Vozidlové LCD pro kamerové systémy

Vozidlové LCD pro kamerové systémy

Obr. č.1: Kamerový systém VCS 156 v tramvaji.

Funkce LCD pro kamerové systémy

Vozidlové LCD displeje pro kamerové systémy vychází ze standardních LCD jednotek pro cestující. Tyto displeje jsou určeny k montáži do prostoru řidiče tak, aby mu zobrazovaly aktuální dění ve vozidle pomocí kamerového systému. Oproti standardním LCD pro cestující jsou tyto jednotky vybaveny mnohem výkonnější řídící jednotkou  vybavenou až 4TB uložištěm pro ukládání šifrovaného videa ze všech kamer ve vozidle. Jednotka LCD umožňuje volitelně současně zobrazovat 1 nebo 4 kamery. Počet připojených kamer ve vozidle je

 • až 20 kamer pro standardní provedení
 • integrovaná couvací kamera
 • integrovaná kamera pro “natrolejování” (sledování stavu sběračů směrem na trolej – u trolejbusů)
 • jako zrcátka (např. použito u tramvají Stadler)

Záznamové LCD může pracovat ve spolupráci s palubními počítači nebo může být použito jako samostatné řešení.

Záznamové LCD obecně umožňuje:

 • Uchování záznamu po dobu minimálně 5 kalendářních dnů (konfigurační parametr) s automatickým přemazáním novým záznamem a smazání nejstaršího záznamu (práce ve smyčce). Délka záznamu závisí na požadovaných parametrech video záznamu (rozlišení, počet snímků, typ komprese) a současného použití počtu připojených kamer.
 • Záznamy ukládat v časových intervalech v délce obvykle 10 minut (konfigurovatelné). Záznam obsahuje časové údaje, přičemž čas je získáván ze stávajícího palubního systému (nyní EPIS 4.0x) a je synchronizován hodinami GPS.
 • Záznamy uložené v záznamovém zařízení jsou zabezpečeny proti zneužití šifrováním záznamu. Tím je zaručeno, že se ke shlédnutí záznamu nedostane nikdo, kdo není autentizován v systému. Navíc vozidlové LCD eviduje veškeré přístupy toho, kdo se chce do systému připojit a toto je schopno předat na dispečink.
 • Minimální rozlišení záznamu je dáno rozlišením použitého LCD monitoru.
 • Minimální počet snímků za sekundu je volitelný přičemž je obvykle dán normami pro videostreamy MP4 či AVI.
 • Skříň záznamové jednotky LCD je umístěna v kabině řidiče a je vyrobena jako bezpečnostní uzamykatelná schránka zabraňující vniknutí neoprávněných osob.
 • Zobrazovací jednotka (LCD monitor) je umístěna v každém vozidle v kabině řidiče tak, že nepřekáží řidiči ve výhledu z vozidla, ale zároveň je umístěna v zorném poli řidiče.
 • Obraz v monitoru lze rozdělit na příslušný počet částí zobrazující online obraz z jednotlivých kamer v požadovaném počtu a co největší velikosti (zobrazuje 1 nebo 4 obrazovky naráz).
 • V rámci systému je možné využít také spřažená vozidla – v jedné kamerové síti může pracovat více záznamových LCD.
 • Snadný způsob ovládání záznamového LCD z palubního počítače, které je ve shodě s případnou mechanickou klávesnicí.
 • Aktualizaci SW počítače PC je možno provádět ručně přes uzamykatelné USB nebo dálkově přes palubní počítač.
 • Podpora zapínaní kamerového systému – napájení kamerového systému je řízeno z LCD.
 • Klidová spotřeba do 50 mikroampér.

Vzhledem k tomu, že tento kamerový systém je nasazen do vozidel obsahující palubní počítač EPIS 4.0B, byly LCD a palubní počítače doplněny o další funkce navíc. Systém EPIS tak slouží ke snadné obsluze a servisu kamerového systému. Zároveň systém poskytuje přístup k vozidlové Wi-Fi síti pro bezkontaktní stahování vozidlových záznamů. Vyčítání potřebných časových úseků je tak možné realizovat vzdáleně připojením k nadřazenému systému. Záznamy je však možné vyčíst také „ručně“ připojením notebooku do komunikační jednotky ECU, příp. pomocí USB paměti. Všechny záznamy jsou však zabezpečeny proti zneužití, a proto je možné si je prohlédnout pouze v nadřazeném systému (aplikace Video-Client), který je dešifruje a popř. zajistí jejich export pro další využití (např. pro policii atd.).

Obrázek 2: Ukázka obrazovky dotykového terminálu řidiče EPT 4.08B v režimu ovládání záznamového LCD.

LCD jsou dodávány ve dvou provedeních:

Závislé na palubních počítačích EPIS

Velkou výhodou řídicí jednotky záznamového LCD je, že je standardně vybavena dvěma porty Ethernet, které zajišťují oddělení palubní sítě vozidla od sítě kamerového systému. Řídicí jednotka se tak chová i jako inteligentní směrovač (router) a zabezpečuje oddělení těchto sítí dle předem definovaných pravidel. Díky připojení do vozidlové sítě lze aktualizovat jednotku stejně jako palubní počítač. Toto propojení má i tu výhodu, že je možno kamerové snímky vyčítat po ověření z kterékoliv počítačové sítě (kamerové či palubní), což výrazně zjednodušuje vyčítání záznamů.

Obrázek 3: Ukázka umístění záznamového LCD VCS 156A2E v tramvaji typu Vario LF.

Nezávislé samostatné provedení kamerového LCD

Pod pojmem nezávislé provedení rozumíme jeho nezávislou instalaci na palubní informatice. Zobrazovací jednotka LCD je vybavena rozhraním pro připojení externí ovládací klávesnice na pultu řidiče pro možnost rychlého přepínání náhledů jednotlivých kamer. Jednotku lze také ovládat příkazy přenášené pomocí sběrnice Ethernet. Způsob ovládání z palubního počítače a tlačítek je shodný.

Obrázek 4: Možnosti ovládání kamerového systému – vlevo závislé provedení pomocí palubního počítače EPIS 4.0x, vpravo nezávislé provedení ovládané pomocí externí klávesnice.

Výhody propojení se systémem palubního počítače

Integrace ovládání kamerového systému do palubního počítače výrazně rozšiřuje běžné funkcionality a zjednodušuje provoz systému a zajistí i jeho snadnou údržbu.

Díky těmto funkcím je možné:

 • Získávat přesný čas pro kamerový systém z palubního počítače s maximální odchylkou několika vteřin.
 • Řídit rozložení obrazu v záznamovém monitoru na příslušný počet částí zobrazující online obraz z jednotlivých kamer v požadovaném počtu.
 • Možnost automatické předvolby zobrazení kamer o stavu dveří pro řidiče v zastávce (palubní počítač zná polohu zastávky) – není nutno další kamerový systém ve vozidle.
 • Řidič má možnost volby zobrazovaných kamer při stojícím vozidle na řídícím panelu (přepínač první vůz, druhý vůz) – např. pomocí tlačítek nebo přímo na ovládacím LCD palubního počítače.
 • Možnost regulace jasu monitoru na řídícím panelu – např. pomocí tlačítek nebo přímo na ovládacím LCD palubního počítače.
 • Kamerový systém je v provozu pouze při provozu dopravního prostředku (po nastartování) a max. 15 minut po vypnutí – je aktivován výstupem PS z palubního počítače.
 • Konfigurace kamer je součástí palubního počítače, a pro celý systém jednotná. Využívá možnosti, že v rámci přípravy dat pro palubní počítač je možné ji nastavovat a poté konfiguraci provést v rámci nočního servisu vozidla bezobslužně.
 • Kompletní diagnostika systému v rámci servisních obrazovek palubní jednotky
 • Ukládání logů o systému na dispečink a pro techniky do jednotného logu.
 • Dálkový dohled nad systémem s možností vzdáleného resetu

Diagnostika a monitoring kamerového systému pomocí palubního počítače

Propojením kamerového systému a palubního počítače vznikl způsob, díky němuž je možné jednotně konfigurovat, komunikovat a diagnostikovat kamerový systém přímo z palubního počítače vozidla a stav kamerového systému zaznamenávat v palubním počítači pro pozdější diagnostiku. Tento způsob usnadní práci jak řidičům, tak servisním technikům a zjednoduší identifikaci závad. Z palubního počítače je tak možno vyvolat diagnostiku kamerového systému, provést jeho restart či zapnou a vypnout kamery.

Obrázek 6: Ukázka servisního menu pro práci s kamerami na terminálu řidiče palubního počítače EPIS 4.0x.

Pokud je vyvolána diagnostika systému, jsou její výsledky zobrazeny na záznamovém LCD, kde je zobrazena, např. konfigurace systému a stav jednotlivých prvků, např. stav pevného disku, řídicí jednotky, switchů v systému, připojených tlačítek, jednotlivých kamer, apod. Při této volbě je zobrazeno i přiřazení kamer k jednotlivých náhledům. Tato konfigurace je součástí jednotné konfigurace vozidla a slouží pro snadné zobrazení náhledů kamer v zastávce. Zvláštní výhodou je, že z předního vozu je možno provádět i diagnostiku kamerového systému spřaženého vozu (není nutno přecházet).

Obrázek 7: Ukázka diagnostiky na záznamovém LCD VCS xxx.

Varianty LCD pro kamerové systémy

Jednostranný LCD pro kamerový systém – 10,4″

Vozidlová zobrazovací jednotka pro cestující VCS 104A2E-Cx založená na LCD displeji je určena pro montáž ve vozidlech veřejné přepravy osob jako součást kamerového systému vozidla umožňující zobrazení videa až 10ti kamer najednou. Jako zobrazovací jednotka je použit širokoúhlý LCD panel rozlišením 1024×768 bodů.

VCS 156A2E-Cx

Jednostranný LCD pro kamerový systém – 15,6″

Vozidlová zobrazovací jednotka pro cestující VCS 156A2E-Cx založená na LCD displeji je určena pro montáž ve vozidlech veřejné přepravy osob jako součást kamerového systému vozidla umožňující zobrazení videa až 10ti kamer najednou. Jako zobrazovací jednotka je použit širokoúhlý LCD panel rozlišením 1366×768 bodů