(Česky) Označníky doplněné o informační panel — ELP řady 13x