Dispečerský systém MHD

Dispečerský systém SPRINTER – MHD

Řešení ovládání dopravy

Pro monitoring vozidel a řízení dopravy MHD je dodáván Software Sprinter. Je vyvíjen od prvotní verze z roku 2001 po současnou nejnovější komplexní verzi  SPRINTER MHD 2020. Slouží ke zprostředkování všech potřebných řídicích, informačních a aktualizačních funkcí dispečerského centra dopravního podniku od pro řízení a komunikaci dispečera s vozidly a až po ovládání informačních panelů a to i v návaznosti na informační systémy dopravních podniků a sděluje data pro externí systémy prostřednictvím API. Způsob komunikace dispečinku s informačními panely nebo vozidly (autobus, trolejbus, tramvaj nebo dispečerské vozidlo) je nezávislý na zvoleném přenosovém médiu. Jako způsob komunikace lze využít privátní radiovou komunikaci s možností přenosu hlasu i dat pomocí jedné vozidlové radiostanice, tak i sítí mobilních operátorů prostřednictvím GSM/GPRS/UMTS/LTE a to buď pomocí hlasových služeb GSM, nebo nově pomocí datových služeb (EPIS 4.0C4 - má dostatečný výpočetní výkon). Obecný princip  verze dispečerského SW SPRINTER 2019 je znázorněn na následujícím obrázku:

Obr. č. 2: Obecné schéma složení SW SPRINTER MHD 2019 na dispečinku DP

Obr. č. 2: Obecné schéma složení SW SPRINTER MHD 2020 na dispečinku DP.

Dispečerský SW SPRINTER MHD 2020 umožňuje:

 • Řízení a správa provozu vozidel DP  –  MHD i technologických (dispečerská vozidla, energo, vrchní stavba, apod.) a jejich sledování či komunikace za provozu. U vozidel MHD včetně porovnání jejich polohy ve vztahu s jízdním řádem. S vozidlem komunikuje prostřednictvím komunikační jednotky na vozidle (router UCU) a prostřednictvím radiové stanice (RCA – radiokomunikační adapter). Z vozidla je možno přenášet i kamerové záznamy on-line.
 • Správa informačního systému vozidel ve vozovnách – řeší způsob aktualizace dat informačních, odbavovacích a technologických systémů ve vozidlech. Aktualizaci lze provádět pomocí WiFi sítí ve vozovnách či přes LTE (virtuální vozovna).
 • Komunikace s vozidly (radiovou síť či GSM/LTE) – řeší řízení a správu radiových sítí s jednou či více základnami. Tato funkce je pro dispečera skryta a radiová síť se chová transparentně. Sprinter může mít integrováno i řízení hlasové komunikace přes GSM nebo SIP ústředny pro řízení hlasové komunikace pomocí dat – LTE/UMTS (komunikace přes router UCU 5.0).
 • Informační panely – SPRINTER obsahuje modul SPRINTER-ELP určený pro ovládání a kontrolu informačních panelů na zastávkách – jedno či více barevných včetně grafických scénářů a to včetně sběru kamerových záznamů ze zastávkových kamer.
 • Synchronizace s jinými servery – data v systému mohou být synchronizována s jinými servery, např. serverem krajského organizátora dopravy.
 • Statistiky o vozidlech – generování mnoha různých výstupů dle různých kritérií -  např. výstup denních statistik v mnoha různých úrovních detailu.
 • Výstupy přes API rozhraní – pro návazné nezávislé systémy poskytuje SPRINTER rozhraní API (zabezpečené a nezabezpečené).

Obr. č. 3: Ukázka dispečinku s velkoplošnou projekční obrazovkou (DPMB a.s.)

Dispečerský software SPRINTER 2020 pro dopravní podniky

Ve verzi systému SPRINTER 2020 určeném pro dopravní podniky obsahuje systém podporu pro komunikaci v radiových sítích (dnes již analogových, digitálních či TETRA), ve vozovnách (nahrávání rychlostí 860 Mbit/s na jedno vozidlo) a pro řízení elektronických informačních panelů. Díky těmto rozšířením má dispečer veškeré ovládání a řízení přehledně uspořádané v jednou programu.

Obr.

Obr. č.4: Ukázka přehledového zobrazení vozidel na mapovými podklady včetně rychlého přehledu o stavu dopravy.

Výhody programu SPRINTER:

 • Všechny informace na jednom místě – zobrazení na mapě, v grafice, vozovém parku a to vše včetně zobrazení jízdního řádu
 • Hlasová a datová komunikace s vozidly
 • Řazení informací o událostech v systému včetně prioritních zpráv
 • Zobrazení všech dostupných informací o vozidle včetně čerpání přestávek
 • Snadná komunikace s vozidly (možnost vytočení 1. vozidla / všech vozidel / dynamické skupiny)
 • Zobrazení statistik, vyhledávání, filtrace,
 • Jednoduché definování uživatelských pravidel pro upozornění (mnoho typů)
 • Automatické generování informačních zpráv dle různých kritérií
 • Animace historie jízdy vozidla (úplná, zrychlená nebo po minutě)
 • On-line (příp. off-line) zobrazení z kamer ve vozidle či na zastávkových panelech
Obr. č.5:

Obr. č.5: Ukázka zobrazení obrazů z čelní kamery na dispečinku pro vyhodnocování dění nejen při havárii, ale zejména za účelem kontroly situace na linkách a zastávkách. On-line zobrazení na dispečinku ušetří mnoho kontrolních výjezdů – stačí si je počkat, až pojede vozidlo MHD okolo. Je to rychlejší a levnější.

 • Výprava vozidel v závislosti na informačních systémech DP (čerpá z interních podnikových systémů)
Obr.

Obr. č.6: Ukázka výpravy vozidel v rámci DP.

Ukázka prostředí systému sprinter:

Řešení dispečerského stanoviště

Komunikace uvnitř dopravního dispečinku probíhá v rámci LAN (Local Area Network), přes kterou jsou přenášena řídící data. Komunikační sytém dispečinku umožňuje spolupráci vnitřní databáze MS SQL, komunikačního a aplikačního serveru a uživatelských aplikací – dispečerských klientů, které jsou určených pro komunikaci s vozidly.

Aplikace klient dispečera

Aplikace „Klient dispečera“ umožňuje vstup požadavků od dispečera a zajišťuje jejich provedení. Pro dispečera provozu vozidel MHD umožňuje program jednoduchou a velmi přehlednou komunikaci s vozidly, program podporuje i rozhodování dispečerů zobrazením grafického rozložení vozidel na trati, apod.

Mezi jeho základní funkce patří:

 • víceoknový systém ovládání, kdy v jednom okně jsou vypisovány informace získané jiným způsobem než automatickým obvoláváním – „okno událostí“. Dispečer má možnost „přetáhnout“ tyto události do tzv. „pracovního okna“ a tak si je uchovat i pro další zpracování. Dále je možno zobrazovat průběh zasílání potvrzovaných stavových zpráv na vozidlo, stav sítě s informací o počtu obvolávaných vozidel, dostupných vozů, vozů dle jízdního řádu, apod.
 • intuitivní ovládání systému pomocí tlačítek myší, kdy je možno velmi jednoduchým způsobem provádět operace jako je zaslání stavové zprávy na vozidlo, provádět selektivní volby, kontrolovat stav vozidla, zjišťovat základní informace o průběhu jízdy, apod.
 • snadný přechod mezi hlavní a pomocnými obrazovkami, kdy na pomocných obrazovkách je možno sledovat průběhy odesílaných a přijímaných zpráv, zobrazovat časový sled linky, přehledy přihlášených vozidel, přehledy registrovaných vozidel, přehledy nedostupných vozidel apod. Tyto obrazovky jsou dotvářeny na základě následných konzultací na dispečerském stanovišti.
 • zobrazení linky s vyznačenou polohou vozidel, kdy její použití předpokládáme v situacích, kdy v některém místě ve městě vznikne složitá dopravní situace a bude ji nutno řešit.

Uspořádání dispečerského systému řízení v DP

Na následujícím obrázku je uspořádání řídicího systému dopravního podniku založeného na SW SPRINTER 2019 – v tomto případě bez řízení zastávkových panelů. Součástí systému je:

 • hlavní server SPRINTER 2019,
 • záložní server SPRINTER 2019 (je lepší, pokud se nachází na jiné adrese),
 • Služba RADON – modul, který řídí nahrávání vozidel ve vozovnách,
 • WLAN – virtuální lokální síť dispečinku, přes kterou jsou napojeny jednotlivé přístupové body ve vozovnách,
 • Přístupové body WiFi sítě doplněné o přístupový bod pro buzení vozidel na vyžádání,
 • Vnitřní síť vozidla MHD, která obsahuje podsíť pro nahrávání s firewallem pro řízení přístupu na vozidlo,
 • Vnitřní síť vozidla MHD, na kterou jsou napojeny informační, odbavovací a technologické systémy vozidla.