Řídící jednotky výhybek

Řídící jednotky výhybek – BSV PU

Řídící jednotka výhybky BSV PU se umisťuje do řídící skříně elektroniky výhybky a umožňuje přímo řídit jednoduché či dvojité výhybky ve všech režimech stavění:

  • tlačítkem „rovno – do odbočky“
  • třítlačítkovým „vlevo – rovno – vpravo“
  • automaticky dle pozice či linkovým vedením
  • změnové řízení (pro tramvaje nepoužito)

Informaci o směru stavění či o přítomnosti neutrálního kódu přijímá od jednotky BSV-TR 01R. Jednotku lze použít pro úplné ruční stavění výhybky, protože lze k ní připojit i blokovací zařízení či kontakty indikující průběh stavění.


Definice typu výhybky

Jednotka BSV-PU obsahuje DIP přepínač s označením „typ výhybky“. Ten definuje, jestli se jedná o levou výhybku nebo pravou výhybku. Stav tohoto přepínače je rozhodující v okamžiku, kdy SW jednotky BSV-PU 0x provádí dekódování přijatého stavěcího pokynu „rovně“ či „do odbočky“. Na základě stavu přepínače pak dává povel příslušnému relé – „stav doleva“ či „stav doprava“. Jinými slovy přepínač určuje ROVNĚ = VPRAVO nebo ROVNĚ = VLEVO. Stejně tak to platí pro přijatý směr „do odbočky“. Pokud je přepínač v poloze OFF, jedná se o pravou výhybku, tedy směr ROVNĚ = VLEVO, DO ODBOČKY = VPRAVO. Je-li přepínač v poloze ON, jedná se o levou výhybku, kdy směr ROVNĚ je vždy překódován na VPRAVO, směr DO ODBOČKY je identický se směrem DOLEVA.