C-ITS jednotky RSU (V2X)

K čemu RSU slouží

Jednotky RSU zajišťují komunikaci mezi prvkem dopravní infrastruktury (např. řadičem křižovatky) a vozidly v okolí. Proto jednotky disponují komunikačním rozhraním V2X.

Jednotky RSU tak mohou sloužit např. jako:

  • Komunikační jednotka pro řadič křižovatky, kdy jednotka RSU zajišťuje příjem požadavků na preferenci veřejné dopravy či vozů IZS. Zároveň dokáže poskytovat do vozidel v okolí signální plán a topologii křižovatky.
  • Komunikační jednotka pro jiná detekční zařízení. Například tak dokáže automaticky spustit varování, když detekční dopravní kamera detekuje například stojící vozidlo či osobu na vozovce.
  • Distribuci zpráv z a do centrálních systémů, tedy do C-ITS Back office serveru. Společnost Herman k tomu nabízí server Anbos, který přesně tyto úkoly zajistí a do nějž je jednotka RSU plně integrovaná.

Naše RSU je plně integrované do řadiče společnosti Cross. Může však běžet samostatně i bez řadiče.

DSC-0239