Řešení GSM/GPRS/UMTS

ŘEŠENÍ GSM/GPRS/UMTS

Komunikace v síti mobilních operátorů

Komunikace prostřednictvím sítě mobilních operátorů, ať již hlasová nebo datová, má oproti komunikaci pomocí privátních radiových sítí velkou výhodu v rozsahu pokrytí. V dnešní době je pokryto každým mobilním operátorem téměř 100% území republiky. Z toho důvodu lze zajistit komunikaci řídícího centra – dispečinku veřejné dopravy – s vozidly, elektronickými panely či ostatními zařízeními bez ohledu na jejich polohu a vzdálenost.

Při použití komunikace prostřednictvím GSM/GPRS/UMTS sítě nevznikají žádné náklady na zbudování komunikační sítě a ani na její údržbu. Výhodou oproti privátní radiové komunikaci jsou i několikanásobně vyšší komunikační rychlosti až 3,6 Mb/s při použití technologie UMTS.

Obecné schéma bezdrátové komunikace GSM/GPRS/UMTS pomocí APN.

Obr. č.1: Obecné schéma bezdrátové komunikace GSM/GPRS/UMTS pomocí APN.

Námi dodávané řešení založeno na komunikaci GSM/GPRS/UMTS

Zařízení pro komunikaci prostřednictvím sítí mobilnich operátorů (GSM/GPRS/UMTS) dodáváme dle požadavků našich zákazníků. Pro použití v těchto sítích dodáváme následující výrobky (platí pro miniinternet či sítě APN):

MSP – modul sledování polohy

Moduly sledování vozidel – MSP - jsou vyráběny především pro dispečerské sledování polohy vozidel v rámci IDS JMK. Jejich použití však může být obecnější než jen v IDS JMK. Pro přenos dat nyní využívají datových přenosů GPRS a umožňují i hlasové přenosy pomocí GSM, kdy řidič vozidla může volat na vybraná čísla v případě potíží (zpoždění, porucha, apod.). Mohou pracovat ve všech sítích mobilních operátorů.

Palubní počítač EPIS 4.0x + EPG 4.0

Použití palubního počítače EPIS 4.0x společně s GSM/GPRS/UMTS modemem EPG 4.0 rozšiřuje komunikační schopnosti palubního počítače o rychlou online komunikaci s centrálním dispečinkem či serverem reklamy (až 3,6 Mbit/s) – viz. dohledový informačně reklamní systém. Toto zapojení též umožňuje sdělovat cestujícím aktuální odjezdy navazujících spojů ze zastávek, aktuální dopravní informace, apod.

Odbavovací systém – EPIS 5FC

Palubní počítače s odbavením – EPIS 5FC jsou palubní počítače navržené zejména pro regionální veřejnou linkovou dopravu osob s tiskárnou s prodlouženou životností, se čtečkou bezkontaktních karet, se zálohováním napájení, s vícenásobným digitálním hlásičem, GPS, GPRS nebo UMTS (3G) komunikací, WiFi, a dalšími vlastnosti včetně nového SW “back office”. Datové přenosy jsou použity pro sledování polohy, pro hlasovou komunikaci, pro přenos souborů na aktualizaci a o odbavení, atd.

Vnitřní vozidlové LCD VCS xx + modem EPG 4.0

toto zapojení je určeno k dálkové správě reklam, zpravodajství a dopravních informací ve vozidlových LCD panelech pro cestující (např. VCS 185A, VCS 185B, a další…) a nejen tam (lze použít obecně). Jedná se o komplexní systém pro dálkovou správu a přístup k zobrazovaným informacím ve vozidlech dopravních společností (městské i regionální) viz “Dohledový informačně reklamní systém“.

Elektronické informační panely – ELP

Elektronické informační LED panely – ELP jsou využívají datové přenosy pro zobrazování aktuálních dat, pro aktualizaci off-line jízdních řádů, pro aktualizaci zvuků, pro přenos snímků z kamer a další využití. Tam, kde je použito více panelů v jedné lokalitě (např. u velkých přestupních uzlů), se používá jeden GSM/GPRS/3G modem (jedna SIM karta), ze kterého jsou data šířena do okolních panelů.

Rozšiřujícím využitím informačních panelů jsou pak data z veřejného internetu, které jsou do okolí šířeny pomocí WiFi sítě nebo do připojeného doplňkového informačního kiosku pro cestující – tzv. I-POINTu, kde jsou cestujícímu přímo zpřístupněny informace o dopravě a i obecné informace z internetu.