Software pro řízení panelů

Software pro řízení LCD a LED panelů

SW pro vytváření scénářů chování LCD panelů – CityScreenInfo

Pro vytváření scénářů (jednotlivých zobrazovaných úseků) na LCD panelech dodáváme specializovaný software - CityScreenInfo. Software má grafické uživatelské prostředí, které umožňuje jednoduchou a rychlou správu a vytváření scénářů pro LCD panely typu CityScreen.

Program CityScreenInfo umožňuje připravovat jednotlivé scénáře složené z videoklipů formátu mpeg 2 a 4 včetně obrazových formátů jpg, bmp,… V rámci tvorby scénáře lze jednotlivým částem nastavit i kritéria, kdy se která data mají zobrazovat.

Základní funkce skladače chování LCD panelů:

 1. Uživatel může vytvářet scénáře chování LCD panelů. Pokud je třeba tento scénář modifikovat, umožňuje skladač kopie celých scénářů, tj. pokud uživatel chce pro daný scénář vytvořit jiná kritéria nebo potřebuje upravit jen pár stránek. Lze vytvořit nezávislou kopii libovolného scénáře pomocí menu na obrázku č.3: „Přidávání, úprava, mazání, kopírování a export scénářů“.
 2. Další standardní funkcí je vytváření (skládání) uživatelských stránek přímo v prostředí editoru. Pro stránky je možno definovat šablonu a tuto vložit do scénáře. Šablona je po vložení editovatelná a chová se jako jakákoliv jiná stránka. Tvorba šablon stránek je na obrázku č.4.
 3. V editoru lze vkládat texty, obrázky, barevné plochy do scénářů. Texty mohou být i dynamické (čas, aktuální zastávka, předchozí zastávka…), rovněž je lze zarovnat (na střed, vlevo, vpravo), nastavovat barvu písma, pozadí, jeho velikost, zda má být tučné nebo kurzívou. Náhled vytvořené stránky je vidět přímo v editoru, viz ukázka na obrázku č.5.
 4. V rámci editoru je možno vytvářet kritéria zobrazení stránek. Jak můžeme vidět na obrázku č.6 níže, kromě časového a úsekového nastavení, lze zadat i kritérium v podobě logického výrazu.
  Zadávat výrazy lze „ručně“ tj. vypsat je nebo přes menu, kde jsou všechny dostupné proměnné snadno a rychle dostupné.

Program „CityScreenInfo“ je dodáván zdarma k vozidlovým LCD pro cestující.

Symphony – SW pro ovládání a konfiguraci vnějších tabel

Informační vozidlové vnější LED panely mají řídící SW odpovídající schopnostem Windows, tj. je možno na něm vytvořit několik nezávislých oken a poté do těchto oken zasílat různé texty či grafické symboly. Nad touto základní vlastností LED panelů jsou postaveny schopnosti dělení oken dle zvyklostí pro vnější tabla nebo je možno vytvářet členění naprosto nová. Např. na dalším obrázku uvedené čtyřoknové uspořádání bočního panelu VLP 30:

Možné uspořádání textů na vnějším čelním LED panelu VLP 30 × 240.

Obr. č.1: Možné uspořádání textů na vnějším čelním LED panelu VLP 30 × 240.

Panely je možno ovládat z palubního počítače pomocí a to:

 • Kódově, kdy jsou v grafickém editoru „Symphony“ jsou vytvořeny způsoby zobrazení a s tím spojené akce pod určitým kódem a tyto jsou tímto kódem a příkazem vyvolány.
 • Textově s formátovacími znaky o chování textu či vyvolání cyklu.
 • Graficky (bitově), kdy je odesílána celá bitová mapa do tabla (vyžaduje rychlou sběrnici RS485 či Ethernet a výkonný palubní počítač).

Editor práce s tably Symphony

Pro přípravu práce s tably je dodáván kódový editor „Symphony“ určený zejména pro práci tabel pracující s rozhraním IBIS. V rámci tohoto editoru je možno přiřadit každému oknu příslušné parametry jako je např.:

 • Způsob rozdělení oken (např. s linkou, bez linky, jeden,dva nebo dokonce tři řádky, …)
 • Způsob umístění textu (na kraj, odsazení, středění, apod..)
 • Počet LED diod jako mezery mezi texty (1, 2, 3, …. Sloupce)
 • Typ fontu (normální, úzký, široký, dvojitý, trojitý, apod …)
 • Způsob zobrazení (statický, rotující, inverzní, apod.)
 • Definice vlastních fontů a ikon (školní spoj, bezbariérová přeprava, objížďka, zkušební provoz, náhradní autobusová doprava, přestup na vlak apod.)
 • Způsoby střídání textů a způsoby najíždění
 • Volba příkazu pro spuštění dění v okně