Úvod

Řídicí informační systém pro MHD Brno – RIS II

Základní komunikační schéma projektu .

Firma Herman systems s.r.o. získala veřejnou zakázku „Řídicí informační systém pro MHD Brno – RIS II“ na vybudování dopravně informačního systému pro DPMB a.s. a to v objemu téměř 117 mil. Kč. Součástí zakázky je dodávka palubního počítače EPIS 4.0Ckomunikační jednotky UCU 5.0xx včetně wifi pro cestující, zavedením ethernetu  1 GBit/s do vozidla MHD, nový typ počítání cestujících APC-02, několika typů ECU 0x, dodáním ukazatele kurzu a směru VLP, výbavy 6 vozoven a dispečerského SW SPRINTER, a další SW. Součástí je taktéž dodávka 91 komunikačních jednotek  pro řadiče křižovatek. Vozidlo bude nově vybaveno komunikací TETRA s dodávkou radiostanic Motorola firmou KonekTel, a.s. Celkově lze konstatovat, že se jedná o nejmodernější systém v rámci ČR.

Do nového roku s novými technologiemi

Nové řízení LED tabel s frekvencí 1000 Hz a s 8 stupni šedi představené na výstavě CzechBus 2017 (lze vyfotit čímkoli).

Děkujeme všem našim zákazníkům a přejeme jim mnoho úspěchů v roce 2018. Rok 2017 byl díky Vám našim druhým nejúspěšnějším rokem v historii firmy a počet zaměstnanců již dosáhl 40. Podařilo se nám otevřít nové prostory (900 m2) určené zejména pro vývoj. Nově připravujeme změnu struktury firmy a další posílení výrobních kapacit pořízením dalších výrobních linek (investice cca 8-10 mil. Kč).

Za minulý rok se podařilo na trh uvést opět mnoho novinek, z nichž mnoho je úplně nových. Mezi ně např. patří nová komunikační jednotka UCU 5.0 s V2X komunikacemi, nový typ palubního počítače EPIS 4.0C, nové typy zastávkových panelů včetně plně barevného s 4096 barvami, a mnoho dalšího …

Stejný den na stejném místě

Zahájili jsme výměnu nádstavbových LCD označníků (není náš výrobek) za námi vyráběné LED označníky ELP 143B/160R. Důvodem výměny byly stížnosti cestující veřejnosti na čitelnost označníků zejména v letních měsících. Obě fotografie vznikly ve stejný den 6.12.2017 s rozdílem cca jedné hodiny, tj. za stejných světelných podmínek. Ten den dosahoval okolní jas hodnot cca 3000 Cd/m2, tj. 30x méně než za plného slunce (více o srovnání LCD versus LED zde). V tomto případě byla světelnost relativně nízká, tak rozdíl ve světelnosti není velký. Přesto můžete vidět, že rozdíl v čitelnosti z 10 metrů je značný.

K výrobě ELP 143B byla použita tvarem obdobná mechanika jako u LCD panelu. Co je podstatné – byly použity tzv. „černé LED“, které značně zvyšují kontrast textu a tím zvyšují ji jeho čitelnost zejména v letních měsících. Další výhodou je jejich poloviční spotřeba oproti plochým LED. Celý systém má ovládání našeho SW.

Dynamický vozidlový označník v provedení dle KODIS

V lednu 2015 jsme zavedli jako první v ČR dynamické vozidlové označníky pro PMDP, kde se střídají na jedné obrazovce informace o trase, zprávy z dispečinku, informace o odjezdech z příští zastávky (dynamický vozidlový označník) a reklama. Letos v září jsme uvedli do života vozidlové LCD, které si sami stahují on-line informace z internetových médií. Ukázka další možnosti využití vozidlových LCD je VCS 290  dokončovaný dle principů KODIS, které na jedné straně zobrazuje průběh linky a na druhé je pak dynamický označník – na obrázku ze zastávky Hranečník v Ostravě.

Nová generace palubních počítačů pro MHD – EPIS 4.0C

Ukázka nového typu palubního počítače EPIS 4.0C.

Ukončili jsme vývoj nového typu palubního počítače EPIS 4.0C, který v sobě odráží nové požadavky kladené na tento typ zařízení. Je založen na 64 bitové architektuře, pamětech DDR3, rychlých SSD discích, ethernetu 1 Gbit/s, USB 3, radiokomunikačním rozhraním pro analogové, datové či TETRA radiostanice. Architektura PC zaručuje stabilní rozvoj SW i v mnoha dalších letech. Jeho výkon je až 10x vyšší než u typů EPIS 4.0A či EPIS 4.0B a až 100x vyšší než první typ, přičemž je s těmito typy záměnný mechanicky, konektorově či SW. Ukazuje se tak, že původní koncepce palubních počítačů byla správná. Podrobněji o požadavcích na novou generaci palubních počítačů v samostatném článku zde.

Transformace do Herman systems s.r.o. a nové prostory


Zahájili jsme transformaci formy firmy z fyzické osoby na právnickou – Herman systems s.r.o.  Z hlediska postavení firmy na trhu je toto logický krok zaručující našim zákazníkům budoucí kontinuitu firmy. Proces to však bude delší a složitý. Za mnohaletou existenci firmy Ing. Ivo Herman, CSc. vzniklo mnoho různých závazků, které nelze den ze dne změnit. Toto platí i o právních a daňových hlediscích převodu.

Dále otevíráme nové zejména vývojové prostory firmy v horním patře firemní budovy a ve dvou přístavbách. Celkové zvětšení plochy prostoru firmy je okolo 1000 m2 a investice do této přestavby přesáhla 18 mil. Kč. Bez této investice by však nebylo možno firmu dále rozvíjet.

Realizace dopravního terminálu v Bratislavě

Nástupiště náhradního autobusového nádraží v Bratislavě.

Pro náhradní autobusové nádraží v Bratislavě v blízkosti ulice Mlýnské Nivy jsme dodali kompletní výbavu vnějších informačních LCD displejů. Dodávka se skládala z 34 kusů vnějších LCD o velikosti 32″ – ELP 832A, které jsou umístěny u každého nástupiště a zobrazují aktuální odjezdy. Dále 12 kusů LCD o velikosti 55″ – typ ELP 855A sloužící jako přehledové při průchodu po nástupištích. Tyto panely jsou vždy zapojeny dva proti sobě a vytvářejí tak oboustranou sestavu LCD. Dále obsahuje jedno LCD o velikosti 65″ – typ ELP 865A -  jako orientační a umístěné na stojato (nyní se připravuje držák). Všechny LCD jsou v novém provedení SLIM (tenké okraje) s vysoce svítivými LCD displeji min. 1000 Cd/m2, antivandal úprava a mají skla typu antiglare (protiodrazová). LCD panely mají zobrazovací SW v designu od firmy od firmy Transdata, která dodala řídicí SW terminálu. Panely jsou autonomní a stahují si data o odjezdech z řídicího serveru terminálu.

Realizace dopravního terminálu v Bánské Bystrici

Ukázka odjezdového panelu v Bánské Bystrici.

Během necelých tří měsíců jsme připravili nový typ odjezdového oboustranného zastávkového panelu ELP 225B pro nově budovaný dopravní terminál v Bánské Bystrici (více o terminálu zde). Panel se vyznačuje prosvětleným číslem nástupiště (např. žlutá – meziměstská doprava, modrá – příměstská a červená – MHD), grafickou LED plochou pro zobrazení odjezdů autobusů a bílým zobrazením času. Další součástí dodávky jsou informační LCD v provedení antivandal ELP 865A a nový SW Sprinter upravený pro ovládání dopravních terminálů. Dodávku 20 odjezdových panelů ELP 225B, 8x LCD 65″ v provedení antivandal a SW SPRINTER TERMINAL se podařilo vyrobit a zprovoznit za necelých 80 dní a to včetně nových mechanických řešení.

Nový typ komunikace vozidel – V2X (C2X) přichází …..

Možnosti V2X pro veřejnou dopravu.

Firma Herman se zařadila mezi výrobce jednotek podporujících V2X (nebo C2X) komunikace. Jedná se o komunikaci vozidlo-vozidlo nebo vozidlo-infrastruktura založená na evropském standardu ETSI ITS G5 na kmitočtu 5,9 GHz. Tato komunikace sjednocuje komunikaci vozidla s okolím, tj. jak s okolními vozidly, tak i infrastrukturou (řadiči křižovatek, inteligentními značkami, systémem upozornění zasílaným do vozidel – např. na palubní počítače EPIS, komunikaci s inteligentními označníky, stavění výhybek automatické či ruční, apod.). Komponenty HW i SW jsou plně pod kontrolou firmy, a proto můžeme provést úpravy na přání a zakázková řešení. Tyto nové jednotky V2X tak sjednocují naše dlouhodobé snahy o jednotný komunikační prostředek na střední vzdálenosti ve vozidle vysílající do okolí stavy systému. Připravujeme jak řešení do vozidel (car unit), tak i do stacionárních zařízení (RSU). Jednotky se postupně stanou standardem všech motorových vozidel a nejen nich. Podrobnější informace o nových jednotkách i systémech budou postupně zveřejňovány.

Renovace části vnějších LCD na terminálu Svinovské mosty

Provedli jsme opravu a renovaci části vnějších LCD na dopravním terminálu Svinov, kde velké přehledové LCD panely 55″ byly poškozeny projíždějícím autem (typ ELP A855 EH). Malé zastávkové LCD panely již nevyhovovaly počtem zobrazovaných odjezdů, a proto byly dvojité LCD (typ ELP D821EH) předělány na trojité LCD (typ ELP F821EH), přičemž odjezdy dle trakcí a typu dopravy byly rozděleny na jednotlivé LCD. Významnou technologickou inovací byly výměny čelních ochranných skel, kde byla použita technologie „antiglare“ a výrazně tak byly omezeny nežádoucí odlesky z okolí.

Reportáž České televize: Plzeňská karta se rozšiřuje i do Mariánských Lázní

Česká televize 11.5.2017 a i v dalších dnech odvysílala v pořadu „Události v regionu“ reportáž o rozšíření Plzeňské karty do Mariánských Lázní. Schopnost rozšíření byla umožněna díky naší technologii nového typu odbavovacího systému, který podporuje odbavení pomocí bankovních i nebankovních bezkontaktních karet (Plzeňská, Mariánskolázeňská (Mariánka( a Karlovarská). Vše je založeno na našich níže uvedených technologiích.

První komplexní dopravně informační systém s odbavením

Ukázka uspořádání odbavení ve vozidle.

Dne 29.4.2017 byl uveden níže zmíněný systém samoobslužného odbavení cestujícími u řidiče do provozu v Městské dopravě Mariánské Lázně s.r.o. Denně nyní odbavuje tisíce transakcí různého typu, a to od bankovní karty, přes nebankovní elektronickou kartu „Mariánka“ založenou na standardu Plzeňské karty, a též pomocí předplatného (kupónů) či hotovosti vybírané u řidiče. Transakce o odbavení jsou zasílány do nové generace SW backoffice a to na každé konečné přes GSM sítě. Součástí dodávky komplexního systému je též dispečerský SW SPRINTER pro on-line sledování pohybu vozidla, služba RADON pro buzení vozidel na vyžádání a jejich aktualizaci ve vozovně. Došlo tak poprvé v ČR k propojení palubního počítače pro MHD (EPIS 4.0x) a odbavení (validátor EVK) do jednoho společného systému a to jak včetně odbavení, tak včetně servisu, logů, řízení informačního systému, apod. a to vše od jedné firmy.

Samoobslužné odbavení cestujících kontrolované řidičem

Samoobslužné odbavení pomocí EPIS 4.0x a EVK 5.0BP

Připravili jsme sestavu pro samoobslužné odbavení cestujících pro trasy v rámci zejména MHD či menších městských VLD, kde probíhá nástup cestujících předními dveřmi a řidič má povinnost (resp. možnost) kontrolovat samoobslužné odbavení cestujících na terminálu palubního počítače. Úkony cestujícího prováděné při odbavení na validátoru EVK 5.0 BP umístěného v nástupním prostoru předních dveří se tak přímo zobrazují u na terminálu řidiče a to včetně platnosti karty a typu kupónu. Cestující se může odbavit sám pomocí bankovní karty či pomocí některé známé karty pro veřejnou dopravu v rámci ČR (např. Plzeňské karty).  Systém je založen na palubním počítači EPIS 4.0X a na validátoru EVK 5.0BP. Pro zvýšení spolehlivosti odbavovacího systému obsahuje palubní počítač zálohu databáze transakcí validátoru. Nově má elektronický validátor EVK 5.0 BP provedenu homologaci na bankovní kartu i na Plzeňskou kartu. Pro ostatní nebankovní karty je možno připravit řešení na míru. Přesný popis chování principu je v tomto článku.

Nová generace ELP 173-01Px.

Nový typ elektronického

označníku pro Plzeň

V rámci inovace zastávek MHD v městě Plzni jsme vyvinuli nový typ kompaktního integrovaného elektronického označníku  ELP 173-01Px, který zobrazuje aktuální odjezdy vozidel ze zastávek a navíc obsahuje plnou standardní výbavu velkých zastávkových panelů.

Nové řešení označníku se vyznačuje roztečí LED diod 3,8 mm, kterou jsme poprvé představili na mezinárodním veletrhu Innotrans 2016 v Berlíně, a která zajišťuje čitelnost na přímém slunci do vzdálenosti 15 m. Použitím „černých“ LED je snížena spotřeba panelu na polovinu.

Vlastnosti označníku jsou následující:

 • matice zobrazení je 30 x 120 LED diod
 • online odjezdy MHD včetně možnosti zobrazení grafické plochy
 • použití dispečerského řádku kombinovaného s časem a datem
 • přijímač nevidomého včetně akustických hlášení
 • komunikace UMTS a WiFi
 • přímá komunikace označníku s vozidly
 • podsvětlená značka zastávky zapínaná ve tmě
 • podsvětlený jízdní řád zapínaný ve tmě
 • možno integrace TTS (převodník textu na hlas pro nevidomé)

Další novinkou v ČR je použití lithiových akumulátorů a napájení z veřejného osvětlení. To usnadňuje instalaci a provoz, protože není třeba budovat nové přípojky a lze použít stávající přívod veřejného osvětlení.

ELP 832 VE pro vnitřní použití.

Nové řešení zastávkových LCD ROPIDu

V rámci instalace zastávkového systému do budovy ČD v Kralupech nad Vltavou pro Pražskou integrovanou dopravu byl realizován nový typ zobrazení odjezdových informací. Informace budou zobrazeny nových LCD panelech o velikosti 55“ a 32“. Pro velikosti 55“ byl použit LCD zastávkový panel v provedení verze „SLIM“ – ELP 855A (nové řešení z úzkými okraji). Pro velikost 32“ panel je použita industriální TV Samsung doplněná o naše řízení a byla provedena „na stojato“.

Součástí nového řešení LCD panelu je vícebarevné provedení linek, zobrazení poslední známé zastávky a zobrazení aktuálního zpoždění. Pro panely je i velmi zajímavé uspořádání nácestných zastávek, které jsou zobrazovány malým písmem pod názvem cílové stanice. Zpoždění vozidla je provedeno červenou barvou pro rychlý přehled. Grafický návrh byl proveden pro LCD panely „na ležato“ - ELP 855AE (standardní horizontální provedení) tak i pro LCD panely „na stojato“ – ELP 832 VE (vertikální uspořádání), jak je uvedeno na fotografii. V případě potřeby je možno u standardních monitorů doplnit ochranné sklo.

Vnitřní vozidlové LCD spolu s wifi pro cestující

VCS 215 B-LW včetně držáku a antén.

Zprovoznili nový systém dohledově informačních a reklamních systémů podpořený novým typem vnitřního LCD pro cestující – typ VCS 215BE-LW integrujícím jednotku wifi do vozidel - UCU 4.0 LTE. Toto nové řešení provádí současně komunikaci až přes komunikační 4 kanály a to:

 • komunikaci na reklamní server (automatická vzdálená aktualizace reklamy a dohled nad jejím promítáním),
 • komunikaci na veřejný internet – veřejná wifi pro cestující,
 • zabezpečený kanál pro přímou komunikaci vozidlové informatiky z dispečinkem
 • kanál pro zobrazování dopravních informací z palubního počítače.

Zastávkový označník s integrovaným LED panelem

Digitální LED označník ELP 183.

Připravili jsme do výroby nový kompaktní typ prosvětleného zastávkového označníku s integrovaným LED panelem s roztečí LED diod 3,8 mm a čitelností ze vzdálenosti 15 m a to pod označením ELP 183 (přičemž hlava označníku nemusí být prosvětlena). Tato koncepce označníku, jakož i rozteč LED diod 3,8 mm je představena v ČR poprvé. Počet zobrazovaných znaků je na LED panelu 24 textových znaků, počet řádků jsou tři (počet řádků lze upravit na přání), přičemž poslední řádek může být použit jako dispečerský.

Použité LED diody jsou shodné jako u našich nových vnějších vozidlových panelů řady VLP 19/20/24 (typ D) a používají „černé“ LED, které umožňují poloviční spotřebu energie,  vyšší svit a při tom mají mnohem vyšší kontrast. Tato použitá LED technologie zajišťuje velmi dobrou čitelnost i na přímém slunci, kdy velikost svitu je řízena okolním světlem.

Panely mohou komunikovat s dispečerským centrem prostřednictvím GSM/GPRS/UMTS sítě nebo v případě použití na autobusovém nádraží i pomocí optiky či ethernetu. Díky nižší spotřebě je možno připravit jejich napájení i z veřejného osvětlení, kdy v noci jsou dobíjeny vestavné akumulátory, které přes den zajišťují správnou funkci. V případě požadavku je možno panel doplnit i o povelový přijímač nevidomých.

Tímto způsobem je možno dodat i obdobné nízkonákladové panely. Panely budou poprvé představeny na mezinárodní výstavě v Berlíně Innotrans 2016 od 20.9. do 23.9.2016.

Vnější plně barevné či kombinované RGB-jednobarevné panely

Po barevném zastávkovém panelu jsme vyvinuli nové typy nízkopříkonových vozidlových vnějších plně barevných LED panelů VLP 19/20RGB či  kombinovaných LED panelů VLP 19K/20K. Panely se skládají z barevných, příp. i z jednobarevných LED modulů (u kombinovaného provedení RGB – číslo a jednobarevného textu ) řízených novou ovládací jednotkou panelu. U barevného modulu LED panelu je možnost volby z 256 barev pro každou LED, u jednobarevného je možno nastavit až 8 stupňů šedi. Cena těchto panelů je např. u kombinovaného provedení jen o 3 – 4 tis. Kč vyšší než u jednobarevných.

O tom, že panely jsou nízkopříkonové svědčí i to, že zobrazený kombinovaný boční panel na obrázku měl v době focení spotřebu pouhých 12W a to včetně řídicí jednotky. Panely uvedeme na trh od počátku října 2016.

Realizujeme vozidlové kamerové systémy

Vozidlové LCD - typ VCS 156AE2 s pevným diskem.

V rámci doplnění svého portfolia výrobků pro veřejnou dopravu připravujeme vozidlové kamerové systémy s možností připojení až 10 kamer se záznamem po dobu min. 5 dnů a více. Základ systému tvoří vozidlové záznamové LCD (např. typ VCS156AE2), které je doplněno o otřesům odolný pevný disk příslušné kapacity. Systém je možno ovládat buď nezávisle pomocí externích tlačítek z palubní desky nebo inteligentně z palubního počítače EPIS 4.x.  Novinkou je i použití ECU 08P2, který umožňuje napájení kamer dle standardu IEE 802.3af režim B. Systém umožňuje i řešení u spřažených tramvají. Realizujeme tak dodávku 72 vozidlových kamerových systémů pro DPO a.s. spolu s firmou Master IT a.s.

Starší příspěvky

Více v historii.

Po barevném zastávkovém panelu jsme vyvinuly nový typ nízko příkonového vozidlového vnějšího kombinovaného LED panelu VLP 19/20K. Panel se skládá z barevných a jednobarevných LED modulů řízených novou jednotkou. U barevného modulu je možnost volby z 256 barev, u jednobarevného je možno nastavit až 8 stupňů šedi. O tom, že jsou nízko příkonové svědčí to, že zobrazený panel na obrázku měl v době focení spotřebu pouhých 12W a to včetně řídicí jednotky.

 • Kamerový systém do vozidel veřejné dopravy
 • Nové kombinované panely a to RGB a LED/LCD
 • Vnější LED panel bílý s provedením blackface (první v ČR)
 • Širokoúhlé LCD VCS 290 dle standardu KODIS
 • Systém veřejné wifi s reklamním LCD 21,5“ a dálkovým dohledem a sledováním
 • Nový typ digitálních označníků ELP 183 s roztečí 3,8 mm
 • Barevný zastávkový LED panel
 • Panel s elektronickým papírem

A ostatní naše výrobky jako validátory EVK 50, palubní počítače EPIS (řada od 7“ do 10,4“), pokladnu, zastávkové LCD, a další….