Odbavení ve vozidlech MHD

Odbavení ve vozidlech MHD

Komponenty pro odbavení ve vozidlech MHD.

Odbavení ve vozidlech MHD je založeno na samoobslužném odbavení cestujících s případným prodejem jízdenek u řidiče. Odbavení (nákup cestovních lístků či prokázání se předplatným) se provádí pomocí bankovní či nebankovní bezkontaktní čipové karty a to s možným tiskem lístku. Odbavovací systém je založen na palubním počítači EPIS 4.0x a na validátorech EVK 5.0 xx. Výhodou tohoto uspořádání je jedna řídicí jednotka ve vozidlech, která současně současně plní funkce jak řídicí jednotky odbavení, tak i řídicí jednotky komunikací s backofficem .

Princip odbavení v MHD

Pro odbavení v městských aglomeracích máme připraveny čtyři možnosti odbavení:

 1. Plné samoobslužné odbavení v celém vozidle (nástup všemi dveřmi do vozidla) – viz. obr. č. 1.
 2. Samoobslužné odbavení cestujících pouze při nástupu předními dveřmi s kontrolou řidičem, popř. omezeným prodejem jízdenek.
 3. Palubní počítač EPIS 4.0x umí odbavovat cestující pro jiný nezávislý odbavovací systém (viz. řešení v DP Ostrava).
 4. Označovač jízdenek ETM 4.0 – nová jednotka pro odbavení cestujících pomocí označení papírové jízdenky.

Pro body č. 1 a č. 2 jsme připravili optimalizovanou variantu řešení, tj. takovou, která má pouze jeden řídicí palubní počítač EPIS 4.0x, do kterého je integrována databáze odbavení, a příslušné množství validátorů BČK typu EVK bez tiskárny či s tiskárnou. V tomto případě není nutno používat další řídicí jednotku a současně lze využít všechny stávající komponenty vozidla. Cestující se na nich vždy odbavuje sám pomocí bezkontaktní čipové karty či bankovní karty.

Základní zapojení systému je založeno na námi vyráběných komponentech:

 • palubních počítačích EPIS, ve kterém je současně uložena databáze provedených transakcí, a na němž běží aplikace odbavení cestujících a firewall pro GSM komunikaci či pro komunikaci přes WiFi ve vozovnách,
 • validátorech EVK 50 umožňujících odbavení bezkontaktních čipových karet včetně bankovních (validátory jsou podřízeny palubnímu počítači),
 • ostatních komponentech, jako jsou přepínače ethernet  ECU 08PO s možností napájení validátorů přímo po kabelu UTP systémem PoE a GSM modemu EPG 4.0 s (UMTS či LTE komunikace).

Obr. č. 1: Zapojení odbavovacího systému ve vozidle MHD založené na palubním počítači EPIS 4.0x.

V případě prodeje lístků u řidiče je možno provést odbavení cestujících přímo na palubním počítači EPIS 4.0x. Na následujících obrazovkách je ukázka stavu odbavení systému a ukázka obrazovky prodeje lístků:

Obr. č. 2: Ukázka prodeje vícenásobného lístku včetně platby z elektronické peněženky u řidiče na palubním počítači EPIS 4.0x 

Obr. č. 3: Obrazovka stavu validátorů u spřažených tramvají včetně stavu všech komponentů systému.

Validátory EVK 5.0 xx pro odbavení pomocí BČK

V současné době jsme schopni dodat dva základní typy validátorů pro odbavení pomocí bezkontaktních čipových karet (BČK) (bankovních či nebankovních) lišících se mechanickým provedením:

 • základní validátor EVK 5.0 x bez tiskárny (menší provedení)
 • rozšířené provedení EVK 5.0 xP s tiskárnou – větší provedení

Validátory mají homologaci na bankovní kartu (splňuje požadavky na vzhled daný bankovní asociací) a na Plzeňskou kartu (příp. na Mariánskolázeňskou či Karlovarskou kartou), příp. na žádost jsme schopni integrovat i další typy karet dopravců či koordinátorů dopravy. V tomto případě obsahují čtečku karet, která se umí přepínat dle typu přiložené karty. Tím existuje pouze jedna čtečka bezkontaktních karet ve validátoru.

Validátory mohou pracovat s různými typy FW, které jsou vyvíjeny vždy na “zakázku” pro daného uživatele jednotlivých typů karet. Pro samoobslužné odbavení cestujících u předních dveří a kontrolované řidičem pak sdílí databázi transakcí s palubním počítačem EPIS 4.0x.

Základní validátor EVK 5.0

Obr. č.4: Základní validátor EVK 5.0 (může obsahovat i čtečku bankovní karty ve verzi EVK 5.0B).

Validátory bezkontaktních čipových a bankovních karet EVK 50 jsou určeny pro standardy Mifare i Mifare Desfire či bankovních karet. Validátor splňuje požadavky na obdobné systémy a je vybaven velmi výkonným procesorem ARM s OS Linux.

Mezi základní vlastnosti validátoru EVK 50 patří:

 • napětí palubní sítě vozidla 16-32V,
 • nízká spotřeba 7W (tato nízká spotřeba umožňuje jeho přímé připojení na eth. přepínač ECU-08PO a není nutno vést paralelně napájecí vodiče),
 • displej o velikosti 5,7″ s odolnou dotykovou plochou, rozlišení 480 x 640 bodů, formát 3:4, svítivost 500cd/m2, životnost 50000h (LED podsvit), provozní teplota od -20C do +80C,
 • čtečka karet Mifare včetně Mifare Desfire, příp. bankovních karet,
 • 4 sloty pro SAM moduly,
 • černá skříňka dat o transakcích se zálohou výstupních dat po dobu minimálně 31 dnů,
 • dálková aktualizace SW prostřednictvím palubního počítače EPIS – validátor se chová jako periferní jednotka palubního počítače,
 • možnost akustických hlášení odbavovanému cestujícímu (obsahuje zesilovač 5W),
 • komunikace pomocí sběrnice ethernet s napájením PoE,
 • vícejazyková podpora grafického prostředí,
 • snadná montáž ve vozidle (jeden přívodní kabel ethernet).

Pro validátor máme vyvinutou i vlastní bezkontaktní kartu, na které je možno realizovat i elektronickou peněženku a jiné standardní služby karty.

Validátor EVK 5.0 BP s tiskárnou lístků

Obr. č.5: Validátor EVK 5.0 BP (s tiskárnou).

Validátor EVK 5.0 BP je rozšířený typ validátoru EVK 5.0 doplněný o tepelnou tiskárnu cestovních lístků. Ostatní základní parametry validátoru zůstávají shodné jako u základního typu. Validátor také obsahuje “kapsu” na vytisknuté lístky tak, aby nevypadávaly do vozidla a současně tak, aby je cestující nemohl vytrhávat během tisku lístku a tím poškodit tiskárnu.

Základní vlastnosti tiskárny validátoru:

 • Velikost role papíru:        80 mm průměr
 • šíře papíru:                        80 mm
 • šíře tisku:                           72 mm
 • rozlišení tisku:                  8 bodů/mm
 • rychlost tisku:                   200 mm/sec.
 • ořezávač lístků:                 ano
 • indikace papíru:                ano
 • doba života:                       100 mil. pulsů

Díky tiskárně musí validátor obsahovat výkonný stabilizátor napětí tak, aby mohl být validátor funkční dle drážních norem a dle norem pro silniční vozidla. Při tisku lístku může dosáhnout průměrná spotřeba i 5A, proto je nutno k validátoru dovést i samostatný napájecí kabel. V případě napájení z palubního počítače EPIS 4.0x existuje za tímto účelem napájecí výstup FS.

Scénáře odbavení cestujících

Pomocí validátoru se může cestující ve vozidle samostatně odbavit. Sám si vybere příslušnou jízdenku a tuto zaplatí z karty nebo ji může mít předplacenu “kupónem”. Za tímto účelem obsahuje validátor několik základních provozních schémat – hlavní obrazovka, spořič, stav karty, apod. Na každé stránce je možné přepínat jazyk ikonou v levém horním rohu obrazovky.

Obr. č. 6: Možné provedení hlavní obrazovky validátoru s možností výběru jízdenky.

Obr. č. 7: Spořič obrazovky validátoru zobrazující trasu vozidla včetně jízdního řádu.

Obrazovka/y stavu karty obsahují kompletní informace o kartě. Zatím tedy pouze stavy logů a elektronické peněženky. Do budoucna budou obsahovat i kupony a zákaznické profily.

Obr. č. 8: Obecné informace o kartě.

Obr. č. 9: Posledně provedené transakce.