Povelové přijímače samostatné EPNEV 3.1x a EPNEV 3.2x

Nová řada povelových přijímačů EPNEV 3.xx

Nová řada povelových přijímačů EPNEV 3.xx vychází z potřeby zvýšit citlivost a odolnost proti přebuzení na blízkém kmitočtu (verze přijímačů EPNEV 3.2x), kdy dnes instalované VKV vysílače uprostřed velkých měst způsobí zahlcení přijímače a jeho dočasnou nefunkčnost. To platí i pro trakční systémy. Taktéž jejich koncepce vychází ze zkušeností z provozu  a montáží a dále zvyšuje spolehlivost přijímačů proti chybným zapojením.

Nová řada přijímačů bude postupně uváděna v život tak, jak budou jednotlivé přijímače předělány na nové zapojení. Cílem je i zachování rozhraní, velikosti a ceny jednotek.

Typy povelových přijímačů

V rámci nové řady jsme připravili inovaci všech typů přijímačů a dále pak ji nově rozšiřujeme o povelový přijímač s rozhraním pro řadiče křižovatek a s rozhraním ethernet.

 • EPNEV 3.x4 - jsou určeny do vozidel veřejné dopravy osob komunikujících po sběrnici IBIS (IPIS).
 • EPNEV 3.x5 - s externím trylkem pro soupravy ČD – je určen zejména do vlakových souprav 814 u Českých drah.
 • EPNEV 3.x6 – přijímače s rozhraním RS 485, otevírání dveří a trylkem
 • EPNEV 3.x7 – určeno pro řadiče křižovatek
 • EPNEV 3.x8 - přijímač se sběrnicí Ethernet a schopností pracovat při napětí od +16V do +56V a s možností rozšíření a vstupy/výstupy či řízení BSV.

Společné vlastnosti přijímačů

povelové přijímače řady EPNEV 3.1x se vyznačují následujícími společnými parametry:

Parametry základního provedení povelových přijímačů EPNEV 3.1x
Přijímaný kmitočet
 • 86,790 MHz (verze CZ),
 • 87,100 MHz (verze SK), 87,050 MHz (verze SK po konzultaci)
Typ přijímače Dvojí konverze pro úzkopásmovou FM modulaci
Selektivita EPNEV 3.1x = -40 dB / ± 35 kHz,  -80 dB / ± 350 kHz (ne vstup)
EPNEV 3.2x = -55 dB / ± 50 kHz,  -105 dB / ± 320 kHz (i vstup)
Citlivost 0,4 µV pro reálný příjem (vzdálenost až 50 m pro AN-2N)
Relativní kmitočtová nestabilita ± 20 ppm / -20°C do +70 °C
Modulace přijímaného signálu FSK (frekvenční modulace)
Kmitočtový zdvih +3 KHz
Vstupní impedance antény 50 Ω konektor BNC
Rozsah pracovních teplot od -20 °C do +60 °C z hlediska stability příjmu
Anténa drátová, spirálová, plochá ( doporučujeme AN-1N nebo AN-2N)
Spotřeba modulu v klidu obecně do 20 mA (EPNEV 3.x8 pak 24 V / 60 mA)
Napájecí napětí
 • 16 V až 36 V – určeno pro napájení z palubní sítě 24V
 • až 56V – určeno pro napájení z PoE pro EPNEV 3.x8
 • až 56V – určeno pro napájení z řadičů křižovatek pro EPNEV 3.x7
Ochrana proti přepólování Diodou
Ochrana proti přepětí Ochranný odpor a tranzil
Mechanické rozměry (d x š x v) 106 x 55 x 34 mm
Způsob uchycení DIN lištou (základní provedení) či mechanickými držáky (verze P)
Použitá sběrnice podle verze přijímače IBIS, RS 485 nebo Ethernet

Značení vlastností povelových přijímačů

Označení I – základní typ jednotky pouze s rozhraním IBIS

Přijímač má osazeno pouze rozhraní IBIS a pomocí něj je umožňuje kód příjatého povelu od nevidomého předat do nadřízené jednotky. Ostatní činnosti musí provádět palubní počítač (nadřazená jednotka), neobsahuje trylek a ani ovládání dveří.

Označení T – funkce hraní trylku

Přijímač umožňuje hraní trylku pro lepší orientaci nevidomého při nástupu či výstupu do a z vozidla veřejné dopravy. Samotný reproduktor trylku je integrován do těla přijímače. Proto je vhodné (pokud chceme využít této funkce) umísťovat přijímač nad první dveře vozidla (resp. nad dveře, kde má nevidomý či slabozraký nastupovat). Nevidomý pak stiskem tlačítka na dálkovém ovladači vyvolá hraní trylku, které je možno vyvolat opakovaně. Kanál, který vyvolává hraní trylku, je možno nastavit pomocí interního DIP spínače a je standardně z výroby nastaven na kanál č.4. Pomocí DIP spínače je možno též nastavit dobu hraní trylku, tj.

 • trylek je přehrán bezprostředně po přijetí povelu nebo
 • jeho hraní je pozastaveno a trylek je přehrán po příjezdu vozidla do zastávky (trylek je podmíněn vstupem stavu dveří). Zde je možno opět trylek několikrát po sobě aktivovat.

Standardně z výroby je nastaveno pozdržení trylku dle stavu dveří. Pozdržení trylku nemá vliv na komunikaci po sběrnici IBIS. Po dobu hraní trylku není prováděn příjem dalšího povelu radiovou cestou.

Označení E – umístění reproduktoru trylku mimo tělo EPNEV

Je-li v označení povelového přijímače písmeno T za kterým následuje písmeno E, znamená to, že reproduktor trylku není umístěn v těle povelového přijímače. Reproduktor trylku je v tomto případě umístěn v krabičce a zapojuje se do vozidlové svorkovnice.

Označení D – pokyn k otevření dveří vozidla

Povelové přijímače EPNEV 3.xx mohou být doplněny o vstup, který snímá stav, že vozidlo veřejné dopravy se nachází v zastávce (obvykle je vytvořen kombinací signálů „vůz stojí“ a „uvolnění dveří“). Pokud povelový přijímač přijme nebo dříve přijal pokyn od nevidomého k otevření dveří (číslo povelu lze nastavit), pak je aktivován jednobitový výstup, který vytvoří pokyn k otevření dveří do řídicí jednotky dveří platný v poptávkovém systému otevírání dveří.

Obr.č.1 ukazuje časovou posloupnost výstupu ovládání dveří ve vozidle v situaci, kdy nevidomý jede ve vozidle a chce vystupovat. Tehdy stiskne na dálkovém ovládání tl.č. 4 a vyvolá poptávku na otevření dveří, která se provede v okamžiku zastavení. Řidič může být o této poptávce informován na svém terminálu textem „Výstup nevidomého“.

Obr.č.2 ukazuje časovou posloupnost výstupu ovládání dveří ve vozidle v situaci, kdy nevidomý stojí na zastávce a chce nastoupit do vozidla, které má poptávkový systém – tj. venku stojící cestující musí stisknout tlačítko, aby se mu otevřeli dveře do vozidla. V tomto případě, pokud chce nevidomý nastoupit, stiskne tl.č.4 dálkového ovladače a tím dá povel k otevření dveří. Řidič může být o této činnosti informován na svém terminálu textem „Nástup nevidomého“.

Označení W – způsob upevnění přijímače

Standardní uchycení povelového přijímače řady je pro montáž na DIN lištu. Toto označení lze kombinovat s jakýmkoli dalším typem označení přijímače.

Mechanická konstrukce povelových přijímačů EPNEV 3.xx

Mechanicky je přijímač konstruován tak, aby mohl být instalován i do prostředí, kde existuje průmyslové rušení. Proto je navržen do kovové krabičky, ze které je vyvedena přes konektor BNC (na přání i TNC) anténa. Je možno jej uchytit buď standardně na DIN lištu nebo pomocí dvou šroubů (typ P).

Výkres mechaniky povelového přijímače EPNEV 3.x4, 3.x5 a 3.x6 ke stažení: Mechanika EPNEV 3.14, 3.15, 3.16