný provoz SPRINTER ELP pro řízení zastávkových panelů, tak i rozšířená verze SPRINTER IDS.

Dispečerské systémy umožňují i komunikaci s vozidly pomocí radiových sítí (obvykle městské podniky) nebo prostřednictvím GSM operátorů (systémy pro veřejnou linkovou dopravu). Aktualizace dat ve vozovnách se obvykle děje pomocí systémů WiFi, příp. s vozidly po rychlém datovém kanále (dnes zastaralé, téměř nepoužívané,). Novou metodou je již aktualizace vozidel pouze přes GSM sítě (UMTS/LTE). Mapové podklady jsou pro všechny druhy dispečerských systémů samozřejmostí.

Odkazy na základní tři typy SW SPRINTER:

 • Dispečerský systém pro dopravní podniky SPRINTER-MHD řízené pomocí privátních radiových sítí.
 • Krajský dispečerský systém pro integrované dopravní systémy SPRINTER-IDS řízené pomocí GSM/GPRS/UMTS/LTE sítí.
 • Dispečerský systém pro informační panely SPRINTER-ELP řízený pomocí sítí GSM/GPRS/UMTS/LTE či privátních radiových sítí DP.
 • Ostatní popisy připravujeme

Obr. č.7: Ukázka rozložení oken SW SPRINTER – zobrazení vozidel na lince (grafika), na mapě a vozový park.

Základní funkce dispečerských systémů:
Ukázka prostředí SW Sprinter

Obr. č. 7: Ukázka prostředí SW Sprinter

 • Hlasový provoz do vozidel či panelů v sítích GSM/GPRS/UMST či privátních radiových sítí DP spolu s různými typy adresování stanic – od selektivní až po generální.
 • Periodické obvolávání vozidel veřejné dopravy osob za účelem zjištění jejich polohy a informačních panelů pro cestující se zasláním aktuálních informací o odjezdech vozidel ze zastávek.
 • Ruční odesílání stavových zpráv mezi dispečerem a vozidlem a od dispečera na zastávkové panely pro cestující.
 • Automatické odesílání zpráv týkajících se linky a příští zastávky do vozidel a do informačních panelů.
 • Automatické vyhodnocení pozice vozidla ve vztahu k jízdnímu řádu a ve vztahu k zastávce, kde je panel umístěn.
 • Doplňkové informace – možnost indikace stavů napájecí soustavy pro tramvaje a trolejbusy, sledování technologických vozidel, dohled nad technickým stavem panelů, apod.
Základní vlastnosti dispečerského systému SPRINTER
 • Základní struktura dispečerského systému je klient-server.
 • Klient SPRINTERA poskytuje přehled o událostech v dopravě a v systému.
 • Nabízí jednoduchou a intuitivní komunikaci s vozidly včetně vyhledání informací, přehrávání historie a filtrace dějů, statistiky.
 • Uživatel má k dispozici přehledný systém více oken, který zajišťuje pohodlnou práci.
 • Změna mezi hlavním oknem a pomocnými okny probíhá velice snadno.
Základní způsoby komunikace v rámci systému
 • řazení informací o posledních událostech v systému včetně prioritních zpráv
 • komunikaci pomocí stavových zpráv a zpráv sledování polohy
 • práci s dynamickými skupinami včetně jejich vytvoření myší nad mapou
 • víceúrovňový mapový systém – mnoho vrstev
 • animace historie jízdy vozidla – tzv. “replay” mód v několika rychlostech animace
 • okno pro řízení hlasové komunikace
 • systém upozornění na nestandardní stavy
Komunikační konzola pro rychlé ovládání hovorů.

Obr. č.8: Komunikační konzola pro rychlé ovládání hovorů (call centrum).

Správa veřejné wifi a zobrazování na LCD

Obr. č.9: Princip uspořádání systému Media Web Serveru.

Pro řízení dálkové aktualizace reklamy, dopravních informací, zpravodajství a zábavy nabízíme dálkově řízené informační systémy vozidel, vlaků či zastávek – Media web server, který zajistí dohled:

 • nad veřejnou wifi pro vozidla, např. jednotky UCU 4.0 nebo nově UCU 5.0),
 • nad veřejnou wifi pro zastávky (je součástí dodávaných zastávkových panelů)
 • LCD ve vozidlech veřejné dopravy (lze kombinovat s veřejnou wifi), kde se na LCD může střídat dopravní informace o jízdě vozidla (zobrazuje trasu vozidla spolu s přestupy) a obecné zpravodajství s reklamou, přičemž základní informace o směru jízdy bude zachována vždy (tato nahrazuje/doplňuje vnitřní LED panel).
 • LCD na zastávkách a dopravních terminálech (taktéž lze kombinovat s veřejnou wifi) – zde se může střídat informace o odjezdech vozidla s dopravními informacemi nebo s reklamou.

Vzdálený server udržuje aktuální data na vozidlech prostřednictvím sítí GSM/UMTS/LTE a v zastávkách přes veřejný internet. Aktualizace dat probíhá bezprostředně po vygenerování “nové verze” z Media Web Serveru.

Dohledový SW nad vozidly

Dohledový SW pro nahrávání a vyčítání dat z/do vozidel je určen pro dálkovou aktualizaci/vyčítání dat zejména do vozidel veřejné linkové dopravy osob. Umožňuje zavést do vozidla nezávislý informační kanál. Jeho cílem je možnost zajistit:

 • komunikaci dat z odbavovacího zařízení (dálkové vyčítání odpočtů a nahrávání např. jízdních řádů, apod.). S odbavovacím zařízením dohledová jednotka komunikuje specifickým komunikačním kanálem,
 • komunikační kanál lze využít i pro vybudování veřejné WiFi ve vozidlech,
 • dálkovou aktualizaci pro LCD panely pro cestující ve vozidlech – lze zaslat jak dopravní informace,zpravodajství, tak i reklamy,
 • vedlejším efektem může být i sledování polohy vozidel či další komunikační funkce.

Dnešní systém dálkového dohledu je založen na jednotkách MSP x.xVíce na ……