EPNEV 3.17 – povelová sestava pro křižovatky

Sestava povelového přijímače EPNEV 3.17

Obr. č. 1: Řešení křižovatky na preferenci pomocí V2X - jednotka RSU 5.0N a doplňově i námi vyráběný povelový přijímač pro SSZ - EPNEV 3.x7.

Obr. 1: Řešení křižovatky s povelovým přijímačem EPNEV 3.17 – a doplňkově i s komunikační jednotkou RSU 5.0N pro preferenci MHD a IZS (hasiči a sanitky) pomocí V2X.

pro SSZ – EPNEV 3.x7

Sestava povelového přijímače EPNEV 3.17 slouží jako dálkově ovládaná akustická signalizace pro nevidomé na křižovatkách. Umožňuje pomocí povelového vysílače od firmy ELVOS či APEX aktivovat tuto signalizaci na předem nastavenou dobu nezbytnou k orientaci nevidomé osoby při přechodu příslušné křižovatky. Časové omezení jednak snižuje opotřebení zdroje akustického signálu a hlavně nedochází ke zbytečnému rušení klidu zejména v nočních hodinách.

Přijímač vychází z nově vyvinuté koncepce nové řady povelových přijímačů verze EPNEV 3.1x, které jsou funkčně totožné s předchozí verzí 3.0x a mají vylepšenu citlivost a odolnost proti rušení na blízkých kmitočtech.

Popis funkce systému

Při zachycení signálu od povelového vysílače – stisk tlačítka č. 5 – přijímačem EPNEV 3.17 se generuje “povel k aktivaci”, což je časový interval nastavitelné délky, po který bude akustická signalizace v křižovatce aktivní. Pokud v době trvání tohoto intervalu bude zachycen další signál, interval se opět obnovuje. Ke zprostředkování akustického signálu po příjmu povelu č. 5 z povelového vysílače slouží „Akustická jednotka křižovatky“ (AJK) umístěná na sloupu světelného signalizačního zařízení.

Obr. č.1: Princip zapojeni povelového přijímače EPNEV 3.17 na křižovatce.

Obr. 2: Princip zapojeni povelového přijímače EPNEV 3.17 na křižovatce.

Obecné parametry povelového přijímače EPNEV 3.17
Přijímaný kmitočet 86,790 MHz (verze CZ),
87,100 MHz (verze SK), 87,050 MHz (verze SK po konzultaci)
Typ přijímače Dvojí konverze pro úzkopásmovou FM modulaci
Selektivita -40 dB / ± 35 kHz,  -80 dB / ± 350 kHz
Citlivost 0,4 µV pro reálný příjem, dosah až 50 m při použití antény AN2N*)
Relativní kmitočtová nestabilita ± 20 ppm / -20°C do +70 °C
Modulace přijímaného signálu FSK (frekvenční modulace)
Kmitočtový zdvih +3 KHz
Vstupní impedance antény 50 Ω konektor BNC
Rozsah pracovních teplot od -20 °C do +60 °C z hlediska stability příjmu
Anténa drátová, spirálová, plochá
Spotřeba modulu v klidu obecně do 45 mA
Napájecí napětí 16 V až 36 V (jiné po konzultaci)
Ochrana proti přepólování Diodou
Ochrana proti přepětí Ochranný odpor a tranzil
*)při volné první fresnelově zóně.
Specifické parametry povelového přijímače EPNEV 3.17
Nastavení vlastností 4x DIP
Výstupní signál 24V /max. 800 mA
Ochrana proti vniku přepětí protisměrná dioda na signalizačním výstupu
Signalizace příjmu impuls 2sec.

Akustická jednotka křižovatky – AJK 01

Akustická jednotka křižovatky (AJK) je určena pro zvukové rozlišení signálů světelné signalizace “Stůj” – “Volno” (červená – zelená) na silničních přechodech pro chodce. Zařízení vydává dva signály:

  • pomalý je přidružen signálu „Stůj – červená“,
  • rychlý signálu „Volno – zelená“,
  • žádný signál (ticho) – světelná signalizace je v neaktivním stavu (blikavá oranžová) nebo zcela vypnutá.

Akustická jednotka je řízena z řadiče křižovatky dle signálu od povelového přijímače EPNEV 3.17 a dle stavu řízení křižovatky. 

Zapojení EPNEV 3.17 na křižovatkách

Zapojení akustických jednotek křižovatky AJK a povelového přijímače EPNEV 3.17 není vždy jednotné a může se lišit od sebe podle velikosti křižovatky, případně od rušení v křižovatce (snižuje dosah vysílače).

Základní zapojení je pro menší křižovatku umožňuje použit pouze jeden povelový přijímač EPNEV 3.17 pro celé okolí křižovatky s tím, že na jednotlivých semaforech jsou umístěny akustické jednotky AJK.

Obr. č.2: Zapojení povelového přijímače pro malou křižovatku.

Obr. 3: Zapojení povelového přijímače pro malou křižovatku.

Zapojení velké křižovatky s více přijímači EPNEV

V případě velkých křižovatek nebo tam, kde existuje rušení signálu, je nutno použít složitější zapojení systému s využitím více povelových přijímačů pro plné pokrytí křižovatky.  U tohoto zapojení může být umístěn povelový přijímač EPNEV 3.17 u každé strany křižovatky tak, aby byl zajištěn vždy spolehlivý příjem povelu od nevidomých.

Zapojení s více povelovými přijímači vychází se základního zapojení křižovatky s pouze jedním povelovým přijímačem. Povelové přijímače jsou zapojeny paralelně k řadiči křižovatky spolu s akustickými jednotkami. Signály z jednotlivých přijímačů je možno spojit paralelně do jednoho vstupu a současně řídit všechny akustické jednotky nebo zapojit separátně a řídit řídit pouze ty akustické jednotky, které jsou v blízkosti aktivního přijímače.

Obr. č.3: Zapojení více povelových přijímačů na velké křižovatce.

Obr. 4: Zapojení více povelových přijímačů na velké křižovatce.