Vozidlové komunikační jednotky

VOZIDLOVÉ KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKY

Pro vozidla dodáváme komunikační jednotky zajišťující komunikace uvnitř vozidla pomocí vozidlových sběrnic (zejména ethernet a IBIS, příp. RS 485 a CAN), komunikace určené pro cestující ve vozidle (veřejná wifi) a radiové komunikace vně vozidla a to směrem na dispečink a obslužné servery (založeno na GSM komunikacích), na komunikaci s dopravní infrastrukturou (krátko či středně dosahová radiová komunikace) a na aktualizaci dat ve vozovnách (vozovenská wifi).

Typy sběrnic a komunikací ve vozidlech

V rámci vozidel MHD a veřejné linkové dopravy lze komunikace rozlišit na na komunikace uvnitř vozidel a na komunikace z vozidla do okolí. Podrobný rozbor těchto komunikací včetně rozboru jejich vývoje a budoucích tendencí je v článku Komunikační systémy ve veřejné dopravě.

Komunikace uvnitř vozidla

Přehled sběrnic ve vozidle veřejné dopravy

Přehled sběrnic ve vozidle veřejné dopravy

Uvnitř vozidel MHD a veřejné dopravy se používá několik druhů sběrnic pro komunikaci mezi jednotlivými zařízeními. Vozidlové komunikační jednotky jsou určeny pro komunikaci na vozidlových sběrnicích typu:

 • IBIS      - pomalá, dnes zastaralá sběrnice 1200 bit/s se 7-bitovou abecedou definovaná v 70. letech 20 století (vyšší rychlosti se využívají pouze pro přeprogramování tabel a to 9600 bit/s nebo 19,2 bit/s). Více zde.
 • RS 232 – standardní sériové rozhraní dnes ve vozidlech veřejné dopravy obvykle používané pouze pro řízení a komunikaci s radiovými sítěmi. Rychlost obvykle do 125 kbit/s s dosahem komunikace do 1-5m dle rychlosti.
 • RS 485   – protokoly a rychlosti jsou definována výrobcem jednotek a rychlost komunikace může být až několik Mbit/s (standardně se používá 115,2 kbit/s). Protože je definováno pouze fyzické rozhraní sběrnice RS 485, může vozidlo obsahovat několik sběrnic současně. Variantou je pak sběrnice RS 422, která není příliš rozšířena.
 • Ethernet – mezinárodní standard využívající IP protokolu, nad kterým jsou použity protokoly TCP či UDP. Struktura aplikačních dat uvnitř protokolu je pak obvykle dána proprietárními protokoly jednotlivých výrobců zařízení. Současně nejčastěji používaná komunikační rychlost ve vozidlech je 100 Mbit/s. V rámci použití EPIS 4.0Cx a EPIS 5.0xx lze použít i rychlosti 1 Gbit/s. Pro nízkopříkonová zařízení lze sjednotit i s jejich napájením pomocí PoE (Power of Ethernet) – viz. popis jednotek ECU.
 • CAN – standard – obsah protokolů je definován výrobcem. Sběrnice je využívána zejména pro řízení ve vozidlech a je možno se na ni připojit přes rozhraní FSM ve vozidlech (Fleet Management System Interface). Nově připravujeme vlastní řešení oddělovače CAN/CAN pro spolupráci s jednotkami UCU či EPIS

Nově se uvnitř vozidla začínají používat i radiové komunikace, kdy jednotlivá zařízení mají připojeno pouze napájení a komunikace pak probíhá pomocí standardů wifi nebo bluetooth. Tento způsob komunikace je vhodný tam, kde jsou zařízení dodatečně montována do vozidla a není třeba řešit způsob napájení, aktualizací, apod.

Zvláštním typem vnitřní komunikace ve vozidle je wifi komunikace pro cestující, kdy dopravce zajišťuje pro cestujícího zprostředkování spojení s veřejným internetem. Tyto komunikace řeší univerzální komunikační směrovač vozidla – UCU.

Posledním typem je wifi komunikace ve vozovnách určená pro aktualizaci dat ve vozidle a pro vyčítání logů o provozu či dat z tachografu nebo kamerového systému.

Radiová komunikace vně vozidla

Pomocí radiové komunikace je zajišťována komunikace vozidla s okolím. Je zde několik kategorií (mimo řešení privátních radiových sítí (PMR – analogových či digitálních) nebo městských radiových sítí s využitím TETRA používaných v dopravních podnicích – viz. radiové sítě) – tj. GSM (územně a rychlostně téměř nezávislá komunikace), krátko či středně dosahové komunikace na infrastrukturu dopravní cesty (křižovatky – nyní zejména pomocí V2X, označníky, výhybky – systém BSV, ostatní řešení).

Výrobky pro sběrnici IBIS

Pro sběrnici IBIS v rámci vozidel MHD a veřejné linkové dopravy vyrábíme několik druhů jednotek. Všechny jednotky umí komunikovat rychlostí až 19,2 kbit/s tak, aby mohly provádět přeprogramování tabel či provozovat rychlý IBIS). Jedná se o:

 • Programovací jednotku IBIS – PJI 01 - užívá se ve spojení s jednotkami EPIS 2.45. Jedná se o obecný převodník UART/IBIS doplněný o funkci odpojení větve IBIS od palubního počítače.
 • Posilovací jednotku IBIS – PSI 01, která je určena pro vozidla, kde je tolik zařízení na sběrnici IBIS, že je palubní počítač již nestačí na “lince příkazů” napájet. Dle standardu VÖV má mít výstup palubního počítače proudový zdroj 120 mA, což zejména u obousměrných tramvají může být nedostačující.
 • Rozbočovač sběrnice IBIS – RI 01 – jedná se o rozbočovač se 4 vstupy/výstupy sběrnice IBIS včetně rozbočení napájecího napětí připojených jednotek na sběrnici IBIS (tabel, povelových přijímačů, displejů, apod.).

Externí modem GSM/GPRS/UMTS/LTE – typ EPG 4.0

Pro zařízení, ke kterým je potřeba zajistit vzdálenou komunikaci nebo připojení k internetu, dodáváme komunikační modemovou jednotku EPG. Jednotka se k zařízením (zejména palubní počítač EPIS 4.0x) připojuje přes standardní USB kabel. Jednotka může být obsažena i u vybraných vnitřních vozidlových LCD panelů s podporou komunikací VCS xxx nebo u stacionárních inteligentních zastávkových panelů.

ZDE UPOZORŇUJEME, že přenosové systémy s UMTS (3G) budou v krátké době “vypnuty”. Zde záleží na mobilním operátorovi.

Komunikační jednotky pro sběrnici Ethernet – ECU

Vyráběné komunikační jednotky ECU xx jsou homologovány pro provoz v drážních vozidlech.

Nabízíme následující komunikačních jednotek ECU (Ethernet Communication Unit) pro vozidla (ethernet switch). Základ tvoří 5/8 portový neřízený ethernetovský přepínač s širokým rozsahem provozních teplot -40 až 80 °C s krytím IP30 a splňují požadavky EMC na ČSN EN 50498, článek 7.1. a 7.2. a ISO 7637-2:2004. Přepínač  podporuje IEEE 802.3, 10/100M full/half-duplex, MDI/MDI-X auto-snímání. Napájení 15-32V. Minimální parametry: průchodnost min. 2,0 Gb/s, 128 kbajt SRAM na data, 1000 MAC adres, podpora IEEE 802.1 prioritní systém. Montáž na DIN lištu (viz. Váš nákup WAGO svorkovnice) a to v poloze „na ležato“ nebo “na stojato”, připojení přes konektory RJ 45 nebo konektory M12 – kódování D (100 Mbit/s) a X (1 Gbit/s). Jednotky mohou mít schopnost napájení pomocí PoE (pasivní řešení +24V, pasivní řešení +48V, aktivní řešení af, aktivní řešení at).

Jedná se o:

Neřízené přepínače sběrnice ethernet (nové provedení):

Neřízené přepínače sběrnice ethernet s dálkově ovládanými výstupy PoE

 • Neřízený ethernetovský přepínač s PoE – ECU 08P0 - osmiportový ethernetovský přepínač, u kterého lze cíleně ovládat napájení jednotlivých PoE portů pomocí komunikačních protokolů – výstup PoE +12/+24V.
 • Neřízený ethernetovský přepínač s PoE – ECU 08P1 - osmiportový ethernetovský přepínač, u kterého lze cíleně ovládat napájení jednotlivých PoE portů pomocí komunikačních protokolů – výstup pasivní PoE +24V – typ B. Jeho významnou vlastností je možnost vytvářet sběrnici IBIS, kdy příkazy  přichází po sběrnici ethernet a switch je převádí na linku příkazů sběrnice IBIS a naopak. Data z linky odpovědí sběrnice IBIS jsou odesílány do nadřazené stanice – např. palubního počítače EPIS 4.0x.
 • Neřízený ethernetovský přepínač s PoE – ECU 08 P2 – osmiportový ethernetovský přepínač, u kterého lze cíleně ovládat napájení jednotlivých PoE portů pomocí komunikačních protokolů – výstup pasivní PoE +48V – typ B.
 • Neřízený ethernetovský přepínač s PoE – ECU 08 P3 – osmiportový ethernetovský přepínač, u kterého lze cíleně ovládat napájení jednotlivých PoE portů pomocí komunikačních protokolů – výstup PoE +48V – typ A a ostatní výstupy napájené pasivním PoE – typ B.

Příslušenství sběrnice Ethernet

 • PoE injektory – jedná se o standardní řešení pro počítačové sítě upravené pro potřeby vozidel a umístitelné na WAGO lištu.
 • Kloubová propojka UTP kabelu – Propojka UTP umožňuje snadno realizovat rozvody ethernetu ve vozidlech, příp. i napájení či LVDS signálu (formát přenosu obrazových dat) v oboustranných tramvajích nebo např. pro zadní LCD pro cestující v kloubových tramvajích, trolejbusech a autobusech.

Již nevyráběné jednotky

Komunikační jednotky na dopravní infrastrukturu

Komunikační jednotky na krátko či středně dosahové komunikace zajišťují komunikace na infrastrukturu dopravní cesty (křižovatky, označníky, výhybky, ostatní řešení). V současné době zajišťují tyto jednotky přímou radiovou komunikaci:

 • na označníky zastávek komunikací FHSS (modemy jsou přímo integrovány v palubním počítači EPIS 4.0x),
 • na křižovatky pro preferenci vozidel MHD (zajišťuje ji palubní počítač EPIS 4.0x, který provádí přímo modulaci signálu pro vozidlové radiostanice nebo jim zasílá příslušný pokyn)
 • na výhybky pomocí systému BSV (bezkontaktní stavění výhybek)
 • komunikační jednotka V2X – zajišťuje komunikaci vozidlo-vozidlo a vozidlo-infrastruktura. Parametry této jednotky UCU 5.0x a to v provedení vozidlovém OBU (On-Board-Unit), tak i v provedení stacionárním RSU (remote switch unit) pro dopravní infrastrukturu a to jak pro výhybky, tak i pro inteligentní označníky (zastávky) či řadiče křižovatek.

Radiomodemová jednotka – RMU

Pro řešení radiových komunikací na vyhrazených kmitočtech vyrábíme tzv. radiokomunikační jednotky (RadioModem Unit). Tyto jednotky jsou založeny na vysílacích stanicích TAIT, do kterých jsou vloženy naše řídící jednotky MRS xx. Tyto jednotky jsou vhodné pro řešení preference vozidel MHD na křižovatkách a jsou určeny jako stacionární jednotky do řadičů křižovatek.

VÝROBA JEDNOTEK BYLA UKONČENA Z DŮVODU UKONČENÍ VÝROBY VHODNÝCH RADIOSTANIC.

Univerzální komunikační jednotky – UCU

Univerzální komunikační jednotky UCU zajišťují směrování komunikací z vozidla přes sítě GSM do jeho okolí na různé typy serverů. Jejich součástí jsou obvykle i Wifi jednotky pro cestující zprostředkovávající cestujícím ve vozidlech veřejné dopravy osob (MHD i VLD) přístup na veřejný internet a moduly V2X. Proto vždy obsahují výkonnou wifi jednotku a současně i LTE modem (součást GSM komunikací). Tím je zaručena velká průchodnost dat a dobrá dostupnost internetu či jiných aplikací ve vozidle. V případě samostatného provedení komunikační jednotky má název univerzální komunikační jednotka UCU (Universal Communication Unit). Všechny jednotky UCU mohou být začleněny do systému dálkového dohledu.

V současné době máme připravena následující řešení univerzálních komunikačních jednotek s podporou wifi pro cestující:

 • univerzální komunikační jednotka UCU 5.0  zajišťující veškeré LTE , WiFi a V2X komunikace vozidla včetně možnosti sledování polohy GNSS (Global navigation satelite system) a výbavou senzorů pro sledování chování vozidla.
 • integrované do LCD s podporou komunikací (VCS xxx), kdy wifi do vozidel je součástí vnitřního LCD. Výhodou řešení je i snadná aktualizace dat (reklamních či dopravních) v LCD pomocí systému dálkového dohledu.
 • standardní komunikační jednotky UCU 4.0 vybavení výkonnou wifi a řídicí jednotkou PC (OD ROKU 2019 SE NEVYRÁBÍ).