Klávesnice pro BSV

{segment items}

Princip automatického stavění pomocí jednotky klávesnice:

Řidič na konečné stanici zadá linku a cíl do příští stanice. Tato linka a cíl je vysílána v průběhu jízdy vozidla a veškerá inteligence je soustředěna do výhybky, která na základě těchto údajů přestaví výhybku. Na další konečné pak zadá zjednodušeně pouze příkaz “jízda zpět” a není nutno zadávat úplná data. U systémů s oboustrannou komunikací je možno na konečné stanici zaslat příkaz “jízda zpět” automaticky z výhybkového systému. Řidič poté nemusí na systém “sahat”. Pokud nejsou údaje zadány, je vysílána cílová stanice 0000, na kterou nesmí výhybky reagovat, pouze se zablokují.

Pro vstup do režimu editace kódu cíle slouží klávesa SHIFT. Po jejím stisknutí je zobrazen minulý kód cíle, displej bliká. Ten lze buď přepsat novým kódem cíle nebo je možno jej potvrdit klávesou ENTER. V případě stisknutí klávesy ENTER, stává se zobrazený údaj platným aktuálním kódem cíle (tj. “jízda zpět”). V případě stisknutí klávesy 0 – 9 dochází k zadávání nového kódu cíle – na prvních třech pozicích displeje zleva se zobrazí nuly, vpravo číslice stisknuté klávesy. Další stisknuté číslice se plní zprava. Zadaný kód cíle se potvrzuje klávesou ENTER. V případě dalšího stisknutí klávesy SHIFT v režimu zadávání kódu cíle je restartován režim zadávání kódu cíle – je opět zobrazen minulý kód cíle, který je možno přepsat nebo potvrdit. Pokud v režimu zadávání kódu cíle nedojde ke stisku klávesy po dobu 10 s, jednotka klávesnice KB 10 přechází do normálního operačního režimu, kdy je zobrazen aktuální vysílaný kód cíle, který se případně střídá s chybovým hlášením.

Princip manuálního stavění z jednotky klávesnice:

Klávesnice má vyznačeny šipky na klávesách 2,4,6 a 8. Pokud řidič za běžného provozu zmáčkne příslušnou klávesu (2,4 či 6), začne systém vysílat po předem nastavenou dobu kód této klávesy (např. 1 minutu). Po uplynutí této doby se systém vrátí zpět na automatické stavění.

Tato situace je naznačena na následujícím obrázku, kdy řidič tramvaje přijíždí na konečnou stanici a musí vybrat na kterou kolej pojede. tehdy stiskne příslušné tlačítko a na displeji klávesnice se objeví symbol příslušného povelu (šipka se skládá ze svitu tří displejů – viz. obr.). Po dobu svitu symbolu stavění je vysílán kód manuálního stavění a řidič se nemusí soustředit na přesnou polohu přijímací cívky. Po uplynutí nastavené doby v konfiguraci jednotky se systém sám vrátí k automatickému stavění.

Indikace chybových a vnitřních stavů vysílacího systému, nastavení systému

Jednotka klávesnice indikuje jak vlastní (interní) chyby, tak i chyby vysílací vozidlové jednotky BSV-TR 10, BSV-TR 12 a dalších. Současně je možno pomocí klávesnice vyčítat a nastavovat parametry vysílací jednotky (např. výstupní vysílací výkon). Pokud je detekována interní chyba jednotky KB 0x, je zobrazován prioritně tento chybový kód. Případná chyba vysílací vozidlové jednotky je zobrazována jen v případě, že není interní chyba BSV-KB 0x. Pokud není detekována chyba ani jedné z jednotek, chybový kód není zobrazován vůbec – tzn., že trvale svítí aktuální kód cíle.

Význam bitů interního chybového kódu je následující:

  • 0. bit chyba vysílacího modemu
  • 1. bit chyba digitálního potenciometru
  • 2. bit chyba vysílací cívky 1
  • 3. bit chyba vysílací cívky 2
  • 4. bit chyba komunikace s klávesnicí
  • 5. – 6. bit rezerva