(Česky) Jednotka sledování polohy vozidel — MSP 3D2