Ostatní LED panely

Ostatní vozidlové LED panely

Mezi ostatní vozidlové LED panely patří zobrazovače kurzu (jednořádkový či dojřádkový), který informuje okolí vozidla obvykle o lince a kurzu vozidla a je tak určen pro služební účely.

Další jednotkou je zobrazovač času a pásma umístěný uvnitř vozidla, který cestujícím ve vozidle zobrazí přesný čas (příp. datum) a tarifní pásmo či postupným střídáním i více pásem.

Společné parametry ostatních vozidlových LED panelů

Vozidlové LED panely (vnější tabla či vnitřní tabla) poskytují cestujícím vně vozidel přehledné vizuální informace o lince a kurzu, případně službě nebo o času a pásmu (zóně). Panely jsou ovládány prostřednictvím palubního počítače (např. náš EPIS řady 4.0x) nebo odbavovacího systému  (např. náš EPIS 5 FC).

Protože se jedná o zobrazovací jednotky, které nemají spotřebu větší než 12W, je možno je napájet samostatně nebo prostřednictvím řízeného rozhraní PoE z ethernetovského switche ECU 08P0, ECU 08P1 a ECU 08P3 či neřízeného ECU 05L2P

Barva panelů je dle požadavků zákazníka.

Společné parametry
Datové rozhraní I – IBIS (IPIS) – komunikační rychlost 1,2 kbit/s
F – rychlý IBIS – komunikační rychlost 19,2 kbit/s, 8 bitová abeceda
R – RS 485 (dle požadavků na protokol)
E – Ethernet do 100 Mbit/s
EP – Ethernet do 100 Mbit/s včetně možnosti napájení přes PoE +24V
EI – obsahuje společně rozhraní Ethernet i IBIS
T – TPoE – možnost cíleného dálkového zapínání a vypínání
Typ LED diod plochá vysoce svítivá LED s úhlem větší než 170°
Barva zobrazení Y - žlutá,
A - amber (oranžová),
G - zelená,
W - bílá
Ostatní na vyžádání
Regulace svitu LED diod Integrované čidlo osvitu

LED ukazatel kurzu (kurzovka) – VLP 08 × 35

Obr. č.1: Foto ukazatele kurzu VLP 08-35YEP – typ uchycení se liší dle umístění ve vozidle.

Jedná se o nový typ jednořádkového elektronického zobrazovače kurzového označení vozidla. Elektronický LED displej zobrazuje údaje o jízdě vozidla (kurz) zadané v palubní počítači s případným odlišením dalším znakem jízdy mimo jízdní řád (bez zadané služby) nebo dle jízdního řádu převzatého kurzu apod.
Ukazatel kurzu pod označením VLP 08x36YE-Px obsahuje 8 řádků a 35 sloupců LED diod, což umožňuje zobrazení znaků o velikosti 8×5, přičemž 6 sloupec je určen k zobrazení „mezery“ mezi znaky. Displej tedy zobrazuje 6 pozic znaků a to o dvou velikostech včetně možnost zobrazit i písmena či inverzní zobrazení.

Výška LED pole bude 46 mm (výška písma), přičemž rastr mezi LED diodami bude 6,0 mm. Aktivní velikost plochy displeje tak bude 46 x 213 mm.

Technické parametry:

 • Velikost                                           103 mm x 243 mm x 35 mm
 • Aktivní plocha displeje                 46 mm x 213 mm
 • Spotřeba                                          max. 12W / průměrně při plném slunci 6W
 • Napájení                                          24V, PoE typ B (nejlépe z jednotek ECU 08P0, ECU 08P1 či ECU 08P3)
 • Pole LED diod                                8 x 35
 • Barva LED                                      žlutá (vlnová délka 590-595 nanometrů), bílá či jiné ….
 • Typ LED                                          plochá LED s čitelností s úhlem 170o
 • Automatická regulace jasu          Ano – integrované čidlo, speciální mechanismus proti odrazům ode předního skla
 • Čitelnost ze vzdálenost                 25 m
 • Možnost současného zobrazení 2 velikostí písma (příklad: Z05203)

Ve vozidlech jsou standardně instalovány 2 ks na každou stranu kabiny řidiče na vhodném místě. U oboustranných tramvají pak  4 ks. Umístění může být i silnou stranou nahoru – tehdy se přepne vykreslování znaků. Způsob uchycení na vozidle je individuální.

Obr. č.2: Ukázka umístění ukazatele kurzu VLP 08x35 na levé straně vozidla.

Mechanické provedení ukazatele kurzu je na následujícím obrázku. Nyní existuje mnoho typů držáků pro uchycení jednotky – tramvaje K2, T3, Antira, KT-8, Škoda T13, trolejbusy a autobusy a další —–

Obr. č. 3: Mechanické rozměry ukazatele kurzu VLP 08x35.

LED ukazatel kurzu (kurzovka) – VLP 10 × 14

U panelu lze nastavit délku doby svitu čísla kurzu poté, co přestane komunikovat s nadřazeným systémem, např. palubním počítačem. Tím je zaručeno, že i u vypnutého vozidla je možno po určitou dobu identifikovat, jakou službu vozidlo vykonává či vykonávalo. Způsob zapojení ukazatele kurzu ve vozidle je třeba v tomto případě konzultovat, protože “kurzovka” může být zapojena za určitých podmínek i na trvalé napájení.

Tímto způsobem splňuje ukazatel kurzu např. požadavky DPO a.s. na způsob zobrazování služby.

 • Velikost tabel: 210 × 210 × 50 mm
 • LED matice: 10 × 14 – aktivní LED plocha je 110 × 150 mm umožňuje zobrazit 2 x 3 číslice
 • Max. spotřeba: 7 W – při plném svitu všech LED diod při plném slunci
 • Rozteč LED diod – 10 mm s mezerou mezi řádky
 • Průměrná spotřeba: 1,5 W

Obr. č.4: Mechanické rozměry ukazatele kurzu VLP 10x14.

Vzhled zobrazovače kurzu či oběhu vozidla:

Obr. č. 5: LED panel pro dvě řady tří čísel VLP 10x14 pro zobrazení kurzu, služby či oběhu vozidla.

Typ LED panelu – ukazatel kurzu OBJEDNACÍ KÓD
Ukazatel kurzu – typ VLP 10 × 14, IBIS, bílá LED 72382.10x14WI_01
Ukazatel kurzu – typ VLP 10 × 14, RS 485, bílá LED 72382.10x14WR_01
Ukazatel kurzu – typ VLP 10 × 14, ethernet, bílá LED 72382.10x14WE_01
Ukazatel kurzu – typ VLP 10 × 14, ethernet, PoE, bílá LED 72382.10x14WEP_01
Ukazatel kurzu – typ VLP 10 × 14, ethernet, IBIS, bílá LED 72382.10x14WEI_01

Zobrazovač času a pásma – VLP 12×64

Zobrazovač času a pásma slouží k zobrazení aktuálního času a tarifního pásma či tarifních pásem, které přijme z palubní nadřazené jednotky (např. EPIS 4.0x (verze MHD) či EPIS 5FC (verze linková doprava)). Je koncipován dle nejnovějších požadavků, tj. umožňuje zobrazit až 5 střídajících alfanumerických tarifních zón, např. A58, A98, …., přičemž rychlost střídání je možno nastavit. Další funkcí je, že je možno využít zobrazovače jako standardního vnitřního LED panelu o rozteči 12 x 64 LED a ve formě běžícího textu na něm zobrazovat např. i zprávu od dispečera.

Pole času a zóny mají interní samostatné napájení, a proto je možné je osadit rozdílnými barvami LED diod, např. červená čas a zelená tarifní pásmo, tj.  vznikne tak displej se dvěma barvami polí.

Napájení zobrazovače lze opětovně provést samostatným napájecím přívodem či pomocí eth. přepínače ECU 08PO. Instaluje se obvykle za řidiče vlevo na zástěnu. Čitelností ze vzdálenosti až 25 m zajišťuje informování všech cestujících ve vozidle.

Zobrazovač času a pásma tak svojí koncepcí splňuje i nejnovější požadavky Ropidu  či DPO a.s. a umožňuje v okně tarifní zóna střídat třímístné zóny a to včetně písmenných znaků.

Základní vlastnosti zobrazovače:

 • je sestaven z jednotlivých vysoce svítivých plochých LED diod (typ black face, příp. černých LED diod)
 • výška řádku je 12 LED diod, tj. je možné vykreslení jakéhokoli „znaku“ (nesimuluje klasicky používanou „sedmisegmentovku“).
 • rozteč LED je 5 mm – výška písma je tam 60 mm a čitelnost je ze vzdálenosti až 25 m
 • vlevo je umístěn čas ve formátu hh:mm (jiný dle dohody)
 • vpravo jsou tři pozice pro tarifní pásmo – alfanumerické znaky, např. A98….
 • paměť na 5 zaslaných tarifních zón, které se cyklicky v poli zóna zobrazují
 • automatická regulace jasu dle okolního osvětlení
 • možnost různého barevného provedení pro zobrazení času (např. červená LED) a tarifního pásma (např. zelená LED) – nutno definovat v objednávce.

Obr. č.6: Ukázka provedení zobrazovače času a pásma - VLP 12x64.

Mechanické rozměry zobrazovače času a pásma:

Obr. č.7: Rozměry ukazatele času a pásma - VLP 12x64.

Typ LED panelu – zobrazovač času a pásma OBJEDNACÍ KÓD
Zobraz. času a pásma – typ VLP 12×64, IBIS, červená LED 72382.12x64RI_01
Zobraz. času a pásma – typ VLP 12×64, RS 485, červená LED 72382.12x64RR_01
Zobraz. času a pásma – typ VLP 12×64, ethernet, červená LED 72382.12x64RE_01
Zobraz. času a pásma – typ VLP 12×64, ethernet, PoE, červená LED 72382.12x64REP_01
Zobraz. času a pásma – typ VLP 12×64, ethernet, IBIS, červená LED 72382.12x64REI_01