Povelové přijímače vestavné

Vestavné povelové přijímače

Nejnovější řada vestavěných povelových přijímačů EPNEV 1.14, EPNEV 1.24 a EPNEV 2.22 navazuje na předchozí vyráběné řady EPNEV 2.12 a EPNEV 1.13 a jsou s ní zpětně kompatibilní. Díky preciznímu zpracování vysokofrekvenčního signálu velmi zvýšenu selektivitu speciálním vstupním filtrem (přijímač nelze zarušit výkonnými FM vysílači – je nutní zejména ve větších městech). Jedná se o:

EPNEV 1.13, EPNEV 1.14 a EPNEV 1.24 – bez řídící části

Jedná se pouze o vysokofrekvenční jednotku poskytující „surová“ data pro povelové přijímače signalizace od nevidomých, a proto neobsahuje řídící část. Ta musí být standardní součástí jiných řídicích jednotek: např. řídicích jednotek zastávkových panelů nebo dnes již nevyráběných digitálních hlásičů EPIS 2.45. Výhodou tohoto řešení je snížení nákladů pro splnění funkce povelového přijímače u cílové zařízení. Takto lze za minimální náklady pořídit přijímač signalizace od nevidomých, kdy se např. digitální hlásič chová i jako řídicí jednotka povelového přijímače. Povelové přijímače signalizace EPNEV 1.13, EPNEV 1.14  a EPNEV 1.24 jsou nezávislé na povelech – poskytují pouze čistá demodulovaná data, proto výslednou funkci je nutno naprogramovat do řídicí jednotky. Jsou vyráběny technologií SMD ve dvou mechanických provedeních dle typu vestavby (hlásiče a zastávkové panely).

Přijímače EPNEV 1.13 jsou postupně vyřazovány z výroby z důvodu velkého rušení v zastávkových panelech zejména u trakčních vedení. Nové typy zvyšují dosah 2x a více, přičemž okolní rušení se nesmí vyskytovat na stejné frekvenci jako je přijímač.

Parametry povelového přijímače EPNEV 1.13, EPNEV 1.14 nebo EPNEV 1.24
Přijímaný kmitočet 86,790 MHz (Cz), 87,100 MHz (Sk), verzi 87,050 (Sk) MHz po konzultaci
Vstupní krystalový filtr
  • ano – 1.14 a 1.24
  • ne – 1.13 obsahuje pouze standardní filtr z cívek
Vstupní impedance antény 50 Ω
Rozsah pracovních teplot -20 °C + 60 °C
Připojovaná anténa drátová, spirálová, plochá ( doporučujeme AN-1N nebo AN-2N)
Modulace FSK (frekvenční modulace)
Kmitočtový zdvih +3 KHz
Spotřeba modulu v klidu
  • cca 18 mA – pro EPNEV 1.13 či EPNEV 1.14
  • cca 8 mA – pro EPNEV 1,24
Napájecí napětí +5V
Mechanické rozměry (D × Š) 30 × 102 mm

EPNEV 2.12 a EPNEV 2.22 – Vestavný povelový přijímač signalizace od nevidomých – s řídící částí

EPNEV 2.12

EPNEV 2.12

Vlastnosti

  • Vestavná varianta povelového přijímače
  • Úplná jednotka se všemi funkcemi
  • Zvýšená odolnost proti rušení a přebuzení
  • Připraven pro antény AN1N nebo AN2N
  • Shodné rozměry s EPNEV 2.02
  • Zpětně kompatibilní s přijímačem EPNEV 2.02
Objednací kód Název produktu Cena
72412.EPNEV2x2CZ-5 EPNEV 2.x2 CZ – 5 – Vestavný přijímač signalizace od nevidomých – verze ČR, napájení 5V na dotaz
72412.EPNEV2x2CZ-7 EPNEV 2.x2 CZ – 7 – Vestavný přijímač signalizace od nevidomých – verze ČR, napájení 7V až 36V na dotaz
72412.EPNEV2x2SK-5 EPNEV 2.x2 SK – 5 – Vestavný přijímač signalizace od nevidomých – verze SK, napájení 5V na dotaz
72412.EPNEV2x2SK-7 EPNEV 2.x2 SK – 7 – Vestavný přijímač signalizace od nevidomých – verze SK, napájení 7V až 36V na dotaz

Jedná se o úplnou vestavnou jednotku povelového přijímače signalizace od nevidomých a doplněnou o 8 jednobitových výstupů (typ otevřený kolektor) a o 3 jednobitové vstupy a řízenou procesorem. Jednotka pracuje samostatně při napětí +5V (verze EPNEV 2.x2 xx-5) nebo v rozsahu +7V až +36V (verze EPNEV 2.x2 xx-7) a je možno ji zabudovat do zařízení přímo přes konektor nebo pomocí přívodního kabelu. Jednotka EPNEV 2.x2 nahrazuje dříve používaný přijímač EPNEV 2.02, se kterým je zpětně kompatibilní (mimo napájecí napětí – nově jsou dvě verze dle přívodního napětí a mírně zvýšeného odběru proudu).

Povelový přijímač signalizace od nevidomých EPNEV 2.x2 je koncipován jako 6-povelový ve verzi pro Českou a Slovenskou republiku a je možno je kdykoliv doplnit o další požadované funkce (lze je přeprogramovat). Výška přijímače EPNEV 2.x2 je pouze 7 mm a je proto je možno integrovat i do různých zařízení. Je vyráběn technologií SMD.

Povelové přijímače EPNEV jsou kompatibilní s vysílači dodávanými pro nevidomé firmou ELVOS nebo APEX , které jsou hrazenými zdravotními pojišťovnami.

Parametry povelového přijímače EPNEV 2.12 a EPNEV 2.22
Přijímaný kmitočet 86,790 MHz (verze CZ), 87,100 MHz (SK)
Typ přijímače Dvojí konverze pro úzkopásmovou FM modulaci
Selektivita EPNEV 2.12 = -40 dB / ± 35 kHz,  -80 dB / ± 350 kHz (ne vstup)

EPNEV 2.22 =  -55 dB / ± 50 kHz,  -105 dB / ± 320 kHz (i vstup)

Citlivost 0,4 µV pro reálný příjem (dosah až 50 m pro AN-2N)
Relativní kmitočtová nestabilita ± 20 ppm / -20°C do +70 °C
Modulace přijímaného signálu FSK (frekvenční modulace)
Kmitočtový zdvih +3 KHz
Vstupní impedance antény 50 Ω
Rozsah pracovních teplot od -20 °C do +60 °C z hlediska stability příjmu
Anténa drátová, spirálová, plochá ( doporučujeme AN-1N nebo AN-2N)
Spotřeba modulu v klidu 5V – do 40mA  |  7V – 36V do 45mA
Napájecí napětí EPNEV 2.x2 xx – 5 – pouze +5V
EPNEV 2.x2 xx – 7  -v rozsahu od 7 V až 36 V (krátkodobě až + 37V)
Mechanické rozměry (dך ) 63×45 mm
Zapojení konektoru K450

Zapojení vstup/výstupního konektoru K 450 pro snímání přijatých příkazů a další nastavení parametrů je následující:

Šířka impulzů

U výstupů O_0 až O_6 je nastavena šířka impulzu na hodnotu 80 ms. U výstupu AEN je k šířce impulzu přičtena šířka impulzu, která aktivuje hraní trylku, což ve standardním nastavení odpovídá hodnotě 537 ms.

Pin Funkce Popis
1 Unap*) viz. výše napájení buď pouze +5V nebo v rozsahu +7V až +30V
2 GND zem
3 SEL1 volba trylku vstup – aktivní při připojení na GND (v klidu +5V)
4 AI aktivace trylek vstup – aktivní při připojení na GND (v klidu +5V)
5 SEL2 volba zpoždění trylku o 1.2s vstup  – aktivní při připojení na GND (v klidu +5V)
6 NC nezapojen
7 APN výstup trylku výstup OC**)
8 AEN signalizace trylku výstup OC**)
9 O_1 signalizace 1.kanálu výstup OC**)
10 O_2 signalizace 2.kanálu výstup OC**)
11 O_3 signalizace 3.kanálu výstup OC**)
12 O_4 signalizace 4.kanálu výstup OC**)
13 O_5 signalizace 5.kanálu výstup OC**)
14 O_6 signalizace 6.kanálu výstup OC**)
*) Nutno objednat dle požadovaného napětí
**) Výstup otevřeného kolektoru nesmí překročit napětí 33 V (ochrana zenerovou diodou) a proud tranzistorem nesmí přesáhnout 100 mA.