Povelové přijímače samostatné – EPNEV 3.0x – Již se NEVYRÁBÍ

Povelové přijímače samostatné

Vlastnosti povelových přijímačů řady EPNEV 3.0x

Typy povelových přijímačů:

Společné vlastnosti přijímačů

Povelové přijímače signalizace od nevidomých EPNEV 3.0x mají následující společné parametry:

Parametry základního provedení povelových přijímačů EPNEV 3.0x
Přijímaný kmitočet 86.790 MHz (Cz), 87,100 MHz (Sk), verzi 87,050 MHz po konzultaci
Vstupní impedance antény 50 Ω konektor BNC
Rozsah pracovních teplot od -20 °C do +60 °C
Anténa drátová, spirálová, plochá ( doporučujeme AN-1N nebo AN-2N)
Modulace přijímaného signálu FSK (frekvenční modulace)
Kmitočtový zdvih +3 KHz
Spotřeba modulu v klidu cca 12 mA
Napájecí napětí 12 V až 36 V – určeno pro napájení z palubní sítě 24V
Ochrana proti přepólování Dioda
Ochrana proti přepětí Ochraný odpor a tranzil
Mechanické rozměry (d x š x v) 106 x 55 x 34 mm
Způsob uchycení DIN lištou (základní provedení) či mechanickými držáky (verze P)
Sběrnice IBIS či RS 485 ANO – podle verze přijímače

Značení vlastností povelových přijímačů

Označení T – funkce hraní trylku Přijímač umožňuje hraní trylku pro lepší orientaci nevidomého při nástupu či výstupu do a z vozidla veřejné dopravy. Proto je vhodné (pokud chceme využít této funkce) umísťovat přijímač nad první dveře vozidla (resp. nad dveře, kde má nevidomý či slabozraký nastupovat). Nevidomý pak stiskem tlačítka na dálkovém ovladači vyvolá hraní trylku, které je možno vyvolat opakovaně. Kanál, který vyvolává hraní trylku, je možno nastavit pomocí interního DIP spínače a je standardně z výroby nastaven na kanál č.4. Pomocí DIP spínače je možno též nastavit dobu hraní trylku, tj.

  • trylek je přehrán bezprostředně po přijetí povelu nebo
  • jeho hraní je pozastaveno a trylek je přehrán po příjezdu vozidla do zastávky (trylek je podmíněn vstupem stavu dveří). Zde je možno opět trylek několikrát po sobě aktivovat.

Standardně z výroby je nastaveno pozdržení trylku dle stavu dveří. Pozdržení trylku nemá vliv na komunikaci po sběrnici IBIS. Po dobu hraní trylku není prováděn příjem dalšího povelu radiovou cestou. Označení D – pokyn k otevření dveří vozidla Povelové přijímače EPNEV 3.0x mohou být doplněny o vstup, který snímá stav, že vozidlo veřejné dopravy se nachází v zastávce (obvykle je vytvořen kombinací signálů “vůz stojí” a “uvolnění dveří”). Pokud povelový přijímač přijme nebo dříve přijal pokyn od nevidomého k otevření dveří (číslo povelu lze nastavit), pak je aktivován jednobitový výstup, který vytvoří pokyn k otevření dveří do řídicí jednotky dveří platný v poptávkovém systému otevírání dveří.

Parametry provedení povelového přijímače EPNEV 3.0x doplněného o hraní trylku
Typ trylku Akustické hlášení “I-Á” dle SONS
Druh trylku Interní – bez označení, E – externí reproduktor trylku min. 20 Ω
Možnost volby kanálu určeného pro hraní trylku ano – pomocí DIP přepínače
Vstup signalizující stav dveří Ano
Počet trylků 1
Zpoždění trylku 1s po zahájení otevírání dveří
Výstup pro ovládání dveří – typ D otevřený kolektor +24V/100mA *)

*) pro otevírání dveří je výstupem otevřený kolektor při aktivaci log. 1, tedy PNP tranzistor je otevřen (na výstupu je přivedeno +24V). Proti napěťovým špičkám z vnějšku je chráněn diodou a proti přepětí zenerovou diodou.

Obr.č.1 ukazuje časovou posloupnost výstupu ovládání dveří ve vozidle v situaci, kdy nevidomý jede ve vozidle a chce vystupovat. Tehdy stiskne na dálkovém ovládání tl.č. 4 a vyvolá poptávku na otevření dveří, která se provede v okamžiku zastavení. Řidič může být o této poptávce informován na svém terminálu textem “Výstup nevidomého”. Obr.č.2 ukazuje časovou posloupnost výstupu ovládání dveří ve vozidle v situaci, kdy nevidomý stojí na zastávce a chce nastoupit do vozidla, které má poptávkový systém – tj. venku stojící cestující musí stisknout tlačítko, aby se mu otevřeli dveře do vozidla. V tomto případě, pokud chce nevidomý nastoupit, stiskne tl.č.4 dálkového ovladače a tím dá povel k otevření dveří. Řidič může být o této činnosti informován na svém terminálu textem “Nástup nevidomého”. Označení E – rozhraní pro připojení externího trylku Povelový přijímač je vybaven aktivními výstupy pro připojení 1 až 2 externích reproduktorů trylku. Externí reproduktor trylku musí mít minimálně impedanci 20 Ω. Za tímto účelem vyrábíme reproduktory trylku REPR 02 v provedení na konektor nebo na přívodní kabel s impedancí reproduktoru 50 Ω. Označení I – základní typ jednotky EPNEV 3.04 pouze s rozhraním IBIS Přijímač má osazeno pouze rozhraní IBIS a pomocí něj je umožňuje kód příjatého povelu od nevidomého předat do nadřízené jednotky. Ostatní činnosti musí provádět palubní počítač (nadřazená jednotka). Je možno jej uchytit pomocí DIN lišty (neobsahuje trylek a ani ovládání dveří) nebo pomocí “pacek”. Označení P – způsob upevnění přijímače. Standardní uchycení povelového přijímače řady 3.0x je pro montáž na DIN lištu (bez označení). Přijímače s označením “P“ jsou určeny k montáži pomocí kovových “pacek” na těle přístroje. Toto označení lze kombinovat s jakýmkoli dalším typem označení přijímače.

Mechanická konstrukce povelových přijímačů EPNEV 3.0x

Mechanicky je přijímač konstruován tak, aby mohl být instalován i do prostředí, kde existuje průmyslové rušení. Proto je navržen do kovové krabičky, ze které je vyvedena přes konektor BNC (na přání i TNC) anténa. Je možno jej uchytit buď standardně na DIN lištu nebo pomocí dvou šroubů (typ P).

Mechanika povelového přijímače EPNEV 3.0x

Obr. č.3: Mechanika povelového přijímače EPNEV 3.0x

Výkres mechaniky povelového přijímače EPNEV 3.0x ke stažení: Výkres mechaniky povelového přijímače EPNEV 30x 3D model mechaniky povelového přijímače EPNEV 3.0x STEP ke stažení:  ZDE