Vozidlové LCD s podporou komunikací

Vozidlové LCD s podporou komunikací (veřejná wifi)

Vozidlové jednotky VCS xxx-LW zobrazují informace pro cestující na LCD displejích. Jsou určeny pro montáž ve vozidlech veřejné přepravy osob jako vnitřní informační systém zobrazující informace o jízdě vozidla, situaci v dopravě, zpravodajství či reklamu. Jednotky jsou vybaveny rozšířenou schopností komunikace a integrují v sobě LTE (resp. UMTS) modem, Firewall a příp. WiFi pro cestující.

Další výhodou systému je, že může být zdrojem dat pro dálkové aktualizace palubního počítače či palubní informatiky včetně odbavení obecně, protože může obsahovat i ethernet směrem do vozidla, který je chráněný firewallem, tj. provede i zabezpečení komunikace do vozidla (viz. obrázek níže).

Řídicí jednotka LCD se chová navíc jako inteligentní přepínač spojení a firewall, tj. příchozí data z veřejné sítě GSM operátora směřuje buď na:

 • Obrazovku LCD a zobrazuje např. aktuální reklamní či dopravní informace nebo informace z palubního počítače o jízdě vozu přičemž zajišťuje jejich přesně definované střídání těchto informací.
 • Veřejnou WiFi pro cestující ve vozidle (směrovací pravidlo č. 1), kde prochází data z veřejného internetu
 • nebo je v rámci zabezpečené sítě směřuje na palubní počítač či jiné systémy ve vozidle (odbavovací systém) pomocí směrovacího pravidla č. 2. Řídicí jednotka má za tímto účelem samostatný zabezpečený ethernetovský výstup

Obr. č. 1: Příklad komunikace jednotky VCS 215 BE-LW ve vozidle

Vlastnosti

LCD panely pro cestující VCS s podporou komunikací můžou být doplněny oproti jiným zobrazovacím jednotkám o WiFi modul na frekvenci 2,4GHz realizující veřejnou WiFi pro cestující, LTE příp. (UMTS) modul, řídicí jednotku s firewalem a inteligentním směrovačem pro výstup na vozidlový ethernet.

Tato jednotka je speciálně navržena pro použití ve vozidlech veřejné dopravy (MHD a veřejné linkové dopravy) ke zprostředkování bezdrátového přístupu k internetu pro cestující. Jednotka je plně autonomní a dokáže pracovat bez nutnosti připojení k palubnímu systému nebo jakékoli jiné části vozu. Může pracovat jak v režimu přidělování IP adresy mobilním operátorem, tak i uvnitř virtuální sítě provozující společnosti přes APN. Jako zobrazovací jednotky jsou použity širokoúhlé LCD panely s poměrem stran 16:9.

Obr. č.2: Ukázka zapojení reklamního LCD s veřejnou WiFi ve vozidle MHD - typ VCS 21 B-LW.

Jednotky lze propojit s palubními počítači, např. náš typ EPIS 4.0x a zajistit současně vnitřní komunikaci v rámci systému vozidlo – dispečink (garantovaná šířka pásma), tak i komunikaci cestujícího do veřejného internetu.

Vozidlové LCD obsahuje i schopnost komunikace na různé servery (dopravní dispečink ohledně následujících odjezdů ze zastávek, server s dopravními informacemi či na server s reklamními spoty) a samostatné vzdálené aktualizace dat pro řídicí jednotku LCD, příp. i pro různé vozidlové komponenty.

Jako první v ČR umí zobrazovat on-line zpravodajství z internetových novin – viz. ukázka níže, kde je pro společnost In-public s.r.o. (BUS-TV) přímo na jejich LCD zobrazovat aktuality z novin.

Obr. č. 3: Ukázka zobrazení on-line zpráv z Pardubického deníku na vozidlových LCD (řešeno ve spolupráci s BUS-TV).

Další rozšířitelné SW funkce

Obr. č. 3: Ukázka zobrazení on-line zpráv z Pardubického deníku na vozidlových LCD (řešeno ve spolupráci s BUS-TV).

V případě potřeby lze jednotku dále rozšířit o SW funkci:

 • šíření reklamního sdělení, tj. po připojení cestujícího na Wi-Fi ve vozidle se např. uživateli zobrazí reklamní banner s možností volby vstoupit a odejít. Při volbě možnosti vstoupit se uživatel dostane na reklamou požadované stránky, při volbě odejít má možnost volně surfovat na internetu.
 • on-line přístupu pro vzdálené nastavení reklamních sdělení na první stránce.
 • možnost sledování funkčnosti jednotky VCS na dálku a vytváření statisti o promítnutých reklamách – on-line dohled nad zařízením s možností vypnutí zařízení do dalšího spuštění napájení jednotky.
 • možnost zajištění zabezpečené komunikace na vnitřní systémy vozidla – palubní počítače, odbavení, apod.
 • sledování zpětné vazby činnosti, tj. vyhodnocování statistik o připojení (kolik lidí se připojilo, z jakých zařízení, v jakou dobu atd..).

Definice typů LCD panelů

Obecně je možno tento systém doplnit do každého námi vyráběného LCD, tj. jak pro jednostranné standardní, tak i pro jednostranné širokoúhlé a pro oboustranné. Mohou pracovat i v režimu MASTER-SLAVE pro náročnější systémy.

Vysvětlení zkratek:

 • B – provedení oboustranné LCD (A značí jednostranné provedení)
 • -  značí způsob komunikace na vozidlový informační a odbavovací systém (E – ethernet, I – IBIS, R – RS  485, C – CAN)
 • L – obsahuje komunikační modul LTE (U platí pro případ použití UMTS)
 • W – veřejná Wi-Fi pro cestující ve vozidle
 • F – do SW se integruje schopnost firewallu
 • G – jednotka obsahuje integrovaný modul GPS