Zobrazovací jednotky výhybek

Signalizační lampy zobrazují okamžitý stav výhybky, to je, zda je výhybka přestavěna nebo se přestavuje, je-li blokována (zvolený směr bliká) či je v poruše. Signalizační lampy jsou konstruovány tak, aby nebyly záměnné se silničními semafory. S řídicí jednotkou výhybkové skříně komunikují pomocí sériové linky s proudovou smyčkou nebo pomocí sběrnice RS 485 (příp. pomocí jednobitových vstupů – na zakázku).


Stavy lampy – základní signalizace směrů:

Standardní režim zobrazovaných informací na lampě BSV-LM 03 či BSV-LM 04 je režim semafor, kdy jsou zobrazovány stavy či směry nastavení výhybky:

  1. směr rovno,
  2. směr do odbočky vpravo,
  3. směr do odbočky vlevo,
  4. tečka fronty (modrá či bílá) znamená existenci pořadí trolejbusů ve frontě – je vždy doplněna signalizací aktuálního nastavení výhybky (vlevo, rovno, vpravo, porucha). Použije se u trolejbusů, kde umožní průjezd více trolejbusů na jednu “zelenou” a po odhlášení prvního trolejbusu se výhybka přestaví pro průjezd druhého trolejbusu. Tečka fronty svítí tehdy, jsou-li ve sledovaném úseku dva a více trolejbusů.


blok-31Směr rovno. 
blok-11Směr do odbočky vpravo. 
blok-21 Směr do odbočky vlevo.
modraSignalizace fronty trolejbusů. 


Stavy lampy – signalizace chybových stavů:

Tyto stavy nastávají v případě poruchy výhybky, nebo jsou-li problémy se stavěním výhybky. Možné chybové stavy:

  1. zákaz vjezdu na výhybku, která má nedovřené kontakty přepínačů nebo jsou přerušeny vodiče,
  2. zákaz vjezdu na výhybku – kontakty dávají směr proti sobě, tj. každá výhybka trolejbusu je jinak nastavena.

chyba-dovreniZákaz vjezdu na výhybku - chyba dovření.

chyba-kontaktuZákaz vjezdu na výhybku - chyba kontaktů.Stavy lampy – dynamické děje při přestavování:

Blikající symbol směru znamená blokování výhybky pro dobu stavění. Po tuto dobu nelze přestavět výhybku, popř. nelze zadat ani pokyn k přestavění.

  1. blikající symbol směru vpravo při stavění vpravo,
  2. blikající symbol směru vlevo při stavění vlevo,
  3. blikající symbol směru rovno při stavění rovno,
  4. bliknutí tečky – výhybka se přestavuje (stav mezi změnou polohy kontaktů při změně směru)
blok-1Blikající symbol směru vpravo.
blok-2Blikající symbol směru vlevo
blok-3Blikající symbol směru rovno.
blok-4Výhybka se přestavuje.