LCD systémy

Provedení vnitřních LCD displejů pro cestující

Vnitřní LCD různého provedení jsou určeny pro použití uvnitř vozidel veřejné dopravy, kde mohou vykonávat různé funkce, tj. od informování cestujících po ovládací terminály (jsou doplněny o dotykovou plochu).

Provedení je tak následující:

 • jako pouhé zobrazovače videosignálu (tzv. SLAVE režim) – tj. video obraz získávají buď přímo z palubního počítače (např. námi vyráběný EPIS 5A KS) nebo z jiného nadřazeného LCD – systém MASTER-SLAVE. Nadřazený systém kopíruje video signál pro závislé LCD z jim vytvářeného signálu (viz. systém all-in-one),
 • jako systém all-in-one (tzv. standardní provedení) – tj. LCD displej obsahuje vnitřní řídicí PC a to v provedení čelní, oboustranné či boční (širokoúhlé). Může být ve funkci MASTER,
 • jako komunikační reklamní LCD s možností zobrazovat i dopravní informace. Tato jednotka v sobě může obsahovat jak komunikační jednotku UCU či modem EPG, tak realizovat současně WiFi pro cestující do vozidel.
 • jako centrální jednotka kamerových systémů, kdy jednotka obsahuje navíc i záznamový disk, na který se nahrávají video toky z vozidlových kamer, přičemž zobrazuje dění z vybraných kamer.
 • dotykové ovládací LCD terminály pro obsluhu či řidiče, kdy pomocí dotykové plochy jsou do nadřazené jednotky posílány údaje o stisknutých bodech. Jedná se o průmyslovou náhradu klasických dotykových LCD monitorů uzpůsobených pro průmyslový provoz a pro provoz ve vozidlech veřejné dopravy či vlacích a ovládaných z PC či obdobných zařízení generujících video signál. Taktéž je lze použít jako část informačního kiosku na zastávkách.

Způsoby řízení vnitřních vozidlových LCD

Režimy řízení LCD (autonomní, z palubního počítače, dálkově řízený dohledovým serverem)

Vnitřní vozidlové LCD panely pro cestující mají v tři základní systémy řízení, pro které musí být v LCD vždy nahrána příslušná SW aplikace zajišťující požadované chování. Jedná se o následující režimy řízení vozidlových LCD:

1. Autonomní (nejjednodušší), kdy LCD odposlouchává informace na sběrnici (nejčastěji) IBIS, která bývá doplněna informací o zastávkách na trase vozidla a tyto jsou postupně zobrazovány. Za tímto účelem musí mít LCD řídicí jednotku PC, která danou funkci zajišťuje – LCD STANDARD. LCD musí mít příslušný ovládací SW, který může být v každém kraji či u dopravce různý. Od tohoto způsobu se nyní upouští.

vcs185-orezane-640-48011

Zobrazení trasy vozidla na LCD pro cestující při sběru dat ze sběrnice IBIS.

2. Řízené z palubního počítače, tj. situace kdy LCD dostává mnohem více informací pro zobrazení údajů, případně může zobrazovat doplňkově dopravní informace a reklamu, která byla nahraná ve vozovně dopravce. Nahrávání je možno provádět dálkově pomocí našeho systému RADON nebo z Backoffice BOS. Podmínkou je připojení pomocí sběrnice ethernet ve vozidle. Pro řízení dnes nabízíme protokol EPIS-NET. 

VCS-185-JMK-m

Ukázka řízení LCD typu VCS 185 pomocí protokolu EPIS-NET  v IDS JMK.

3. Systémy s dálkovým řízením vnitřních LCD pro cestující – zde existuje několik různých způsobů provádění řízení a to buď jenom aktualizací informací o odjezdech vozidel z příští zastávky (poprvé v ČR) – viz. “dynamický vozidlový označník” nebo včetně promítání a aktualizace reklam ve vozidlech, které jsou součástí nabídky našich systémů. K tomu, aby korektně fungovali je třeba propojení vozidlo – dispečink MHD či IDS – server pro řízení reklamy.

4. Autonomní systém pouze pro reklamu - který může a nemusí být napojen na vozidlovou informatiku a je řízen na dálku ze serveru pro dopravních informací, zpravodajství a reklamy (připravujeme). Toto LCD v sobě obsahuje řešení all-in-one doplněné i rychlý GSM modem a GSM anténu. Stačí jej připojit pouze přímo na +24V napájecí síť autobusu a veškeré další informace si “stáhne” ze serveru (např. VCS 215 Bx-LW).

LCD-dynam-oznacnik

Ukázka zobrazení aktuálních odjezdů ve vozidle z aktuální zastávky (Severka) získaná z dispečinku dle bodu č. 3 způsobů řízení.

5. Provoz jako dotykový LCD monitor - jedná se o ovládací LCD monitor s kapacitní dotykovou plochou nahrazující standardní dotykové LCD monitory, ale v provedení “antivandal”. Je přímo napojen na videovýstup řídicího počítače (obvykle PC).

Komunikační sběrnice pro vnitřní LCD

Vnitřní LCD panely lze ovládat pomocí všech typů sběrnic (Ethernet, RS 485, IBIS či dle naší definice rychlého IBIS):

 1. Sběrnice IBIS je vhodná pouze pro autonomní provoz LCD pro cestující a neumožňuje další rozvoj systému. Při jejím použití (1200 bit/s se 7-bitovou abecedou) či naše řešení rychlého IBISu (až 19200 bit/s s 8 bitovou abecedou) vnitřní LCD displej v podstatě nahrazuje vnitřní LED panel, např. VLP 20×120. V případě použití pomalejších typů sběrnic (IBIS či RS 485) lze s výhodou použít možnost velmi snadného přehrátí obsahu panelu pomocí USB Flash disku (automatická aktualizace za několik vteřin). Důvodem přehrávání je pokud systém umožňuje přehrávání reklam či dopravních informací.
 2. Pro námi dodávaná řešení preferujeme komunikační sběrnici s nadřazenou jednotkou typu Ethernet (viz. článek “Nové pojetí vozidla” nebo “Dynamický vozidlový označník“), protože tato umožňuje vzdálenou aktualizaci dat, dopravních informací, reklamních spotů a SW LCD. Je proto možné systém dále rozvíjet a snadno udržovat.

Provedení MASTER – SLAVE

Jak již bylo uvedeno, námi dodávané LCD mohou být dodávány samostatně nebo v provedení MASTER-SLAVE. Provedení MASTER-SLAVE má tu výhodu, že obě LCD zobrazují shodná obrazovky či videa. V tomto případě je v řídicím LCD nazvaném MASTER “oddělen” video signál, který je veden do druhého LCD zvaného SLAVE a zde je zobrazen. Propojení je provedeno kabelem UTP minimálně cat. 6 o maximální délce 15 m a to v rozlišení až “full HD” (1920 x 1080 bodů). Kabelem je současně vedeno i řízení podřízené jednotky tak, aby bylo možno regulovat podsvit LCD displeje, např. na konečných.

VCS190-master-slave

Zapojení MASTER/SLAVE pro LCD pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy.

Jsou vyráběna provedení první LCD a druhé LCD:

 1. jednostranné provedení – jednostranné provedení
 2. oboustranné provedení – jednostranné provedení
 3. oboustranné provedení – oboustranné provedení

Nadřazené jednotky a systémy

Nadřazenou jednotkou lokální ve vozidle je vozidlová řídicí jednotka (VŘJ) či vzdálený dispečerský server nebo server reklamy. Nadřazená jednotka ve vozidle je:

 • palubní počítač MHD – např. náš palubní počítač pro MHD - EPIS 4.0x,
 • palubní počítač s odbavením (tzv. strojek či pokladna) pro veřejnou linkovou dopravu – např. náš EPIS 5 FC,
 • kompaktní palubní počítač MSP 5.0.

Pro systémy, které mají umožnit dálkové řízení zobrazování na LCD panelech (z dispečinku veřejné dopravy či ze serveru reklamy či serveru dopravních informací a denního zpravodajství), nabízíme 3 možnosti řešení vždy založené na datových přenosech přes GSM/GPRS/UMTS (systém LTE je v vývoji):

 • pro vozidla MHD dálkové řízení přes novou GSM jednotku EPG 4.0 doplňující vlastnosti palubního počítače EPIS 4.0x.
 • pro vozidla veřejné linkové dopravy pak palubní počítač s odbavením EPIS 5 FC, který má integrovaný požadovaný modem,
 • pro vozidla veřejné linkové dopravy doplněné jednotkou sledování polohy MSP 5.0. Tato jednotka tím, že má rychlý GSM modem umožňuje dálkové ovládání a aktualizaci dat ve vnitřním LCD vozidlovém panelu.

Automatickou dálkovou aktualizaci dat lze provádět např. pomocí našich palubních počítačů řady EPIS 4.0x a SW pro správu vozoven RADON (část SW SPRINTER). V tomto případě není třeba provádět aktualizaci dat ručně.

Cykly zobrazování vozidlových LCD panelů řízené z palubního počítače

Uspořádání jednotlivých oken je možno uživatelsky měnit ve skladači CityScreenInfo a není třeba vytvářet ručně obtížně definovatelné soubory *.BAT. V době, kdy to jízdní doba dovoluje, je možno do cyklů zařadit i reklamní či dopravní hlášení, např. zprávu od dispečera.

vcs185a1

Následující zastávka – stálá.

Vozidlové LCD panely pro cestující v MHD mohou např. pracovat v následujících cyklech:

 • Následující zastávka “stálá” se zobrazuje při jízdě do následující zastávky. Následující zastávka je umístěna dole na LCD panelu s popisem označení zóny. Směrem nahoru jsou prezentovány následující zastávky a nahoře je poté zobrazena cílová stanice.
 • Zastávka na znamení je signalizována znakem “Z” ve žlutém kroužku. Tento symbol se používá i u dalších následujících zastávek, pokud jsou “na znamení” v levé vertikální liště.
 • Po zavření dveří při odjezdu z aktuální zastávky se na zvolenou dobu zobrazí příští zastávka s názvem a s dobou odjezdu z následující zastávky.
 • V případě, že je na palubní počítač zavedeno tlačítko “zastavíme na znamení”, je cestující výpisem na LCD informován o přijetí svého požadavku vozidlovým systémem.
 • V případě, že je dostatek času pro vstup do dalšího cyklu, lze zobrazovat okno aktuálního data a času.

VCS38e

Boční vnitřní vozidlový LCD panel VCS 379 E.

Zapojení LCD pro cestující ve vozidlech

Vnitřní LCD vozidlové panely jsou koncipovány tak, aby mohly spořit energii v nečinných časových úsecích. Za tímto účelem mají LCD panely následující možnosti řízení napájení:

 • Mohou být zapojeny pouze na vodič CS z palubního počítače EPIS 4.0x (zapínání je tak řízeno z palubního počítače). V tomto případě je nutno u jejich opětovné aktivace je zapnout cca 80 sekund před otevřením dveří pro vstup cestujících na výchozí zastávce,
 • Jsou zapojeny na trvalé napájení a mohou být startovány z rozhraní TPoE (naše rozhraní) či PoE, kde se přivede na aktivační napětí do LCD (viz. popis u EPIS 5 FCC).
 • Použití povelu MSN (Minimalizace spotřeby sítě 24 V), jehož účelem je minimalizace spotřeby v dobách, kdy není třeba nic zobrazovat, ale je vhodné držet LCD panel v pohotovosti. Na základě aktivace povelu MSN zaslaného z palubního počítače (např. EPIS 4.0x) po sběrnici Ethernet je možno LCD panely typu VCS přepnout do stavu omezené spotřeby, kdy není požadována jejich plná funkce, tj. jsou vypnuty podsvity LCD displeje, přičemž řídicí systém – počítač PC dále pracuje (úspora cca 10W-30W na displej).

Použití funkce MSN je zvláště výhodná ve dvou režimech:

 • na konečných, kde při krátké odstávce, je možno vypnout pouze LCD displeje přičemž PC LCD panelu dále funguje a je možné je kdykoliv aktivovat (dlouhé strartování by bylo problematické),
 • při nahrávání vozidel, pokud nebude LCD panel napojen na samostatnou větev napájení. Tehdy při aktualizaci dat v LCD není třeba samotné LCD zapínat.

Zrušení stavu MSN (minimalizace spotřeby) lze pouze novým příkazem MSN – uvolnění – nebo vypnutím systému. Po opětovném napájení naběhne LCD panel systém standardním způsobem.