Dotační programy

Společnost Ing. Ivo Herman, CSC. se zúčastnila nebo účastní následujících dotačních programů:


CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0026155

Projekt: Zavedení sériové výroby vybraných produktů a procesů ve firmě Herman

Cílem projektu je inovace vybraných produktů a zavedení nových procesů. Mezi produkty se jedná o moderní komunikační jednotku s technologií V2X a validátory, mezi procesy pak validace technologie V2X pro sériovou výrobu.CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009119 (Marketing - individuální účasti - II. výzva)

Projekt: Zvýšení exportu ve firmě Ing. Ivo Herman, CSc.

Předmětem projektu je zajistit částečné financování na vybraných zahraničních veletrzích a výstavách z oboru v letech 2018 -2020CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012182

Projetk: Zavedení nových procesů a inovace produktů ve firmě Herman

Předmětem projektu je zavedení rychlejších nástrojů pro SMT montáže a to v procesu osazení a pájení.CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010203 (INOVACE - Inovační projekt - Výzva III)

Projekt: Zavedení sériové výroby vybraných produktů ve firmě Herman

Předmětem projektu je inovace starých produktů a realizace nových produktů, které mají přímou vazbu na ukončený výzkum a vývoj končícího projektu Technologické agentury ČR a vlastního interního výzkumu.


 Společnost Future technologies s.r.o. se zúčastnila nebo účastní následujících dotačních programů:


CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027333 (OP PIK - Aplikace – Výzva IX)

Projekt: Platforma pro správu C-ITS jednotek ve veřejné dopravě

Projekt zajistí rozšíření serverové podpory C-ITS jednotek tak, aby byly co nejlépe pokryty potřeby veřejné dopravy. Jedná se zejména o oblasti tvorby a distribuce varovných a řídicích zpráv, analýzy chování jednotek a podpora řízení preference na křižovatkách. Vznikne tak serverový systém, jehož uživateli budou dopravci a bude přizpůsoben jejich potřebám.