Software nahrávání – RADON

 PROGRAM PRO NAHRÁVÁNÍ VOZIDEL

Služba RADON

Pro aktualizaci a synchronizaci dat ve vozidlech na střediscích výpravnách je k dispozici služba Radon, která běží na počítači na středisku (může na něm běžet současně i klient SPRINTER). Tato služba zajišťuje průběžnou synchronizaci dat ve vozidlech, synchronizaci databází a vyčítání statistických údajů, aktualizaci dat v palubních jednotkách apod.

Pracoviště, která mají na starosti úpravu informací pro vozidla (jízdní řády, cenotvorba, apod.) ukládají data na centrální uložiště. K tomuto úložišti přistupuje také služba Radon, kterou jsou data synchronizována mezi lokálním a centrálním úložištěm.

Služba je dostupná v jednotlivých střediscích dopravce a může být aktivována těmito způsoby:

  • vjezdem vozidla do areálu dopravce (detekce obvykle polohou dle GPS),
  • aktualizace dne naplánovaného harmonogramu (při vjezdu a odstavení či na vyžádání, kdy se systém probudí ve zvolený čas a provede aktualizaci).

Aktualizace se může provádět pomocí wifi (typ wifi lze dále diskutovat 2,4 GHz/5,4 GHz) nebo pomocí GPRS/UMTS přenosů. Způsob zapojení wifi sítí ve vozovnách je uveden na tomto odkazu.

Princip umístění služby RADON v systému dálkového nahrávání dat do vozidel.

 Způsob aktualizace

Aktualizace dat ve vozovně probíhá dle postupu popsaném na stránce “princip nahrávání dat do vozidel“, kde je uvedeno i schéma a komponenty určené pro aktualizaci dat. Aktualizace dat je prováděna automaticky podle informačního systému dopravního podniku, kde je vedena výprava vozidel (dále ISDP), či na vyžádání pomocí oken v SW SPRINTER 2013. Pro zadávání vozidel do seznamu servisů pro následné programování vozidel existují následující způsoby:

  • na seznam servisů jsou zařazeny vozidla podle informačního systému dopravního podniku (CHAPS, Skeleton, apod.), kde jsou uvedeny příjezdy a odjezdy vozů,
  • na seznam servisů jsou zařazeny ručně a podle informačního systému dopravního podniku (CHAPS, Skeleton, apod.)
  • na seznam servisů jsou zařazeny vozidla pouze ručně (možno zpřesnit dle průjezdu vozidla přes GPS bod  příjezdu do vozovny – platí pro ruční zadávání).

Ručním zadáním vozidel se bezprostředně doplní stávajícího seznam servisů pro zadané středisko. Dokud zadaný servis nebyl zahájen, je možno jej bezprostředně vyřadit. Pokud již servis byl zahájen, je možno vyřadit vozidlo omezeně, tj. po dokončení aktuálně započaté akce.

Na následujícím obrázku je uveden příklad správy servisu pro dálkové nahrávání v rámci SW SPRINTER. Je zde zadána provozovna, vozidla, interval servisu, typ servisu, způsob ohlášení servisu do okolí (výpis na terčíková tabla). 

Ukázka správy servisu nahrávání vozidel.

Ukázka správy servisu nahrávání vozidel.

Možnosti servisu jsou popsány v následující tabulce:

Typ příjezd Odjezd Chování
Pouze dle informačního systému dopravního podniku není - není zadán do servisu
nalezen Není přidán do servisu, zahájí se dle příjezdu a končí nejpozději ve 02.00 následujícího dne
nalezen mimo interval přidán do servisu, zahájí se práce dle příjezdu a končí nejpozději ve 02.00 následujícího dne
nalezen uvnitř intervalu přidán do servisu, zahájí dle příjezdu a končí dle odjezdu
Ručně a dle informačního systému dopravního podniku není není přidán do servisu dle ručně zadaných parametrů
nalezen není přidán do servisu, začátek je dle ISDP, konec je ručně nastavený
nalezen mimo interval přidán do servisu, začátek je dle ISDP, konec je ručně nastavený
nalezen uvnitř intervalu přidán do servisu, začátek i konec je dle ISDP
Pouze ručně - - zadáno ručně pro začátek i konec