(Česky) Jednotka sledování polohy vozidel — MSP 1.1.