Orientačně akustické systémy

Orientačně akustické systémy

Typy dodávaných akusticky orientačních systémů sloužících pro hlasové informování nevidomých a slabozrakých spoluobčanů:

  • Sestava orientačně akustického systému – OAS - umožňuje oboustrannou komunikaci s obsluhou objektu a vyžádat si tak např. pomoc při vstupu do objektu. Skládá se ze dvou jednotek napojených na počítač PC za účelem ovládání obsluhou.
  • Hlasový maják – OAS 130 (více verzí) – slouží pouze k orientačním hlášením pro nevidomé v budovách, u pojízdných schodů, na zastávkách či jinde. Nově je lze napájet i z veřejného osvětlení nebo solárního panelu (lze tak realizovat “hlásící označníky”). Nahrazuje již nevyráběnou verzi OAS 121
  • Hlasový povelový přijímač nevidomých – EPNEV 4.00 - dnes se nevyrábí a je nově nahrazen OAS 130

Systémy OAS obecně

Orientační akustický systém pro nevidomé – OAS – slouží ke zprostředkování hlasových informací dle pokynů z povelového vysílače nebo ke zprostředkování komunikace s obsluhou komunikační jednotky systému (vrátnice či přepážky úřadů). Systém OAS je vhodný pro umístění do vchodů budov, úřadů, pošt, nemocnic, muzeí, obchodních domů, na přestupní uzly, apod. Systém je schopný nevidomou osobu pomocí akustických informací dovést k požadovanému cíli nebo usnadnit orientaci v prostoru. Může také nevidomým hlasově sdělit, kde se nachází, jak se chová technologie v okolí (např. pojízdné schody, apod…).

Nově lze taktéž umístit v prostoru, kde není trvalé napájení. Nová verze OAS 130 již umožňuje napájení i z veřejného osvětlení či ze solárních panelů.

Přijímače OAS jsou nově založeny na inovované řadě selektivních a proti rušení odolných povelových přijímačů EPNEV 1.13.

Pro přehrávání hlášení se používají zvuky ve formátu MP3 nahrané na SD kartě.

Všeobecné vlastnosti systému

Obecné parametry:
Přijímaný kmitočet 86.790 MHz
Provedení přijímače s dvojí mezifrekvencí
Vstupní impedance 50 Ω
Anténa drátová, spirálová, kombinovaná – AN-1N, AN-2N
Rozsah pracovních teplot od  -20°C do +60°C
Modulace FSK (frekvenční modulace)
Kmitočtový zdvih + 3 kHz
VF vstupní citlivost přijímače typ. 126 dBm, dána parametry EPNEV 1.13
Počet zvukových hlášení dle požadavku až 256 – formát  *.mp3
Zpoždění hlášení Ano – může být volitelné po 1s
Jištění 230V / 375 mA (pro případ napájení ze sítě)

*) dle „Všeobecného oprávnění č. VO-R/10/08.2005-24 k využívání radiových kmitočtů a provozování zařízení krátkého dosahu, článek 15“ vydaný ČTÚ pro signalizační systémy nevidomých.