Povelový přijímač – EPNEV 3.06

Povelové přijímače – řada EPNEV 3.06

Společné vlastnosti přijímačů řady EPNEV 3.06

Povelové přijímače řady EPNEV 3.06 (dřívější značení RTDE – RS 485, Trylek, Dveře, Externí trylek) jsou charakteristické tím, že přijaté povely od nevidomých lze vyčítat pomocí isolované sběrnice RS 485. Ostatní činnosti musí provádět palubní počítač (zejména organizaci hlášení). Jejich obvyklé použití je ve vlacích ČD a dalších dopravců. Mechanicky je povelový přijímač zkonstruován shodně jako u verzí EPNEV 3.04 (výkres mechaniky povelového přijímače EPNEV 3.0x). Základním způsobem uchycení je uchytit pomocí DIN lišty. Přijímač navazuje na osvědčenou řadu přijímačů této kategorie EPNEV 3.04.

Ostatní vlastnosti jsou shodné s definicí parametrů základního provedení povelových přijímačů.

Parametry povelového přijímače EPNEV 3.06 jsou
Spotřeba modulu v klidu 24 V / 15 mA (napájecí napětí +12V až +36V)
Ochrana proti přepólování diodou (tranzilem proti přepětí na 36V)
Typ trylku Akustické hlášení “I-Á” dle SONS*)
Druh trylku (výstupy TRL1 a TRL2) možnost připojení externích reproduktorů trylku min. 50 Ω / 200 mA krátkodobě
Možnost volby kanálu určeného pro hraní trylku povel na 1. kanálu – hraje vždy po příjmu povelu bez ohledu na pobyt v zastávce
Výstup pro ovládání dveří – typ D Výstup +24V přes elektr. pojistku 300mA (řízen povelem 4. kanálu)
Vstup I1 či I2 od dveří Vstup +24 V / max. 7 mA – odděleno optronem
*) výstup trylku je řízen otevřeným kolektorem proti +24V. V případě zkratu na + 24V může dojít k poškození výstupu.

 Pro komunikaci je použito sériová poloduplexní sběrnice RS-485. Rozhraní přijímače EPNEV 3.06 má osazeny rozvažovací rezistory (aktivní terminace) o velikostech 1,5 kΩ, zakončovací rezistor (pasivní terminace) má hodnotu 330 Ω. Komunikační rychlost je 19.200 bit/s, 8 datových bitů, jeden stop-bit, žádná parita. Doba zpracování povelu přijatého po sběrnici jednotkou EPNEV 3.06 je do 1 ms. Po zpracování povelu jednotka EPNEV 3.06 přepne sběrnici do režimu vysílání a za 2 až 3 ms zahájí vysílání prvního bajtu odpovědi.

Vyrábí se v provedeních pro ČR a SR:

Typ jednotky Objednací kód
EPNEV 3.06 – Povelový přijímač od nevidomých (RS 485) – verze CZ 72424.EPNEV306.CZ
EPNEV 3.06 – Povelový přijímač od nevidomých (RS 485) – verze SK 72424.EPNEV306.SK
EPNEV 3.06D – Povelový přijímač od nevidomých (RS 485) s pokynem pro otevření dveří – verze CZ 72424.EPNEV306D.CZ
EPNEV 3.06D – Povelový přijímač od nevidomých (RS 485) s pokynem pro otevření dveří – verze SK 72424.EPNEV306D.SK

Dodávané příslušenství k povelovým přijímačům:

 
 

EPNEV 3.06 – Povelový přijímač od nevidomých (RS 485)

Přijímač nevidomých EPNEV 3.06 pracuje jako samostatná jednotka ve vozidle a její vstupy jsou ovládány povelem č. 1 – trylek a povelem č. 4 – otevření dveří a to nezávisle na vztahu k zastávce. Přijímač má instalovánu anténu pod vozidlo tak, aby trylek hrál na té straně, kde jsou otevřeny dveře.

Zapojení vodičů v kabelu KNEV 306 pro připojení EPNEV 3.06

Zjednodušené schéma zapojení přijímače EPNEV 3.06 TE ve vozidle s externím trylkem s hraním trylku na straně otevřených dveří je na následujícím obrázku:

Příklad zapojení povelového přijímače EPNEV 3.06 TE ve vozidle.

Příklad zapojení povelového přijímače EPNEV 3.06 TE ve vozidle.

EPNEV 3.06D – Povelový přijímač s RS 485 a s pokynem pro otevření dveří

Přijímač EPNEV 3.06D má shodné chování jako EPNEV 3.06 je doplněn o výstup, který dává požadavek na otevření dveří bezprostředně po příjmu povelu od tlačítka č. 4. Impuls o žádosti o otevření dveří je nezávislý na zastávce a trvá 1 sekundu.

Časování povelového přijímače EPNEV 3.06 TDE.

Obr. č.4: Časování povelového přijímače EPNEV 3.06 TDE.

Zapojení vodičů v kabelu KNEV 306D pro připojení EPNEV 3.06D

Kabely k povelovým přijímačům EPNEV 3.06

Kabely určené k připojení povelových přijímačů řady EPNEV 3.06. Kabely jsou standardně dodávány v následujících provedeních a délkách.

Objednací kód Pro přijímač Kabel Schéma
72424.KNEV306/10 KNEV 3.06 – kabel napojení EPNEV 3.06 o délce 1m 3.06  KNEV306
72424.KNEV306D/10 KNEV 3.06D – kabel napojení EPNEV 3.06D o délce 1m 3.06D  KNEV306D