Grafické zastávkové LED panely – STANDARD

Grafické zastávkové LED panely – STANDARD

Grafické elektronické jednobarevné informační LED panely jsou určeny k zobrazování textových informací a jednoduchých grafických informací či animací. Jsou charakteristické tím, že je možno požadované informace či grafiku zobrazit v různě definovaných “oknech”. 

Přehled grafických LED panelů – ELP řada 3xx

Grafické informační LED panely typu ELP 3xx jsou charakteristické velkým množstvím zobrazitelných znaků. Jsou vhodné pro umístění na významných zastávkách, na příchozích cestách k dopravním terminálům či pro velké přestupní uzly. Jsou určeny zejména pro snadnou orientaci příchozích cestujících tak, aby rychle a přehledně získali informaci o odjezdu spoje, čísle jeho nástupiště a případně i zpoždění. Mohou být vybaveny i kamerovým systémem pro sběr informací o cestujících pro dispečera.

Jsou vyráběny jako ve velikosti od 3 řádků do 15 řádků. Počet řádků a provedení panelu se upraví dle požadavků zákazníka. Varianty jsou dále jedno či oboustranné.

Grafické informační LED panely pro velké uzly – ELP řada 30x

LED panely typu ELP 30x jsou charakteristické velkým množstvím zobrazitelných znaků jsou vhodné pro umístění na velkých přestupních uzlech. Jsou určeny zejména pro snadnou orientaci příchozích cestujících tak, aby rychle a přehledně získali informaci o odjezdu spoje, čísle jeho nástupiště a případně i zpoždění.

Grafické informační panely zastávkové – ELP řada 31x

Vyrábí se v několika provedeních jako třířádkové (jednostranné nebo oboustranné) nebo jako pětiřádkové. Jsou určeny pro umístění na významných zastávkách.

Grafické informační LED panely odjezdové – ELP řada 32x

Tyto LED panely jsou určeny především pro zastávkové terminály pro zobrazení aktuálních odjezdů spojů dle jízdních řádu. Současně mohou zobrazovat grafické nebo textové informace zadávané z řídicího centra. Na přání zákazníka lze doplnit o kamerový systém, rozšíření komunikačních schopností – GSM/GPRS,LTE modem, Wi-Fi hotspot, venkovní teplotní čidlo, povelový přijímač nevidomých atd.

Grafické informační LED panely – ELP řada 33x

Tyto oboustranné LED panely jsou určeny především pro zobrazování rozšířeného množství informací o spojích a to aktuálního stavu dopravy či off-line dle jízdních řádů. Protože tvoří jednolitou zobrazovací plochu, mohou zobrazovat grafické nebo textové informace zadávané z řídicího centra. Jsou vybaveny – GSM/GPRS, LTE modemem či WiFi jednotkou, pro komunikaci s řídícím centrem a povelovým přijímače nevidomých. Obsahují samostatné ukazatele data a času

 Chotěboř zast_Om

Grafické informační LED panely – ELP řada 34x

Nový typ LED panelů jsou určeny především pro zobrazování rozšířeného množství informací o spojích a to aktuálního stavu dopravy či off-line dle jízdních řádů. Protože tvoří jednolitou zobrazovací plochu, mohou zobrazovat grafické nebo textové informace zadávané z řídicího centra. Jsou vybaveny – GSM/GPRS, LTE modemem či WiFi jednotkou, pro komunikaci s řídícím centrem a povelovým přijímače nevidomých. Mohou obsahovat samostatné ukazatele data a času

Grafické informační LED panely – ELP řada 35x

Tyto jedno či oboustranné LED panely jsou určeny především pro zobrazování standardního množství informací o spojích a to aktuálního stavu dopravy či off-line dle jízdních řádů. Jsou charakteristické roztečí LED diod 6 mm a zobrazovací maticí 48 x 192 a 72 x 192. Protože tvoří jednolitou zobrazovací plochu, mohou zobrazovat grafické nebo textové informace zadávané z řídicího centra. Jsou vybaveny – GSM/GPRS/LTE modemem, radiomodemem Tetra či WiFi jednotkou, pro komunikaci s řídícím centrem a povelovým přijímače nevidomých. Nově mají podsvit názvu zastávky a kamerový systém.

Grafické zastávkové plně barevné LED panely – ELP 368

Plně barevné grafické panely jsou určeny pro barevné zobrazení odjezdů jednotlivých typů doprav (MHD, veřejná linková, vlaky, dálková doprava, apod.), případně v některých městech dle barvy linek. Použití tohoto typu panelů pro veřejnou dopravu je umožněno výrazným snížením ceny RGB LED pro vnější použití. Počet barev 256 nebo 4096.

Historické grafické informační LED panely

Elektronický zastávkový panel pro velké uzly - ELP 202 (vyrobeno přes 70 kusů).

Obr. č.15: Elektronický zastávkový panel pro velké uzly – ELP 202 (vyrobeno přes 70 kusů).

Ukázka řešení elektronických informačních LED panelů, na kterých jsme se podíleli v rámci řešení projektu “Elektronické informační panely pro velké uzly” od roku 2006 pro IDS-JMK. Do těchto panelů jsme realizovali veškeré komunikační, video snímání a hlasové funkce. Od roku 2011 jsme pak realizovali tyto panely kompletně včetně řízení a výroby LED desek. V současnosti jsou ve všech těchto LED panelech vyměněny řídicí jednotky za novější – provedení PC a komunikace UMTS.