Závislé LCD displeje (SLAVE)

Závislé LCD displeje pro cestující

Pod pojmem závislé LCD displeje (typ SLAVE) rozumíme displeje, které neobsahují vlastní řídicí PC jednotku a video signál získávají z nadřazeného zdroje. Toto uspořádání má tu výhodu, že “šetří” samostatnou řídicí jednotku (PC nebo výkonný ARM procesor) jako zdroj video signálu a tím výrazně snižuje cenu. Druhým důvodem použití je zajištění synchronizace obrazů na více LCD displejích, kde se jeden chová jako zdroj video dat a ostatní jako konzumenti a zobrazují shodné video ve stejný čas (princip MASTER-SLAVE uspořádání). 

Tímto zdrojem může být:

  • palubní počítač (např. EPIS 6 či EPIS 5A), který má dva video výstupy – jeden pro LCD ovládací terminál řidiče a druhý pro vozidlové LCD pro cestující,
  • nadřazené LCD (typ MASTER), které “přeposílaným” video signálem do dalších LCD zajišťují ve všech stejný obraz ve stejný okamžik – např. VCS 190B tap - 72385.VCS190AE-WFI.S
  • Dotykové LCD, které umožňují připojení námi dodávaných LCD ke standardním řešením počítač